Slik blir du en mer bærekraftig håndverksbedrift

Bygninger står for omtrent 40 prosent av nordmenns energiforbruk. Som håndverker eller entreprenør har du stor påvirkning på hvordan boliger som bygges i dag skal være, og hvor miljøvennlig byggeprosessen og bygningen blir. Det er derfor avgjørende at du jobber for å inkludere miljøvennlige løsninger i egen drift og i veiledning av kunder. Men hvordan gjør du det? Her får du tips og råd til hvordan virksomheten din kan få en mer grønn profil.

Sist oppdatert: 18. aug 2022 11:05

Hvorfor bør håndverkere og entreprenører bli bedre på bærekraft?

Gjennom både produksjon, oppføring og drift står bygninger for en svært stor andel av det samlede energi- og ressursforbruket i landet vårt.

Bygninger har også en lengre levetid enn mange andre gjenstander, produkter eller konstruksjoner vi omgir oss med, og tilstanden til en bygning har derfor stor påvirkning på både vårt sosiale og fysiske liv. Da er det viktig å tenke over hvordan vi kan bygge mer bærekraftig.

Bærekraft i byggeprosjekter innebærer flere ulike ting

Bærekraftig bygging betyr å ta ansvar for både de sosiale, miljømessige og økonomiske aspektene ved prosjektet.

Bærekraft er altså ikke én ting, men handler om å ta hensyn til og vurdere flere ulike forhold samtidig. Dette kan for eksempel være en bygnings miljøavtrykk eller arbeidsforholdene på byggeplassen.

Bærekraftige og miljøvennlige valg er situasjonsbestemte

Hva som er en bærekraftig løsning i et prosjekt, vil derfor alltid være situasjonsbestemt og avhengig av prosjektets karakter og formål.

Ved å overveie hele byggeprosessen, samt planlagt bruk av bygningen over tid, er det mulig å ta veloverveide valg som reduserer det totale ressursforbruket og skaper gode rammer for livet i bygningen.

Byggherrer stiller krav om miljøvennlige bygg

Bærekraft inngår ofte i kravene som stilles fra byggherrer til entreprenører og håndverkere. Dette gjelder både i større og mindre prosjekter, enten det er snakk om et nybygg eller en renovering.

Krav om miljøhensyn inkludert i anbud eller ønsker fra kunder

I større prosjekter tildeles som regel prosjektet etter et anbud, og da vil kravet om miljøvennlighet og bærekraftig gjennomføring ofte forekomme som en del av anbudsmaterialet.

I mindre prosjekter er det derimot ofte boligeiere selv som stiller spørsmål om hvorvidt det ene eller andre byggematerialet er mest miljøvennlig, når de er i dialog med håndverker eller entreprenør.

Derfor kan det være lurt å være oppdatert på hvilke materialer og produkter som er miljøvennlig enn andre.

Det lønner seg å være en miljøvennlig bedrift

Bedrifter som velger å ta samfunnsansvar og er miljøvennlige, vil ofte oppleve en positiv sammenheng mellom bærekraftig drift og høy kundetilfredshet, godt arbeidsmiljø og mindre energiforbruk.

I tillegg opplever bærekraftige virksomheter ofte å ha høy tillit i markedet, noe som kan føre til et bedre omdømme og gunstigere økonomisk resultat.

Stadig flere foretrekker bedrifter de anser som ansvarlige, og mange er villige til å betale en høyere pris for bærekraftige produkter og tjenester.

Grønne bedrifter er ettertraktet blant jobbsøkere

Det er ikke kun byggherren som etterspør at bedriften arbeider med miljøvennlige løsninger. Bedriftens fokus på bærekraft kan også ha en avgjørende betydning når det kommer til fremtidig rekruttering av medarbeidere.

Bedrifter som tar samfunnsansvar blir mer og mer attraktive, spesielt blant unge og høyt kvalifiserte ansatte. For å tiltrekke seg fremtidig arbeidskraft vil det derfor lønne seg for bedrifter å være bærekraftige.

Et bærekraftig bygg består av miljøvennlige materialer

De største utslippene i bygg- og anleggssektoren er knyttet til materialbruk gjennom et høyt forbruk av råmaterialer og store mengder avfall.

Å ta bæredyktige materialvalg i forbindelse med byggeprosjekter trenger ikke å være dyrt eller vanskelig, uansett om det er snakk om en renovering eller et nybygg.

De største utslippene i bygg- og anleggssektoren er knyttet til høyt forbruk av materialer og store mengder avfall.
De største utslippene i bygg- og anleggssektoren er knyttet til høyt forbruk av materialer og store mengder avfall.

5 tips for å ta bærekraftige valg av materialer og byggemetode

Under presenteres fem tips for hvordan du som utførende håndverker eller entreprenør kan ta bevisste og miljøvennlige valg:

1. Spar på ressursene: Tenk helhetlig i produksjon, oppføring og drift

Omtrent 25 prosent av avfallsmengdene i Norge stammer fra bygg- og anleggsbransjen.

Fullt brukbare materialer ender ofte i avfallscontaineren, og for å begrense ressursforbruket i et byggeprosjekt er det derfor viktig at innkjøp og bruk av materialer er grundig planlagt.

Ved å bygge ressursbesparende og optimere utnyttelsen av materialene skåner du ikke bare miljøet, men sparer i tillegg penger og arbeidstid på bortskaffelse av avfall.

I tillegg til å spare på ressursene i byggefasen er det også viktig å ha fokus på å redusere energiforbruket i den ferdige bygningen, samt overveie ressursforbruket i forbindelse med fremstilling og transport av materialene som brukes.

Ved å bygge ressursbesparende og optimere utnyttelsen av materialene skåner du ikke bare miljøet, men sparer i tillegg penger og arbeidstid på bortskaffelse av avfall.

2. Skap et godt inneklima: Optimer lys-, lyd- og luftforhold

Vi oppholder oss innendørs store deler av hverdagen. Et dårlig inneklima påvirker komforten og helsen vår, og svekker både konsentrasjonsevne og produktivitet.

Et bærekraftig bygg er et bygg det er godt å oppholde seg i, og det er derfor viktig å tenke på å skape et godt inneklima i bygninger.

TEK17 har retningslinjer og krav som skal sikre et godt inneklima i bygninger.

Likevel kan det i mange tilfeller lønne seg å tenke utover kravene for å sikre optimale lys-, lyd- og luftforhold for menneskene som skal oppholde seg i bygningen mange timer om dagen.

Oppvarming i boligen er avgjørende for inneklimaet

Les vår artikkel ulike typer oppvarming her!

3. Bygg for ombygging: Ta i bruk fleksible løsninger

En bærekraftig bygning skal ikke bare kunne brukes nå, men må også kunne tilpasses fremtidig bruk og kommende generasjoner.

Det største miljømessige hensynet vi kan ta er å gjenbruke de bygningene vi allerede har, noe som krever at du som håndverker eller entreprenør tenker langsiktig i valg av løsninger i et byggeprosjekt.

Tenk over mulighetene for ombygging eller mulige tilbygg i fremtiden, og planlegg bygningen med fleksible løsninger.

Ved en eventuell ombygging vil dette spare både penger og redusere ressursforbruket.

Ved å bruke materialer som har lang holdbarhet, er robuste og velegnede til formålet kan du forlenge en bygnings levetid.

4. Bygg holdbart: Velg materialer som passer til formålet

Ved å bruke materialer som har lang holdbarhet, er robuste og velegnede til formålet kan du forlenge en bygnings levetid og øke sannsynligheten for at bygningen blir brukt lenge.

Som entreprenør og håndverker har du direkte innflytelse på hvordan en bygning oppføres og at detaljer utføres korrekt, og du har derfor stor påvirkning på hvor holdbart resultatet blir.

5. Se etter dokumentasjon: Velg miljømerkede materialer

Miljømerker og deklarasjoner er dokumentasjon på at en produsent arbeider systematisk med bærekraft.

Uansett om en bygning skal miljøsertifiseres eller ei, er det alltid lurt å velge byggevarer med miljømerker for å sikre et mer bærekraftig bygg.

Det finnes et stort antall miljømerkede byggematerialer i det norske markedet.

Ved å etterspørre Svanemerket eller EU Ecolabel når du velger byggevarer sikrer du en redusert miljøbelastning fra produksjon og forbruk.

Svanemerket er det offisielle miljømerket i Norden, mens EU Ecolabel er det offisielle miljømerket i Europa.

Ha oversikt over reglene for miljøvennlig bygging og oppussing

I TEK17 finner du krav og retningslinjer for bærekraftig bygging og renovering.

Forskriften skal sikre at en bygning oppfyller tekniske krav til blant annet miljø, helse og energi, og inneholder blant annet krav rundt avfallshåndtering, inneklima og dokumentasjon av byggevarer.

Som entreprenør eller håndverker er det svært lurt å sette seg inn i de ulike kravene.

Samtidig har du også muligheten til å ta enda større steg i en bærekraftig retning ved å gjennomføre flere tiltak enn det som er minimumskravet.

Det er viktig at du og bedriften din kan veilede kunder, og gi dem råd om hvordan de kan velge miljøvennlig når de skal bygge nytt eller renovere.
Det er viktig at du og bedriften din kan veilede kunder, og gi dem råd om hvordan de kan velge miljøvennlig når de skal bygge nytt eller renovere.

Hjelp kunden å ta miljøvennlige valg

For å bygge mer bærekraftig er det viktig at bedriften kan stille de rette spørsmålene til kunder og leverandører, samt finne svar og veilede kunden om hvordan de kan ta miljøvennlige valg i enhver konkret situasjon.

Inkluder grønn rådgivning i arbeidet ditt

Bedrifter som benytter grønne løsninger i virksomheten, gjør lurt i å gjøre kundene oppmerksom på dette.

Mange boligeiere forventer å kunne søke «grønn rådgivning» hos håndverkere.

Dette kan for eksempel være veiledning rundt materialvalg eller energibesparende løsninger i boligen.

Presenter ulike miljøvennlige alternativer og løsninger

Gjør det enkelt for kunden å ta miljøvennlige valg ved å presentere ulike forslag og alternativer, slik at de kan velge en grønn løsning med bærekraftige produkter fremfor en mer tradisjonell løsning.

Les også:

Slik vinner du prosjekter med god kundeoppfølging

Foreslå energibesparende løsninger for kunden

I mange tilfeller vil det være lurt å slå sammen oppussing av boligen med energirenovering.

Det vil derfor være fordelaktig om din bedrift også kan veilede på dette området om kunden likevel skal sette i gang et prosjekt.

Samling av tiltak er besparende for både bedrift og kunde

På denne måten kan både du og kunden spare tid og penger: Dere unngår flere befaringer enn nødvendig, og arbeidet kan samles under én prosjektperiode.

Ved å forbedre boligens energiløsninger vil kunden både redusere strømregningen og spare miljøet.

I tillegg kan inneklimaet forbedres markant, og salgsverdien på boligen øke ettersom boliger med et godt energimerke stadig blir mer ettertraktet.

Gjør deg kjent med eksisterende støtteordninger

Økonomien spiller en stor rolle for mange byggherrer når de skal i gang med et prosjekt.

Derfor er det en stor fordel om du som håndverker har satt deg inn i hvilke støtteordninger som eksisterer slik at du kan veilede kunden om mulighetene for å få tilskudd til prosjektet.

Ved å hjelpe byggherren med å forstå mulighetene for støtte allerede i tilbudsfasen kan dette motivere til at prosjektet tar en mer bærekraftig retning.

Enova har mange ulike støtteordninger for energi- og klimatiltak i boligen, så det vil være lurt å få god oversikt over disse.

Her finner du mer informasjon om de ulike tiltakene Enova støtter.

Enova har mange ulike støtteordninger for energi- og klimatiltak i boligen.

Integrer miljøvennlig transport i arbeidshverdagen

Det er ikke bare klimautslippene fra bygninger som er store. Transport utgjør også en stor andel, og er et område hvor både bedriften og ansatte kan spare penger på å velge mer miljøvennlige løsninger.

Vær kritisk til bruk av transport som gir utslipp, og unngå unødvendig reising.

Ta heller i bruk miljøvennlige og billigere alternativer som elbil, eller vurder annen transport når du ikke trenger å frakte arbeidsutstyr eller verktøy.

Få støtte til energitiltak i bedriften

I tillegg til å støtte energi- og klimatiltak i privatboliger, gir Enova også tilskudd til bedrifter og virksomheter.

Det gis støtte til blant annet innkjøp av elektrisk varebil, prosjekter med fokus på ombruk og fleksibilitet, og levetidsforlengende tiltak.

Her kan du lese mer om de ulike støtteordningene for klima- og energitiltak i virksomheter.

Lær mer om bærekraft: Ta etterutdanning og kurs

For å lære mer om miljøvennlige løsninger og utvikle bedriften i en bærekraftig retning kan du vurdere å ta et kurs eller etterutdanning innenfor bærekraft i byggebransjen.

Dette vil gi bedriften et bedre grunnlag som rådgiver og hjelpe i markedsføringen av bedriftens grønne profil.

Det finnes mange ulike typer kurs og etterutdanninger som kan tas, med fokus på forskjellige temaer innenfor bærekraft og med ulikt omfang.

Har du vurdert å ta et kurs eller etterutdanning for å lære mer om å jobbe miljøvennlig? Dette kan være nyttig for håndverkere som vil tilby rådgivning til kunder om bærekraft i byggeprosjekter.
Har du vurdert å ta et kurs eller etterutdanning for å lære mer om å jobbe miljøvennlig? Dette kan være nyttig for håndverkere som vil tilby rådgivning til kunder om bærekraft i byggeprosjekter.

Vis at bedriften tar miljøansvar: Bli et Miljøfyrtårn

For å vise at bedriften din tar miljøet på alvor kan bedriften søke om å bli et Miljøfyrtårn.

Det er den mest brukte sertifiseringen for virksomheter i Norge som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

For å bli et Miljøfyrtårn må virksomheten oppfylle visse krav som omfatter ulike miljøaspekter innenfor energibruk, avfall, transport, arbeidsmiljø og innkjøp.

På miljøfyrtårn.no finner du en rekke tips for hvordan arbeidsplassen kan gjøres mer miljøvennlig, og hvilke tiltak som passer best for nettopp din bedrift.

Her kan du lese mer om hvordan bedriften din kan bli sertifisert som Miljøfyrtårn.

Sirken gjør det enklere å bygge miljøvennlig

PROSJEKT+ har nylig inngått et samarbeid med Sirken, en virksomhet som tilrettelegger for ombruk i bygg- og anleggsbransjen.

Ved å bruke Sirken kan du spare penger ved å kjøpe overskuddsvarer direkte fra byggebransjen.

Det er bra for alle i bransjen å planlegge innkjøpene sine bedre, men risikoen for byggestans, forsinkelser eller mangel på varer gjør at det alltid bestilles med en margin.

Da genereres det overskudd på materialer og andre ting som kjøpes inn til byggeprosjekter. Frem til nå har det vært billigst og mest effektivt å kaste overskuddsmaterialer.

Sirken samler inn overskuddet fra flere store aktører og tilgjengeliggjør det for alle som trenger det. I tillegg leverer de ombrukskartlegging av eksisterende bygg på tomter som skal klargjøres for nye bygg.

Høres dette ut som noe for deg og ditt prosjekt?

Registrer deg som bruker på sirken.no i dag og bli med på gjøre en forskjell for miljøet!

Registrer din bedrift hos PROSJEKT+

PROSJEKT+ er alltid på utkikk etter dyktige, bærekraftige bedrifter å samarbeide med

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vil du holde deg oppdatert på innhold fra PROSJEKT+? Vi sender ut nyttig informasjon i våre nyhetsbrev, med råd og tips om større oppussings- og byggeprosjekter.

© Schibsted Norge SMB, 2023