Strengere krav til boligselgers ansvar fra 2022

Vurderer du å pusse opp før boligsalg? Da er det viktig å være klar over at det vil stilles strengere krav til selgers ansvar fra januar 2022. Nå kan ikke boligselger lenger sikre seg mot skjulte feil og mangler ved å selge boligen med et “solgt som den er”-forbehold. Dette vil øke behovet for god dokumentasjon fra oppussing, og gjøre det enda mindre gunstig å pusse opp “svart”.

Sist oppdatert: 22. aug 2022 11:56

Endringer i avhendingsloven

Fra 1. januar 2022 trer en endring i kraft i avhendingsloven, som i større grad sikrer kjøper mot feil og mangler ved et boligsalg. Avhendingsloven regulerer boligsalg, og forholdet mellom kjøper og selger. Endringen innebærer at selger får et større ansvar for å kjenne til og opplyse potensielle kjøpere om hvilke feil, mangler og eventuelle behov for utbedringer som foreligger i boligen.

Ifølge Lovdata er formålet med endringen å tilrettelegge for at det utarbeides tilstandsrapporter av høy kvalitet, slik at forbrukere får et betryggende informasjonsgrunnlag før et boligkjøp.

Skal du i gang med et prosjekt?

PROSJEKT+ hjelper deg å finne håndverkere!

Selger blir ansvarlig for skjulte feil og mangler

Gjennom denne lovendringen blir kjøpers rettigheter styrket, siden det blir enklere å legge fram et mangelskrav dersom det etter overtakelse dukker opp feil eller mangler ved boligen. Lovendringen medfører også at risikoen for mindre avvik nå faller på selger. Tidligere måtte kostnaden for en mangel overstige rundt fem prosent av kjøpesummen før kjøper kunne kreve å få det dekket av selger.

Dette beløpet er nå satt til minimum 10 000 kr samlet for alle mangler. Dermed er det nå enklere for kjøper å få dekket mangler av selger.

Les også:

Hva koster egentlig en håndverker?

Styr unna “svart” arbeid og mangelfull dokumentasjon

Dette fører til at selger nå må være påpasselig med hva som utføres av arbeid på boligen mens de eier den, og sikre god nok dokumentasjon på arbeidet. Dersom du har pusset opp et eller flere rom i boligen “svart” eller uten fagkyndig arbeidskraft, kan du bli straffet for dette ved salg. Dette gjelder spesielt ved endring eller utbedring av tekniske installasjoner som elektrisk anlegg og røroppsett.

Har du for eksempel pusset opp badet uten kvalifiserte håndverkere, og har dermed ikke tilstrekkelig dokumentasjon på arbeidet? Da vil takstmannen måtte sette tilstandsverdien på baderommet til det laveste nivået, og du må forvente en lavere verdi på boligen.

Selv om det i hovedsak er kjøpers rettigheter som styrkes med denne lovendringen, så stilles det fortsatt helt tydelig krav til kjøpers undersøkelsesplikt. Dersom kjøper har vært, eller burde vært, klar over forhold ved boligen før kjøp grunnet tilgjengelig informasjon, kan det heller ikke kreves erstatning for mangler eller feil i etterkant.

Hvilken dokumentasjon bør du ha?

Les mer om den viktige dokumentasjonen her!

“Solgt som den er” kan ikke lenger brukes som en hvilepute

Du har sikkert sett salgsoppgaver der det står “eiendommen selges ‘som den er’, jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9.”. Denne lille formuleringen gjør at selger fraskriver seg store deler av ansvaret for skjulte mangler og feil på boligen de selger. Med den nye endringen vil det stilles krav til at selger må spesifisere hvilke konkrete forbehold de eventuelt tar ved salg av boligen. Det betyr at selger får et større ansvar for å varsle om forhold ved boligen som er viktige og relevante for kjøperen, samtidig som det blir lavere terskel for kjøper å melde fra om en mangel.

For å sikre selger mot at kjøper melder fra om mangler som selger ikke visste om, vil også kravene til grundighet i tilstandsrapportene øke. Det stilles dermed høyere krav til både takstmenn og eiendomsmeglere. Dersom du skal selge boligen din og trenger en eiendomsmegler anbefaler vi i PROSJEKT+ å bruke Meglersiden. Der kan du får tilbud fra de beste eiendomsmeglerne i ditt område.

Sørg for at all informasjon er på bordet før salget skjer. Da blir det færre overraskelser i etterkant.
Sørg for at all informasjon er på bordet før salget skjer. Da blir det færre overraskelser i etterkant.

Lovendringen minimerer konfliktsnivået

Et av målene med endringen i avhendingsloven er å bidra til å redusere konfliktnivået mellom selger og kjøper. Selger vil motiveres til å legge frem tilstrekkelig dokumentasjon som beskriver tilstanden til boligen, fremfor å fremstille boligen som mer attraktiv enn den egentlig er. Med mer informasjon på bordet før et eventuelt salg kan man minimere antall konflikter i ettertid.

Les flere av våre artikler:

Nytt baderom med Vinderen Bad & Våtrom

Tilstrekkelig dokumentasjon og en god tilstandsrapport

Om du sitter med planer om å selge boligen din, så ikke bli skremt nå. Om du får en tilstandsrapport fra en sertifisert takstmann (eller bygningssakkyndig som det nå heter) og er åpen og ærlig om tilstanden på boligen din, har du ingenting å frykte!

I forbindelse med utarbeidelse av tilstandsrapporten vil du bli spurt om dokumentasjon på arbeidet som er utført i boligen. Det styrker dermed posisjonen din som selger dersom du kan legge frem denne dokumentasjonen. Med en god tilstandsrapport har kjøper den informasjonen som trengs, og det minimerer sjansen for at du som selger får en kjedelig henvendelse i ettertid.

Husk at selger er ansvarlig for feil begått av den bygningssakkyndige i forbindelse med utarbeidelse av tilstandsrapporten. Sørg derfor for å lese gjennom tilstandsrapporten nøye før den publiseres i salgsoppgaven.

PROSJEKT+ hjelper deg med oppussing og bygging

Start prosjektet ditt hos oss, og få oppfølging og veiledning underveis. Vi formidler kvalifiserte og dyktige bedrifter til ditt prosjekt!

Trenger du kvalifiserte håndverkere?

Vi hjelper deg å finne de riktige!

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vil du holde deg oppdatert på innhold fra PROSJEKT+? Vi sender ut nyttig informasjon i våre nyhetsbrev, med råd og tips om større oppussings- og byggeprosjekter.

© Schibsted Norge SMB, 2023