Vinn prosjekter med et profesjonelt og forståelig tilbudsdokument

Etter at du har vært på befaring hos en kunde, er det på tide å sette sammen et tilbud du kan sende til dem. Kunden du møtte på befaringen er spent på å høre fra deg, og har mest sannsynlig høye forventninger både til tilbudet ditt og til prosjektet som skal utføres.

Sist oppdatert: 28. sep 2021 11:16

Neste steg er derfor å skrive et tilbud som overbeviser kunden om å velge din bedrift til å utføre prosjektet!

Vårt beste og viktigste råd for når du skriver et tilbud er:

  • Hold det oversiktlig
  • Gjør det forståelig
  • Vær profesjonell

Ta hensyn til hvem som skal lese tilbudet

Husk at det er en vanlig person, mest sannsynlig uten fagkunnskap, som skal lese tilbudet. For mye bruk av faguttrykk og direkte utskrift fra kalkulasjonsprogrammer, som for eksempel SmartKalk, vil kunne skape forvirring hos kunden. Kunden er i ferd med å gjøre en stor investering i egen bolig, og ønsker å føle at de har kontroll over prosjektet. Et oversiktlig og godt tilbud hjelper på dette!

Vi i PROSJEKT+ ser daglig tilbud som sendes fra bedrifter til kunder, og har bygget oss opp stor kompetanse om hva som fungerer for å få kundene til å velge din bedrift.

Hvordan bygge opp et godt tilbud

Vi anbefaler at du bygger opp tilbudet ditt på følgende måte:

1. Detaljert beskrivelse

Start med en nøyaktig beskrivelse av prosjektet som skal utføres. Du må ha med alt som kunden har nevnt på befaring. Da viser du at du virkelig har forstått oppdraget. Husk på at ting du selv tar som en selvfølge, kanskje ikke er like selvfølgelig for kunden. Bruk derfor god plass på å beskrive oppdraget nøye.

2. Kundens kontaktperson

Deretter må det komme tydelig frem hvem som er kontaktperson, og hvordan kunden kan kontakte dere. Husk at den som er listet som kontaktperson må kunne svare på detaljer knyttet til selve tilbudet og prisen.

Les om hvordan du kan vinne flere prosjekter

Sjekk våre beste råd her!

3. Tidsramme

Det bør være spesifisert hvor lenge tilbudet er gyldig, når dere har kapasitet til å starte opp og når, samt hvor lang tid dere beregner at arbeidet vil ta.

4. Pristilbud

Så kommer vi til selve pristilbudet: Sørg for at kunden klarer å få oversikt over de ulike delene av arbeidet, og vis pris for hver enkelt del. Det kan være lurt å dele opp prosjektet på en hensiktsmessig måte, og så vise frem prisen for de ulike delene. Sørg for at du spesifiserer hva som er inkludert og ikke. For eksempel er det mange som er usikre på om alle materialer og installasjoner er inkludert i tilbudet eller ikke. I tillegg må tilbudet vise hvilke forbehold som tas.

Et godt, forståelig og profesjonelt tilbud er viktig for å sikre deg prosjektet
Et godt, forståelig og profesjonelt tilbud er viktig for å sikre deg prosjektet

Forbehold i tilbudet

Som hovedregel anbefaler vi å ikke ha for mange forbehold i et tilbud. Det skaper usikkerhet for kunden dersom det er for mange faktorer som kan endre på den avtalte prisen.

Husk å spesifisere MVA

Ikke glem at prisen som oppgis til kunde alltid skal inkludere MVA. Det er faktisk ulovlig å oppgi pris uten MVA til kunder.

PROSJEKT+ setter strenge krav til kvalitet og seriøsitet

Les om krav til kvalitetssikring og sertifiseringer

Vis frem kompetanse og kunnskap

På slutten av tilbudet kan det være fint å ha med et par setninger som viser fram din bedrifts sertifiseringer og godkjenninger. Du kan også inkludere erfaring dere har med tilsvarende prosjekter, og henvis gjerne også til referanser dersom du har noen.

Tilby muntlig gjennomgang og forklaring av tilbud

For å yte det lille ekstra av kundeservice kan du tilby kunden et møte for å gå gjennom tilbudet sammen. Da kan du få forklart tilbudet grundig, og du viser samtidig at du prioriterer kunden.

Lykke til!

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vil du holde deg oppdatert på innhold fra PROSJEKT+? Vi sender ut nyttig informasjon i våre nyhetsbrev, med råd og tips om større oppussings- og byggeprosjekter.

© Schibsted Norge SMB, 2023