Personvernerklæring

Sist oppdatert: 19. aug 2022 11:46

PROSJEKT+ er en tjeneste på internett levert av Schibsted Norge SMB AS der privatpersoner og bedrifter (heretter ”Brukeren”) kan legge ut prosjekter de ønsker utført ut på anbud. PROSJEKT+ vil være i dialog med Brukeren og sette Brukeren i kontakt med håndverksbedrifter og andre tjenesteytere (“Bedrift”), som deretter kan gi tilbud på å utføre det arbeidet som er beskrevet. PROSJEKT+ er en formidlingstjeneste mellom Brukeren og bedrifter, og har ikke noe ansvar for forhold som måtte oppstå i avtaleforholdet mellom Bruker og Bedrift. Her vil du finne en orientering om hvordan vi forholder oss til personopplysninger fra Brukerne i vår tjeneste. Denne orienteringen vil være gjenstand for oppdateringer og endringer. Dersom det gjøres vesentlige endringer vil du få beskjed om dette på din registrerte e-postadresse.

Når du bruker PROSJEKT+, gir du oss (Schibsted Norge SMB) tilgang til opplysninger om deg. Her kan du lese om hvilke opplysninger vi samler inn, hvordan vi gjør det og hva vi bruker dem til.

Hva er personopplysninger

Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til en person, for eksempel navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse. Opplysninger om hvordan du bruker PROSJEKT+, for eksempel hvilke bedrifter du har blitt satt i kontakt med eller prosjekter du har lagt ut anses som personopplysninger.

Hvilke regler gjelder for håndtering av personopplysninger?

Schibsted Norge SMB er behandlingsansvarlig for håndteringen av personopplysninger som samles inn ved bruk av våre tjenester, mens Schibsted Norge er behandlingsansvarlig for reklamevisninger. Schibsted Norge SMB følger personopplysningsloven i behandlingen av personopplysninger.

Når du lar oss formidle personopplysninger til andre, vil disse ha et selvstendig ansvar for videre behandling av opplysningene. Det samme gjelder opplysninger du eventuelt utveksler med andre nettsteder etter å ha fulgt lenker på PROSJEKT+.

Hvilken informasjon samler vi om deg?

Opplysninger du selv oppgir

 • Når du registrerer deg som bruker på PROSJEKT+ eller legger inn informasjon i prosjektregistrering og skjemaer tilknyttet dette.
 • Mail/SMS du sender til PROSJEKT+.
 • Evalueringer av bedrifter og andre tilbakemeldinger du gir gjennom tjenesten


Opplysninger vi samler inn om din bruk av PROSJEKT+

 • Hvilken teknologi du bruker. Om du er på laptop, nettbrett eller mobil, hvilken nettleser du bruker, IP-adresse, nettverksoperatør og lignende.
 • Hva du gjør. For eksempel hvilke sider du besøker, lenker du klikker på og hvilke registreringsskjemaer du bruker.
 • Hvor du er. Vi registrerer din geografiske posisjon basert på din IP-adresse eller andre former for lokalisering.

Informasjonen lagres enten i våre databaser eller på enheten du bruker (pc, mobiltelefon etc.). Her kan du lese mer om informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for lokal lagring.


Informasjon fra andre kilder

Vi mottar informasjon fra kunder og andre tredjeparter som hjelper oss å analysere bruken av PROSJEKT+ og forbedre tjenesten vår. En annonsør kan for eksempel gi oss informasjon om hva som skjedde etter at du klikket på en reklame hos oss.


Behandlingsgrunnlag for bruk av data

Når vi håndterer data, er det vår fremste oppgave å gjøre det på en sikker og god måte i samsvar med de forventninger brukerne våre har. Vi må også oppfylle en rekke krav som stilles i norsk og europeisk lovverk. Blant annet må all behandling av personopplysninger ha et formål og noe som kalles et behandlingsgrunnlag. Dette henger sammen med at det er du som eier dine opplysninger. Før vi kan samle og bruke opplysninger om deg, må vi forsikre oss om at vårt formål har et behandlingsgrunnlag. Videre må vi sørge for at dataene slettes når formålet med behandlingen er oppnådd.


Grunnlagene som brukes av PROSJEKT+ for bruk av data er følgende:
 • Samtykke: I tilfeller hvor du aktivt har gitt oss tillatelse til å behandle dine personopplysninger. Eksempelvis når du legger ut et prosjekt på tjenesten. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt.
 • Oppfyllelse av kontrakt: Behandlingen av personopplysninger kan være nødvendig for å oppfylle en kontrakt du har med oss. Eksempelvis må vi behandle din kontaktinformasjon for at bedrifter som er interessert i ditt prosjekt vet hvor jobben skal gjøres og hvem de skal kontakte.
 • Berettiget interesse: Behandlingen av personopplysninger kan være basert på en balansering av interesse. Eksempelvis ved utsendelse av prosjekter du har registrert på tjenesten til relevante bedrifter.
 • Rettslig forpliktelse: I noen tilfeller har vi rettslige forpliktelser som gjør at vi må behandle personopplysninger. Dette kan eksempelvis være at regnskapsloven krever at enkelte opplysninger om deg som har kjøpt noe fra oss må lagres i et visst antall år.

I enkelte tilfeller kan vi ha flere lovlige grunnlag samtidig for å behandle dine personopplysninger. For eksempel kan vi behandle dine personopplysninger etter du har gitt samtykke til det, samtidig som en lov pålegger oss å behandle dine personopplysninger. Dette innebærer at selv om du trekker tilbake ditt samtykke, eller et annet grunnlag slutter å eksistere, så vil PROSJEKT+ fremdeles behandle dine personopplysninger såfremt vi har et annet lovlig grunnlag for å gjøre dette.


Hva brukes informasjonen til?

Vi jobber hele tiden for å gi deg en tilpasset og god opplevelse av PROSJEKT+. Her er de viktigste formålene vi bruker personopplysninger til:
 • Levere tjenestene du forventer av oss. For eksempel må vi ha kontaktinformasjonen din for at vi og bedriftene skal kunne kontakte deg når du legger ut et prosjekt.
 • Forstå markedstrender og behov gjennom statistikk. Vi analyserer data fra store grupper PROSJEKT+-brukere for å forbedre og videreutvikle tjenesten vår.
 • Skape en trygg og effektiv markedsplass. Vi viser fullt navn, adresse, e-post og telefonnummer på prospektene vi sender til de utvalgte bedriftene du settes i kontakt med.
 • Forhindre uønsket eller kriminell aktivitet. Det er veldig viktig for oss å sikre at PROSJEKT+ er en trygg markedsplass. Derfor gjør vi hva vi kan for å forhindre uønsket eller kriminell aktivitet. Vi bruker flere typer data for å gjenkjenne regelbrudd og svindelforsøk, blant annet IP-adresser, informasjonskapsler og prosjekthistorikk. Hvis vi oppdager noe mistenkelig, vil vi følge opp direkte.

Noen tjenester kan ha spesielle regler. Da informerer vi deg i hvert enkelt tilfelle.


Markedsføring og spørreundersøkelser

Vi kan sende deg informasjon om produkter og tjenester på e-post eller andre typer meldinger. Du kan velge å takke nei til dette ved å sende oss en e-post. All markedsføring vi sender ut på denne måten følger markedsføringsloven.

Av og til utfører vi spørreundersøkelser på vegne av oss selv eller våre samarbeidspartnere. Målgruppen for slike undersøkelser kan være basert på personopplysninger, for eksempel kan vi rette en undersøkelse mot folk som har lagt ut en jobb innenfor reparasjon av bil.


Deles informasjon med andre?

Opplysninger om deg og din bruk av tjenestene kan deles med andre selskaper i Schibsted Media Group (f.eks VG og Aftenposten) for å kunne gi deg relevant reklame og anbefalinger. Opplysningene blir også brukt til analyseformål og for å forstå markedstrender på tvers av tjenestene.

PROSJEKT+ deler i enkelte tilfeller personopplysninger med andre bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner utenfor Schibsted. Dette er først og fremst for å kunne gi deg bedre og tryggere produkter og tjenester. Her er de viktigste eksemplene:
 • Når andre utfører tjenester på våre vegne Dette kan f.eks. være når vi bruker en tredjepart til å gjennomføre kontraktsinngåelse eller betalingstransaksjoner. Eller f.eks. verktøy fra Google Analytics og Amplitude til å analysere bruken av våre tjenester. Disse bedriftene har ikke lov til å bruke denne informasjonen til noe annet enn å utføre tjenester for oss. Dette i henhold til avtale som beskrevet i personopplysningsloven §15.
 • Når du ber oss dele med andre. For eksempel om du legger ut en jobb og vi sender jobben til relevante bedrifter vil de få tilgang på kontaktopplysningene dine i det de svarer på jobben.
 • Av sikkerhetshensyn. For å beskytte deg mot at uvedkommende får tilgang til din informasjon kan vi bruke eksterne sikkerhetstjenester som baserer seg på personopplysninger.
 • Ved mistanke om lovbrudd vil informasjonen kunne utleveres til offentlige myndigheter på begjæring. Vi vil også kunne levere ut informasjon til andre dersom det trengs for å forhindre ytterligere svindel, eller informasjonen er nødvendig for å avklare konkrete tvister eller kontraktsbrudd.
Schibsted Norge SMB vil ikke dele, selge, formidle eller på annen måte utlevere personopplysninger om deg på annen måte enn det som fremgår av denne personvernerklæringen.


Bruk av databehandlere?

Vi benytter oss av tjenesteleverandører som utfører enkelte oppgaver for oss. Noen av disse tjenesteleverandørene vil ha tilgang til personopplysninger. Et eksempel på en tjeneste vi får levert er kapasitet for lagring av data. Tjenesteleverandørene er såkalte databehandlere for oss. Det betyr at vi fremdeles har ansvaret for håndteringen av data. Selskapet som er databehandler kan bare håndtere opplysninger for å levere den aktuelle tjenesten til oss. De har ikke anledning til å behandle opplysningene på annen måte enn slik vi bestemmer. Dette betyr at de heller ikke kan bruke opplysningene til egne formål. Vår bruk av databehandlere vurderes grundig med tanke på blant annet informasjonssikkerhet for å sikre at dataene behandles på forsvarlig måte. Vi inngår skriftlig databehandleravtaler med våre leverandører, i tråd med kravene som stilles i lovgivningen.

Enkelte av våre databehandlere behandler personopplysninger utenfor Norge og EU. At data behandles utenfor Norge og også utenfor EU er vanlig og lovlig, forutsatt at man oppfyller enkelte tilleggskrav for å sikre beskyttelse av dataene.


Hvor lenge lagres personopplysninger

Vi lagrer ikke personopplysninger lenger og i større grad enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen med mindre det er lovpålagt, for eksempel gjennom regnskapsloven. Vi har omfattende rutiner for sletting av persondata. Du kan selv be om å få innsyn i hvilke personopplysninger vi har lagre om deg, og få fjernet opplysninger om deg.


Hovedregelen er at personopplysninger lagres maksimalt i fem år. Hvor fort opplysninger slettes kan variere. Her ser du noen viktige eksempler:
 • Vi vil ta vare på dine persondata, registrerte prosjekter, e-poster, publiserte evalueringer og øvrig informasjon du registrerer.
 • Hvis du ikke har videre aktivitet vil vi slette informasjonen om deg etter fem år. Dette fordi håndverkertjenesteloven opererer med fem års reklamasjonsrett og vi ønsker at du som bruker skal ha tilgang til informasjon, dialog og detaljer formidlet gjennom PROSJEKT+ i denne perioden.
 • Når du ber om at et prosjekt slettes, vil vi slette navn og kontaktinformasjon vi har lagret i våre systemer om deg. Vi vil imidlertid beholde prosjektet med adresse og beskrivelse av prosjektet for statistikk- og analyseformål. Lagringen for analyseformål kan inneholde persondata.
 • Informasjon om bruksmønstre på PROSJEKT+ kan leve i opptil tre år i våre analysesystemer. Data her brukes til å finne ut om våre tjenester fungerer godt for publikum, og om den løpende produktutviklingen vi gjør bidrar til å gjøre PROSJEKT+ bedre.


Hvilke rettigheter har du, og hvordan benytter du deg av disse?

Det er dine personopplysninger og du har sterke rettigheter; du har rett til å få tilgang til dine personopplysninger. Du har også rett til å få rettet eller slettet personopplysninger vi har om deg i tråd med personopplysningsloven. Du kan begjære at behandlingen av personopplysningen begrenses om du for eksempel mener at behandlingen er ulovlig. Du har en rett til å motta en del personopplysninger i et digitalt format, eller få opplysningene overført til et annet foretak om du ønsker det, kjent som retten til dataportabilitet. Disse rettighetene vil vi gå nærmere gjennom nedenfor, og vi vil også forklare hvordan du skal gå fram for å nyttiggjøre deg av disse rettighetene. Dersom du er usikker på om vi behandler dine personopplysninger kan du be om en bekreftelse på dette gjennom å kontakte oss.

Nedenfor finner du informasjon om hvordan du utøve dine rettigheter:
 • Din rett til å få se de personopplysningene vi behandler om deg (rett til innsyn). Du har rett til å få tilgang til de personopplysningene vi behandler om deg. For å få tilgang til disse kan du kontakte oss.
 • Din rett til å få feilaktige opplysninger rettet. Du har rett til å få feilaktige opplysninger rettet. Du kan kontakte oss direkte for retting.
 • Din rett til å få data slettet (retten til å bli glemt). Du har som hovedregel rett til å få dine personopplysninger slettet. For å be om sletting kan du kontakte oss.
 • Din rett til å motsette deg og begrense behandling. Under visse omstendigheter kan vi behandle personopplysninger dersom behandlingen er nødvendig for å oppfylle våre berettigede interesser, forutsatt at de registrertes rettigheter og friheter ikke veier tyngre. I slike tilfeller har du, den registrerte, retten til å protestere mot at vi behandler personopplysninger om deg. Som hovedregel vil vi da stanse denne behandlingen av personopplysninger, og dette gjelder uten unntak dersom formålet med behandlingen er direkte markedsføring. Under visse omstendigheter har du også mulighet til å be om at behandlingen av dine personopplysninger stanses eller begrenses. Dersom du benytter deg av denne rettigheten kan opplysningene dine kun behandles basert på et samtykke fra deg eller for enkelte andre formål som fremgår direkte av personopplysningsloven.
 • Din rett til å få kopi av dine data i et digitalt format (rett til dataportabilitet). Du har under visse omstendigheter rett til å få opplysninger som du har gitt oss utlevert i et digitalt format, og også få opplysninger overført til en annen virksomhet dersom du ønsker det, og det er teknisk mulig og forsvarlig. Denne retten gjelder kun informasjon som behandles ved hjelp av automatiserte metoder og er basert på ditt samtykke fra deg eller behandles som en del av oppfyllelsen av en avtale med deg. Retten til dataportabilitet omfatter kun opplysninger opplysninger du har gitt til oss, enten direkte gjennom for eksempel kontaktskjema eller som er generert gjennom din bruk av våre tjenester. Du kan be om dataportabilitet ved å kontakte oss som anvist nedenfor.
Vi vil minne deg om at det finnes noen unntak fra de rettighetene vi har beskrevet her. Disse unntak følger av lovgivningen, og kan for eksempel innebære at tilgang til visse opplysninger ikke kan gis av hensyn til andres rettigheter og friheter, eller at enkelte personopplysninger ikke kan slettes ettersom lovgivning eller andre hensyn oppstiller krav til lagringstid.


Hvordan kan jeg administrere informasjon om meg?


Innstillinger for personopplysninger

Du kan begrense lagring og behandling av opplysninger om deg. Våre tjenester vil da ikke i like stor grad være tilpasset deg.


Barns personvern

Vi ønsker ikke å samle inn eller på annen måte behandle personopplysninger om barn under 16 års alder.

Hvis barn under 16 år likevel har gitt oss personopplysninger, eksempelvis ved å legge ut jobber, vil vi slette opplysningene så snart vi blir oppmerksomme på forholdet. PROSJEKT+ har ikke informasjon om brukerens fødselsdato og vil vil derfor ikke automatisk kunne identifisere brukerens alder. Foresatte kan kontakte oss via mail eller telefon for å få opplysninger om deres barn slettet.


Hvis jeg tidligere har samtykket til at mine personopplysninger behandles av PROSJEKT+, kan jeg trekke dette samtykket tilbake?

Hvis du har samtykket til behandling av dine personopplysninger til nærmere bestemte formål, kan du når som helst trekke samtykket tilbake. Vi vil da stanse den behandlingen av dine opplysninger som bygger på samtykket. Du kan trekke tilbake ditt samtykke ved å sende oss en mail til info@prosjektpluss.no.


Gjennomføring av endringer

Vi vil i blant kunne oppdatere PROSJEKT+ sin personvernerklæring for å gjenspeile endringer på nettstedet eller ved vår personvernerklæring. Ved større endringer vil vi informere om dette på våre nettsider. I særlige tilfeller vil brukere varsles direkte ved e-post.


Personvernombud

Schibsted Norge SMB har et eget personvernombud for å sikre en trygg og god behandling av personopplysninger. Ordningen er initiert av Datatilsynet.

Schibsted Media Group (som eier Schibsted Norge SMB) har også et personvernombud. Har du spørsmål eller innspill om personopplysninger på tvers i Schibsted, kan du kontakte ombudet gjennom skjemaet her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vil du holde deg oppdatert på innhold fra PROSJEKT+? Vi sender ut nyttig informasjon i våre nyhetsbrev, med råd og tips om større oppussings- og byggeprosjekter.

© Schibsted Norge SMB, 2023