Hva koster en håndverker? Se pris for snekker, elektriker og rørlegger

Du har sikkert vært der selv: Du skal få utført et oppussingsprosjekt hjemme eller på hytta, og du går ivrig i gang med å finne håndverkere som kan hjelpe deg. Du avholder befaringer, og venter spent på tilbudene. Når tilbudene kommer reagerer du på prisen, og skjønner ikke hvordan timeprisen kan være så høy! Kjenner du deg igjen?


Sist oppdatert: 02. des. 2021 13:38

Timeprisen til håndverkeren skal dekke flere utgifter

I denne artikkelen skal vi forsøke å forklare hvorfor en håndverker må sette timeprisen på et slikt nivå at noen opplever den som høy.

Det mange glemmer å tenke på er at denne timeprisen ikke går direkte i lomma på håndverkeren. Beløpet skal nemlig også dekke andre utgifter som bedriften har.

En kvalifisert håndverker lønner seg

For det første er det viktig å poengtere at det som regel alltid er vel verdt å benytte en kvalifisert håndverker, selv om kostnadene virker høye.

Ved å bruke for eksempel en flink snekker, rørlegger, elektriker, murer eller maler reduserer du faktisk risikoen for feil, mangler og behov for utbedring i ettertid. Timeprisen til håndverkeren indikerer hvilken kompetanse de har, i tillegg til seriøsitet og ansvarlighet.

Skal du i gang med et større oppussingsprosjekt?

PROSJEKT+ hjelper deg å finne kvalifiserte fagfolk

Skal du i gang med et større oppussingsprosjekt?

PROSJEKT+ hjelper deg å finne kvalifiserte fagfolk

Benytt alltid hvit arbeidskraft

Husk også at det er verdt å betale hvitt fremfor svart. Både med tanke på rettighetene dine til garanti og forsikringer på arbeidet, men også fordi det faktisk er ulovlig å kjøpe tjenester svart.

Ikke bare er det dumt å gjøre seg til kjeltring for å spare noen kroner, du bidrar også til å opprettholde og gi næring til en omfattende svart økonomi. Dette har store konsekvenser for den øvrige økonomien, og arbeidsrettighetene til yrkesutøvere i håndverksbransjen.

Håndtrykk mellom to personer som befester en avtale, en av dem er kledd som håndverker.
Ved å bruke en seriøs håndverker står du som forbruker tryggere, og du er også sikker på at de ansatte i bedriften du bruker har levedyktige vilkår

Håndverkerens faktiske lønnsutbetaling

En vanlig fagutdannet håndverker har en timepris på et sted mellom 600 og 1000 kr per time. Dette kan variere noe mellom fagområdene. For eksempel har ofte en snekker en lavere timepris enn en elektriker eller rørlegger.

Det kan høres mye ut, men dersom vi ser på hva som er inkludert i denne prisen ser vi raskt at lønnen til håndverkeren ikke er særlig mer enn omtrent 270 kr per time. Det utgjør en årslønn på omtrent 487 000 kr.

Hva skal timeprisen til håndverkeren dekke?

La oss se på hva timeprisen du betaler faktisk skal dekke:

Verktøy og utstyr

For at en håndverker skal kunne utføre jobben sin behøves verktøy, utstyr og en varebil.

Fagkompetanse

De fleste kunder ønsker å ha en håndverker som er faglig oppdatert, og som kan levere i henhold til dagens standard og trender. Det krever at håndverkeren bruker tid og penger på kurs og opplæring.

Obligatoriske utgifter

Et håndverkerfirma skal som alle andre arbeidsgivere betale feriepenger, forsikringer, obligatorisk tjenestepensjon og arbeidsgiveravgift. I tillegg kommer også sosiale kostnader.

Administrative kostnader

Bedriften må dekke administrative kostnader. Det inkluderer leie av lokaler, markedsføring, forsikringer, regnskap, revisjon, IT-systemer og lignende.

Ufakturerbare timer

En vanlig håndverker bruker omtrent 70–80% av tiden sin på fakturerbart arbeid, mens resten forsvinner i andre ting. Det kan blant annet være befaringer hos potensielle kunder, arbeid med tilbud, fakturering, dokumentasjon, kursing eller sykefravær.

Det er mange elementer som skal bakes inn i timeprisen til håndverkeren. Flere av disse er lovpålagte avgifter.

Med alle disse elementene har vi nå et påslag på omtrent 110% av den rene timeprisen som tilfaller håndverkeren i lønn. Det gir en timepris mot kunde på 570 kr før MVA.

En slik timepris vil dekke kostnadene til bedriften, men den vil kun gå i null. Dersom bedriften skal kunne sikre økonomiske midler til å håndtere reklamasjoner og å drive lønnsomt, vil den måtte ta et ytterligere påslag.

Utbedringer, feilretting og lønnsom drift

Det er vanlig å legge på minst 20% for å sikre den økonomiske situasjonen til bedriften. Det er også en trygghet for deg som kunde at bedriften har økonomi til å kunne håndtere utbedringer av feil i etterkant, og at den ikke går konkurs.

Med et ytterligere påslag på 20% er nå timeprisen du som kunde betaler oppe i 684 kr før MVA. Inkludert merverdiavgift utgjør det en timepris på 855 kr.

Timepris avhenger av bransje, bedrift og geografi

Det er ingen regel på hvor høy eller lav timeprisen skal og kan være, men her ser du altså at det er mange elementer som skal dekkes gjennom timeprisen til håndverkeren. Den totale prisen på å hyre inn en håndverker vil også påvirkes av hvilken bransje de representerer, størrelsen på bedriften og kompetansen de tilbyr, samt hvor i landet de arbeider.

Høy kvalitet gir økt trygghet

Avslutningsvis kan vi se at det koster litt å bruke en seriøs og solid håndverker, men da kan du også i større grad være trygg på at arbeidet utføres med høy kvalitet.

I tillegg vet du at håndverkeren som jobber hos deg mottar en levedyktig lønn, og har gode arbeidsvilkår.

Be om samlet pris for bedre oversikt

Husk også: Be om en samlet pris for prosjektet som skal utføres, det gjør det enklere for deg å holde oversikt. Da ser du også lettere hva prisen for arbeidet faktisk er.

I tillegg deler du og håndverkeren på risikoen for ekstra tidsbruk og forsinkelser.

PROSJEKT+ setter deg i kontakt med dyktige håndverkere

Registrer ditt nye oppussings- eller renoveringsprosjekt hos PROSJEKT+, så hjelper vi deg med å finne seriøse bedrifter, som har den rette fagkunnskapen og kompetansen.

PROSJEKT+ setter deg i kontakt med seriøse håndverkere

Kom i gang med ditt oppussingsprosjekt!

PROSJEKT+ setter deg i kontakt med seriøse håndverkere

Kom i gang med ditt oppussingsprosjekt!

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi sender deg nyttig informasjon med råd og tips om større oppussings- og byggeprosjekter