Kvalitetssikring og sertifiseringer

Hos PROSJEKT+ setter vi kvalitet og trygg gjennomføring i førersetet. Vi stiller derfor strenge krav til våre bedrifter.


Sist oppdatert: 08. feb. 2021 13:44

Når du skal i gang med et stort bygg- eller oppussingsprosjekt er det mye usikkerhet. Det å vite at bedriftene du kommer i kontakt med er kvalitetssikret kan være en stor trygghet, og en god start. Når du bruker PROSJEKT+ til å finne bedrifter til ditt prosjekt kan du være sikker på at de har gjennomgått en omfattende kvalitetssikringsprosess. Under finner du en forklaring på hvordan vi kvalitetssikrer bedriftene i vår database.

Solid økonomi

Vi kontrollerer at våre bedrifter har solid økonomi og en god kredittscore. Ved å sikre at bedriftene har god økonomi minimeres mulighetene for økonomiske problemer underveis i, eller i tiden etter, prosjektet.

Referanser og evalueringer

Vi sjekker referanser og evalueringer av bedriftene løpende. Dette gjør vi for at du som forbruker skal være trygg på at vi kun setter deg i kontakt med solide fagfolk.

Sertifiseringer og godkjenninger

Vi mener det er viktig å stille høye krav, og derfor krever vi at bedriftene har en av følgende tre godkjenninger: Sentral Godkjenning, Mesterbrev eller er en Godkjent Våtromsbedrift.

Les mer om de tre sertifiseringene under.

Stort prosjekt på gang?

La oss hjelpe deg med solide fagfolk

Stort prosjekt på gang?

La oss hjelpe deg med solide fagfolk

Sertifiseringer

Som forbruker hos PROSJEKT+ kan du være sikker på at bedriftene vi setter deg i kontakt med innhar minst en av tre sertifiseringene beskrevet under.

Vi oppfordrer alle som skal i gang med et større bygg- eller oppussingsprosjekt til å sette seg inn i hva disse sertifiseringene betyr og innebærer.

Sentral godkjenning

Sentral godkjenning er en kvalitetsordning som er frivillig for bedrifter å delta i. Ordningen beskriver bedriftenes faglige kompetanse og hvilke rutiner de har for kvalitetssikring. I tillegg gis det et bilde av bedriftens seriøsitet, blant annet gjennom betaling av avgifter og skatter.

En bedrift med sentral godkjenning er godkjent for ansvarsrett. Bedriften er også registrert i Foretaksregistreret og i Merverdiavgiftsregisteret.

Administrator for ordningen er Direktoratet for Byggkvalitet. De fører tilsyn med bedriftene som innehar sentral godkjenning, for å sikre at kravene i plan-og bygningslovgivningen er oppfylt.

Ved å se etter en bedrift som innehar sentral godkjenning vil det være enklere for deg som forbruker å fokusere på kompetanse og kvalitet.

Trykk her for å lese mer om Sentral godkjenning

Mesterbrev

Mesterbrev er en lovbeskyttet tittel for håndverkere som har tatt ytterligere yrkesfaglig utdanning med fokus på lederkvalifikasjon. Mesterbrev er en tittel som følger en enkelt håndverker, og utdanningen tar blant annet for seg bedriftsledelse, faglig ledelse og faglig fordypning. I tillegg gis håndverkerne opplæring i bedriftsøkonomi, regnskap og markedsføring. Når en håndverker er ferdig med mesterbrevet skal han/hun være kvalifisert til å starte egen bedrift, samt å ha lærlinger i faget.

I Norge forvaltes ordningen av Mesterbrevnemda, og det er 70 ulike mesterfag med muligheter for å ta mesterbrev. Mesterbrevnemda drifter, og har ansvaret for, det offentlige mesterregisteret. Dette registeret viser alle gyldig mestere og mesterbedrifter i Norge. Mesterbrevet følger enkeltindividet. En bedrift kan derfor benytte mestertittel dersom den har en eller flere ansatte med gyldig mesterbrev som har knyttet sitt mesterbrev til foretaket.

Trykk her for å lese mer om Mesterbrev

Godkjent våtromsbedrift

Byggebransjens våtromsnorm (BVN) brukes som et verktøy for bedrifter som skal planlegge og bygge våtrom. Målet med å lage en felles våtromsnorm er å heve kvaliteten, ved å lage funksjonelle, solide og varig våtrom. I henhold til BVN skal også våtrommet overleveres med en grundig og god brukerveiledning. En bedrift som innehar sertifiseringen Godkjent Våtromsbedrift signaliserer seriøsitet, kunnskap og kvalitet i faget. Godkjente våtromsbedrifter forplikter seg blant annet til å ha en våtromssertifisert faglig leder, bruke våtromssertifiserte fagarbeidere, følge og kontraktsfeste Byggebransjens våtromsnorm, samt å holde seg oppdatert løpende om utviklinger i BVN.

Trykk her for å lese mer om BVN

Planlegger du et bygg- eller oppussingsprosjekt?

Vi finner solide fagfolk til deg

Planlegger du et bygg- eller oppussingsprosjekt?

Vi finner solide fagfolk til deg