Slik lykkes du med oppussing og renovering

11 råd for et vellykket oppussingsprosjekt

Skal du sette i gang med et nytt oppussings- eller renoveringsprosjekt? Vi i PROSJEKT+ har bred kompetanse og lang erfaring med ulike byggeprosjekter. Her kan du lese våre beste tips og råd for hvordan du får et vellykket oppussingsprosjekt.

Sist oppdatert: 24. apr 13:34

1. Planlegg prosjektet godt

God planlegging betyr både å ta seg tilstrekkelig tid til å sette seg inn i prosjektet som skal gjennomføres, og også å gjøre tilstrekkelig undersøkelser på hvordan man ønsker at badet skal se ut.

Hvilket bruksbehov du har for badet bør være den viktigste faktoren som avgjør utformingen av badet. Er du alene om badet, har du barn eller en stor familie?

Du kan lese flere artikler om planlegging og prosjektstyring her.

2. Sett opp et budsjett

Sørg for å ha kontroll på hvor mye du kan bruke på oppussing av badet.

Det er vanskelig å stoppe prosjektet når det først er i gang - og umulig å bo en lengre periode uten tilgang på bad! Ta realistiske valg, og vær forberedt på det kan oppstå budsjettavvik.

3. Finn de rette fagfolkene

Så snart planleggingen er klar bør du begynne å se etter fagfolk. Ikke gå i fella med å kontakte kun én håndverker fordi naboen anbefalte han.

Dette kan fort bli dyrt, og føre til et forsuret forhold til naboen hvis noe går galt.

Inviter flere på befaring, sjekk referanser og se an den personlige kjemien med entreprenøren. Spesifiser at arbeidet skal utføres i henhold til gjeldende normer.

PROSJEKT+ hjelper deg i gang med ditt prosjekt!

Finn kvalifiserte håndverkere her

4. Inviter på befaring

Inviter de aktuelle håndverkerne på befaring, og be om skriftlig tilbud etter befaringen.

Forbered deg godt til befaringen ved å hente frem relevant dokumentasjon om boligen din, og ha gjort deg opp en mening om hva slags resultat du ønsker.

Diskuter oppdragsbeskrivelse med bedriftene du har på befaring, i tillegg til tidsrammen for prosjektet.

Sørg for å avtale med bedriftene når du kan forvente å motta et pristilbud fra dem, og hva som blir prosessen videre.

Les også vår nyttige sjekkliste for befaringer her.

5. Sammenlign skriftlige tilbud

Alle skriftlig tilbud bør, som et minstekrav, inneholde utførende fagspesialister, oppdragsbeskrivelse, anslått tidsramme, hvilken formell kompetanse bedriften har og pris for oppdraget.

Prisen bør enten oppgis i timepris med et anslag på timer, eller som fastpris. Husk å passe på at prisen du får oppgitt har MVA. spesifisert.

Innhent minst tre tilbud, og be gjerne bedriftene om å sette opp tilbudene med detaljert prising, og samme pristype for å sikre best mulig sammenligningsgrunnlag.

Kontrakten er en av de viktigste delene av forarbeidet til et oppussingsprosjekt. Den skal trygge både deg og håndverkeren.
Kontrakten er en av de viktigste delene av forarbeidet til et oppussingsprosjekt. Den skal trygge både deg og håndverkeren.

6. Skriv kontrakt

Når du har bestemt deg for entreprenør som skal utføre jobben er det viktig å utarbeide og signere en grundig kontrakt.

Det bør også her spesifiseres at arbeidet skal følge gjeldende normer. Kontrakten bør inkludere en tidsplan med milepæler og dagbøter for entreprenøren dersom tidsplanen brytes.

Det er viktig å bli enig skriftlig dersom du som byggherre skal kjøpe inn noen av materialene selv. En god kontrakt forenkler arbeidet dersom det oppstår tvister i etterkant.

Dersom det oppstår behov for tilleggsarbeid, eller det gjøres endringer underveis, skal dette legges til kontrakten som en tilleggsavtale.

Både pris, tillegg, fradrag, ekstra tidsbruk og så videre skal komme tydelig fram.

Vi kvalitetssikrer håndverkerne for deg

Les mer her

7. Ta høyde for leveringstider

Vær gjerne tidlig ute med å bestille materialer som er nødvendige for prosjektet. Merk likevel at mange entreprenører har gode rabattavtaler med leverandører.

Det er derfor viktig og lurt å forhøre seg med dem, før du bestiller. Før du kjøper inn noe selv må dette avklares med håndverkerne, slik at det ikke oppstår misforståelser.

Rør, grunnmateriale og ellers nødvendig byggteknisk materiell bringer håndverkerne selv med seg.

8. Fokuser på kvalitet

Et nyoppusset bad kan ha mye å si for verdien på boligen din. Derfor bør du sørge for god kvalitet hele veien, slik at verdien av å få oppussingsjobben gjort ikke forsvinner i dårlig materialvalg.

Dette gjelder både valg av entreprenør, produkter og materialer.

Interessert i å lese mer om et spesifikt prosjekt?

Her finner du alle veilederne våre om vanlige oppussingsprosjekter!

9. Ha tett og god dialog med prosjektlederen

Som byggherre har du et ansvar for å følge opp prosjektlederen, eller eventuelt de ulike fagspesialistene, løpende.

Vær tilgjengelig for håndverkerne, og sørg for å ha god kontroll på hva status er i prosjektet.

10. Velg en totalentreprenør

Koordinering av elektriker, rørlegger, murer og andre fagspesialister tar mye tid og krever god kompetanse om prosjektet.

Dersom det oppstår mye dødtid løper kostnadene fort. Derfor er det fornuftig å bruke en totalentreprenør som tar hele prosjektet.

Ved bruke av en totalentreprenør er man også bedre sikret dersom man skal ha behov for å benytte seg av garantier, ettersom de ulike fagspesialistene ikke vil kunne peke skylden rundt på hverandre i etterkant.

Den økte kostnaden ved en totalentreprenør hentes ofte igjen gjennom sparte utgifter som følge av bedre ledelse, planlegging og kvalitet.

Det vil i tillegg føre til en vesentlig mindre stressende prosjektgjennomføring.

Dersom dere på sluttbefaring finner feil eller mangler skal disse utbedres i henhold til den originale kontrakten og avtalte tidsfrister.

11. Avslutt oppdraget formelt

Sørg for å arrangere en formell sluttbefaring og overdragelse med ansvarlig entreprenør. Dersom dere på sluttbefaring finner feil eller mangler skal disse utbedres i henhold til den originale kontrakten og avtalte tidsfrister.

Dersom du er redd for å overse noe, kan det være fornuftig å ha med en ekstern fagperson på sluttbefaring.

Ikke overfør sluttoppgjøret før alt er rettet opp. Dersom du holder tilbake et beløp skal dette reflektere verdien av det manglende arbeidet.

Det siste, og viktigste du gjør, er å innhente nødvendig dokumentasjon for arbeidet som er utført og materialene som er brukt.

Dokumentasjonen er viktig ved verdivurdering, salg og dersom det i senere tid oppstår problemer med prosjektet.

Dokumentasjonen brukes også for å utføre riktig vedlikehold. Jo mer dokumentasjon, desto bedre.

Vil du vite mer om hva som er viktig å huske på under en sluttbefaring? Trykk her.

PROSJEKT+ hjelper deg i gang med ditt prosjekt!

Finn kvalifiserte håndverkere her

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vil du holde deg oppdatert på innhold fra PROSJEKT+? Vi sender ut nyttig informasjon i våre nyhetsbrev, med råd og tips om større oppussings- og byggeprosjekter.

© Schibsted Norge SMB, 2023