Kvalitetssikring og sertifiseringer

Hos PROSJEKT+ prioriterer vi alltid kvalitet og trygg gjennomføring av prosjekter. Vi stiller derfor strenge krav til bedriftene våre.


Sist oppdatert: 28. sep. 2021 12:55

Når du skal sette i gang med et stort bygge- eller oppussingsprosjekt er det lett å føle seg litt usikker på hvor du skal starte, og ikke minst hvilken bedrift du skal velge.

Det å vite at bedriftene du kommer i kontakt med allerede er kvalitetssikret, kan derfor være en stor trygghet – og et godt utgangspunkt for å starte det nye prosjektet ditt.

Når du registrerer prosjektet ditt hos PROSJEKT+ for å finne relevante bedrifter, kan du alltid være sikker på at de har gjennomgått en omfattende kvalitetssikringsprosess på forhånd.

Nedenfor forklarer vi hvordan vi kvalitetssikrer bedriftene vi samarbeider med.

Solid økonomi

Vi kontrollerer at våre bedrifter har solid økonomi og en god kredittscore. Ved å sikre at bedriftene har god økonomi minimeres mulighetene for økonomiske problemer underveis eller i tiden etter prosjektet.

Referanser og evalueringer

Vi sjekker referanser og evalueringer av bedriftene fortløpende. Dette gjør vi for at du som forbruker skal være trygg på at vi setter deg i kontakt med solide fagfolk.

Sertifiseringer og godkjenninger

Vi mener det er viktig å stille høye krav. Derfor krever vi at bedriftene hos oss har minst èn av følgende tre godkjenninger:

  • Sentral Godkjenning
  • Mesterbrev
  • Godkjent Våtromsbedrift.

Du kan lese mer om de tre sertifiseringene under.

Stort prosjekt på gang?

La oss hjelpe deg med solide fagfolk

Stort prosjekt på gang?

La oss hjelpe deg med solide fagfolk

Sertifiseringer

Sentral godkjenning

Sentral godkjenning er en kvalitetsordning som er frivillig for bedrifter å delta i. Ordningen beskriver bedriftenes faglige kompetanse og hvilke rutiner de har for kvalitetssikring. I tillegg gis det et bilde av bedriftens seriøsitet, blant annet gjennom betaling av avgifter og skatter.

En bedrift med sentral godkjenning er godkjent for ansvarsrett. Bedriften er også registrert i Foretaksregistreret og i Merverdiavgiftsregisteret.

Administrator for ordningen er Direktoratet for Byggkvalitet. De fører tilsyn med bedriftene som har sentral godkjenning, for å sikre at kravene i plan-og bygningslovgivningen er oppfylt.

Ved å se etter en bedrift som har sentral godkjenning vil det være enklere for deg som forbruker å velge en bedrift med riktig kompetanse og som utfører kvalitetsarbeid.

Trykk her for å lese mer om Sentral godkjenning

Mesterbrev

Mesterbrev er en lovbeskyttet tittel for håndverkere som har tatt ytterligere yrkesfaglig utdanning, med fokus på lederkvalifikasjon for å supplere yrkeskunnskapen.

Mesterbrev er en tittel som følger én enkelt håndverker, og utdanningen tar blant annet for seg bedriftsledelse, faglig ledelse og faglig fordypning. I tillegg gis håndverkerne opplæring i bedriftsøkonomi, regnskap og markedsføring. Når en håndverker er ferdig med mesterbrevet skal han eller hun være kvalifisert til å starte egen bedrift, samt å ha lærlinger i faget.

I Norge forvaltes ordningen av Mesterbrevnemda, og det er 70 ulike mesterfag med muligheter for å ta mesterbrev. Mesterbrevnemda drifter, og har ansvaret for, det offentlige mesterregisteret. Dette registeret viser alle gyldig mestere og mesterbedrifter i Norge.

Mesterbrevet følger som sagt én enkelt håndverker. En bedrift kan derfor benytte mestertittel dersom den har en eller flere ansatte med gyldig mesterbrev som har knyttet sitt mesterbrev til foretaket.

Trykk her for å lese mer om Mesterbrev

Godkjent våtromsbedrift

Byggebransjens våtromsnorm (BVN) brukes som et verktøy for bedrifter som skal planlegge og bygge våtrom. Målet med å lage en felles våtromsnorm er å heve kvaliteten på arbeidet som utføres, og lage funksjonelle, solide og varig våtrom.

I henhold til BVN skal også våtrommet overleveres med en grundig og god brukerveiledning. En bedrift som har sertifiseringen Godkjent Våtromsbedrift signaliserer seriøsitet, kunnskap og kvalitet i faget.

Godkjente våtromsbedrifter forplikter seg blant annet til å ha en våtromssertifisert faglig leder, bruke våtromssertifiserte fagarbeidere, følge og kontraktsfeste Byggebransjens våtromsnorm, samt å holde seg oppdatert løpende om utviklinger i BVN.

Trykk her for å lese mer om BVN

Planlegger du et bygg- eller oppussingsprosjekt?

Vi finner solide fagfolk til deg

Planlegger du et bygg- eller oppussingsprosjekt?

Vi finner solide fagfolk til deg