A FINSTAD CAD AS

Kontaktinfo

Øyvind Finstad

464 45 435

Gosenvegen 584, 7717 Steinkjer

921 156 790

Beskrivelse

Om selskapet

A Finstad Cad AS er et prosjekteringsfirma som startet driften i 2015.

Selskapet er sentral godkjent og er gitt følgende godkjenninger:

› Prosjektering av Arkitektur i tiltaksklasse 1
› Prosjektering av Brannkonsept i tiltaksklasse 1
› Prosjektering av Konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1
› Søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 1

A Finstad Cad AS utfører det meste av byggetegninger, brannkonsept og byggesak, enten det gjelder nybygg, tilbygg, detaljtegninger eller arbeidstegninger.

A Finstad Cad AS har 2 ansatte og kan utføre arbeid i hele landet.