Arkitekt i byggeprosjekter: Alt du må vite

Når du skal i gang med et stort byggeprosjekt er planlegging og organisering de første stegene mot et vellykket resultat. Ved å involvere en arkitekt tidlig i prosessen legger du et solid grunnlag for håndverkerne som skal utføre drømmeprosjektet ditt. Her gir vi deg en veiledning til alt du trenger å vite om bruk av arkitekt i byggeprosjekter.

Sist oppdatert: 24. apr 13:39

Dette kan en arkitekt hjelpe deg med

Gode arbeidstegninger er helt avgjørende for at byggefirma skal kunne vite nøyaktig hva du ønsker deg. Med presise og profesjonelle tegninger kan de enkelt se hvilket resultat du vil ha, og det er lettere for dem å utføre arbeidet effektivt og korrekt.

Om prosjektet ditt er av en viss størrelse eller kompleksitet er det være lurt å benytte en arkitekt. Da får du både gode tegninger som sikrer at prosjektet ditt blir slik du ønsker, samt forsikringen om at alle nødvendige regler og standarder som kreves blir opprettholdt.

En arkitekt er den fagpersonen som først bør involveres i prosjektet. Det er dit du bør gå med ideene dine, fordi en god arkitekt kan veilede deg og ta opp viktige spørsmål fra dag én.

En god arkitekt kan vurdere hvilke løsninger som er best både når det kommer til krav, budsjett og hva som passer best på din tomt. Arkitekten er også en viktig sparringspartner i oppstarten av byggeprosjektet.

Engasjer arkitekten så tidlig som mulig i prosjektet, og helst før du henter inn tilbud fra entreprenører og håndverkere. Ofte vil også større entreprenører kreve at du engasjerer en arkitekt, slik at de er sikre på at plantegningene og prosjektet er gjennomførbart og dimensjonert riktig etter byggtekniske standarder.

Klar for å starte ditt arkitekttegnede prosjekt?

Kom i kontakt med dyktige håndverkere og entreprenører.

Bygge bolig: Hva er alternativene dine?

Når du skal bygge ny bolig, er det først og fremst to alternativer du må velge mellom først:

Skal du kjøpe og bygge et ferdighus fra katalog, eller involvere en arkitekt som kan tegne det nye huset ditt?

Et trygt alternativ: Ferdighus eller kataloghus

Dersom du planlegger å bygge ny bolig, er et av alternativene dine å bestille tegninger og prosjektering for et ferdig kataloghus. Slike hus er helt ferdige og planlagte på forhånd, og behøver ikke spesialløsninger eller skreddersøm. Disse husene kommer med en ferdig oppskrift, og vil være et rimeligere alternativ enn å få tegnet et nytt hus eller nye løsninger til en eksisterende bolig av en arkitekt.

Kataloghus er derimot ikke like enkle å tilpasse spesielle behov eller særegne løsninger, og vil få preg av å være svært lik andre hus. Dersom du ønsker å utnytte spesielle forhold på tomten din, er det ikke sikkert du klarer gjøre dette med et ferdigtegnet kataloghus.

Dette kan for eksempel være tilfelle dersom du ønsker å sette inn spesielle vinduer for å fange en spesielt vakker utsikt, eller dra nytte av solforholdene på et spesifikt sted på tomten. Det kan også være at du ønsker å beholde så mye som mulig av tomtens opprinnelige natur og utseende, men det kan være vanskelig dersom du ikke får tegnet inn et hus som passer spesifikt til tomtens areal og forutsetninger.

Et kataloghus kan likevel være et trygt valg, siden det følger en utprøvd og standardisert oppskrift. Om du velger det riktige kataloghuset for dine behov og for eiendommen din, kan det være et rimeligere og smartere valg. Dersom du velger et ferdigtegnet hus som ikke passer til tomten din og det du faktisk vil bruke den til, kan du ende opp med en vanskeligere prosess og et hus du ikke er fornøyd med.

Du mister også muligheten til å rådføre deg med arkitekten underveis i prosjektet dersom du heller ikke henter inn en arkitekt som rådgiver, og må kun forholde deg til kataloghusets oppskrift.

Flere muligheter med et arkitekttegnet hus

Om du velger et arkitekttegnet hus når du skal bygge ny bolig, vil dette ofte være et dyrere alternativ enn å velge et kataloghus som er ferdig tegnet og masseprodusert. Likevel er det mange positive ting ved å investere i bygging av et arkitekttegnet hus, som kan oppveie for kostnaden ved å hyre inn en arkitekt eller et arkitektkontor.

Dersom du vet at du trenger spesialløsninger for boligen din, med tilpasninger til miljøet på tomten eller innvendige konstruksjoner som krever mer skreddersøm – er arkitekttegnet bolig et naturlig valg. Om prosjektet ditt er krevende å utføre og vil innebære store endringer eller særegne løsninger, vil ofte en entreprenør kreve at du innhenter en arkitekt for å tegne boligen. Dette sikrer at alt er dimensjonert riktig, og tenkt ut med hensyn til forholdene det bygges under.

Ved å benytte en arkitekt til å tegne og prosjektere boligen din, kan du implementere akkurat de materialene, løsningene og funksjonene du ønsker deg allerede fra begynnelsen av prosjektet. Arkitekten vil også ta hensyn til utvendige faktorer som vil påvirke hvor det er best å plassere boligen. Arkitekten har fagkunnskapen til å velge akkurat de metodene og materialene som passer til konstruksjonen, og til klimaet der du bygger. Du vil få en bolig som utnytter areal, utsikt og solforhold på best mulig måte, slik at du får mest mulig glede ut av eiendommen og huset ditt.

Vår enkle sjekkliste gjør det lettere å sette i gang med et arkitekttegnet prosjekt.

Les mer her

Ved å benytte en arkitekt til å tegne og prosjektere boligen din, kan du implementere akkurat de materialene, løsningene og funksjonene du ønsker deg allerede fra begynnelsen av prosjektet.

Hvilke type prosjekter jobber arkitekter med?

Arkitekter kan hentes inn til ulike typer prosjekter, som kan variere både i omfang og innhold. Her er noen av prosjektene en arkitekt kan arbeide med:

Arkitekttegnet hus

Du har sikkert hørt uttrykket «arkitekttegnet hus» før, og for mange er dette selve boligdrømmen. Et arkitekttegnet hus er et hus som tegnes og designes av en arkitekt, spesielt utformet etter dine behov, ønsker og spesifikasjoner. Tegning, prosjektering og bygging av et helt hus er et stort og omfattende prosjekt, som krever nøye planlegging.

En arkitekt har fagkunnskapen og kompetansen til å nettopp knytte alle disse delene av et boligprosjekt sammen. Arkitekten tenker helhetlig på løsninger som passer både tomten, ønskene dine og materialenes egenskaper. Om du ønsker deg et hus som er spesialtilpasset behovene dine eller området du skal bygge i, er et arkitekttegnet hus et lurt valg.

Nybygg, tilbygg, eller ombyggingsprosjekt

Arkitekter kan også tegne og veilede som fagperson under bygging av ulike nybygg, ved tilbygg på bolig eller ved større ombyggingsprosjekter av eksisterende bolig.

Et nybygg kan være ulike frittstående konstruksjoner på eiendommen din, som ikke nødvendigvis er primærboligen. Om du ønsker et slikt bygg som skal matche andre bygninger på tomten, eller skal ha skreddersydde løsninger, er det lurt at en arkitekt tegner nybygget.

På samme måte er det også gunstig om arkitekt bidrar med konkrete plantegninger om du ønsker et tilbygg til boligen din. Et tilbygg øker størrelsen på boligen din, og kan innebære en forøkelse med ett eller flere rom. Om du ønsker at tilbygget skal gli sømløst inn med den eksisterende fasaden og konstruksjonen, bør en arkitekt prosjektere og tegne tilbygget for deg.

Om du planlegger å bygge om boligen din, er også en arkitekt en verdifull ressurs underveis i prosjektet. Om det kreves større endringer i boligens konstruksjon, fasade og planløsning, bør du innhente en arkitekt som kan tegne opp boligen på nytt. Arkitekten vil ta hensyn til at du får utnyttet plassen du har til rådighet, at materialer og konstruksjoner blir brukt riktig og at helheten av boligen blir pen å se på.

Vil du lese mer om fasaderenovering og kledning?

Trykk her

Påbygg

Et påbygg er en utvidelse av boligen, i høyden. Det betyr at om du ønsker å heve taket og bygge en ekstra etasje, så er det et påbygg. Et loft er også en form for påbygg. Siden et påbygg krever endringer i boligens konstruksjon og fasade, er det alltid lurt å involvere en arkitekt tidlig i prosessen.

Arkitekten kan lage skisser og tegne løsninger, slik at et påbygg vil passe fint inn med den eksisterende konstruksjonen på boligen. En arkitekt vil også kunne rådgi deg om eventuelle andre tilleggsarbeid du burde gjøre, når du først skal ha et påbygg. Kanskje er det lurt å også bygge et tilbygg, slik at boligen dekker en enda større overflate? Bør det gjøres endringer i selve taket samtidig? Dette er vurderinger arkitekten kan gjøre, og sammen kan dere finne gode løsninger som passer både huset og behovene dine.

En arkitekt vil også kunne rådgi deg med et anslag på hva det vil koste å få bygget et påbygg.

Planlegger du et påbygg eller tilbygg?

Les vår veileder først!

Garasje

En garasje er en form for nybygg, og en frittstående bygning på tomten. Dette er et veldig vanlig bygg for folk å investere i og bygge, og mange ønsker da at garasjen skal ligne boligen eller andre eksisterende bygninger på eiendommen.

Om du skal bygge en garasje, kan du velge mellom å gå for en katalog-garasje, produsert som en ferdigmodul – eller en garasje som er tegnet og spesiallaget for din eiendom. Om du ønsker en garasje som skal passe best mulig til arealet du har tilgjengelig, til husets fasade og til spesifikke bruksområder, kan det være lurt å benytte en arkitekt for å tegne garasjen.

Om du ønsker å bruke garasjen som utleiedel med hybel eller som boenhet med møblert loft, bør du også engasjere en arkitekt til å tegne en løsning som passer disse behovene. En garasje som skal brukes utover vanlig parkering og oppbevaring, og er større en 50 kvadratmeter, er uansett søknadspliktig. Da er det spesielt lurt å benytte en arkitekt som vet hva slags krav som stilles til søknaden og bygningen.

Planlegger du å bygge garasje?

Les mer om garasjeprosjekter her.

En arkitekt kan være en verdifull ressurs i form av råd og veiledning, og kan følge opp prosjektet ditt fra start til slutt.
En arkitekt kan være en verdifull ressurs i form av råd og veiledning, og kan følge opp prosjektet ditt fra start til slutt.

Arkitekten er veilederen din gjennom hele prosjektet

En arkitekt er ikke bare nyttig for skisser, prosjektering og detaljerte plantegninger. Arkitekten er også en verdifull ressurs i form av råd og veiledning, og kan følge opp prosjektet ditt fra start til slutt.

En arkitekt samarbeider med håndverkere og entreprenør om å realisere bygge- eller renoveringsprosjektet ditt, og kan bidra med faglig veiledning underveis. Arkitekten kan også fungere som ansvarlig søker for prosjektet, og holde kontakt med kommunen på vegne av prosjektet.

Vil du lese mer om ulike roller og ansvar i et byggeprosjekt? Trykk her.

Fordeler ved å benytte en arkitekt

Det er flere fordeler ved å hente inn en arkitekt når du skal gjennomføre store bygge- eller renoveringsprosjekter:

Spesialtilpasning og skreddersøm

En arkitekt kan tegne opp plantegninger og nye løsninger som er spesialtilpasset din bolig eller tomt. Uansett om du ønsker å endre eller forbedre boligen du har eller bygge helt nytt, så vil en arkitekt kunne tegne løsninger som passer både de eksisterende forholdene og ønskene dine.

Rådgivning og veiledning

Om du knytter arkitekt til ditt bygge- eller renoveringsprosjekt, kan de fra start til slutt gi deg råd og veiledning om prosjektets utførelse.

De kan bidra med konkrete råd for valg av løsninger, materialer og standard, og kan veilede håndverkerne som skal gjøre selve bygge- eller renoveringsjobben.

Frihet til å velge

Dersom du velger å benytte en arkitekt til å få tegnet en bolig, står du mye friere til å velge akkurat de løsningene du selv ønsker. Du kan be om å få tegnet inn spesifikke ting du ønsker, eller du kan gi beskjed om at du ønsker å benytte spesifikke materialer for et spesielt og interessant uttrykk på boligen.

Arkitekten er ekspert på valg av riktig standard og materialer, og vet hva som kreves for at boligen både skal holde riktig byggteknisk standard og ha lang levetid.

Gir rom for særpreg

Har du alltid ønsket deg en bolig med et særegent utseende, eller en helt spesiell type bolig med spesielle funksjoner eller interessant utseende?

Om du hyrer inn en arkitekt for prosjektet ditt, er det utallige muligheter for å gjøre noe litt mer uvanlig og spesielt med huset ditt. Kanskje ønsker du å bygge på boligen du allerede har, i en historisk stil? Eller vil du bygge noe nytt og moderne, med løsninger som ikke er blitt gjort før?

En arkitekt hjelper deg med å realisere slike prosjekter, og veileder deg slik at du velger et prosjekt som både er gjennomførbart men også i tråd med det du ønsker deg.

Uansett om du ønsker å endre eller forbedre boligen du har eller bygge helt nytt, så vil en arkitekt kunne tegne løsninger som passer både de eksisterende forholdene og ønskene dine.

Arkitekten kan hjelpe deg med søknader

Dersom prosjektet ditt er søknadspliktig, kan en arkitekt hjelpe deg både med utformingen av søknaden og oppfølging av søknadsprosessen.

Det er vanlig at arkitekten blir ført opp som ansvarlig søker på vegne av prosjektet, og er dermed kontaktperson og bindeledd mellom deg, de som arbeider på prosjektet og kommunen.

Hva er de vanligste faktorene som utløser søknadsplikt?

  • Bygningen er mer enn 50 kvadratmeter
  • Bygget er nærmere enn 1 meter fra nabogrensen, eller 1 meter fra huset ditt eller andre bygninger på tomten din
  • Bygningen skal ha kjeller
  • Bygget har mer enn én etasje, og de øvrige etasjene skal reguleres for varig opphold
  • Mønehøyden er mer enn 4 meter
  • Gesimshøyden er mer enn 3 meter

Søknadsplikt for nye bygninger og eksisterende boliger

For de fleste nybygg som skal brukes som primærbolig eller som fritidsbolig, vil disse kravene inntre. Ved rehabilitering eller renovering av en eksisterende bolig hvor du bruker arkitekt for å ivareta boligens uttrykk, gjenopprette et historisk uttrykk eller for å gjøre en stor fasadeendring, kan også søknadsplikten være gjeldende. Dette er avhengig av hvor store tiltak som skal gjøres. Dersom historiske fasadeuttrykk kan dokumenteres, er de noen ganger ikke søknadspliktige. Dokumentasjonen må da tilgjengeliggjøres.

Vær oppmerksom på lokale regler og krav

Husk på at det kan være særskilte regler for bygging og renovering som gjelder for din kommune. Noen ganger er også enkelte områder og eiendommer underlagt egne regler på grunn av nasjonalparker, truede arter og ferdselsområder i nærheten. Om du selv er ansvarlig søker på prosjektet, må du alltid kartlegge om eiendommen er underlagt spesielle krav.

Les mer:

Søknadsplikt og byggetillatelse

Hvor mye koster det å bruke en arkitekt?

Kostnaden for å benytte en arkitekt til et byggeprosjekt vil variere basert på hvor mye du vil ha utført. Er det snakk om et større prosjekt for et nybygg, vil prisen være høyere. Er det kun et mindre prosjekt for et tilbygg eller fasadeendring, vil ikke prisen være like høy.

Vanligvis vil timeprisen til en arkitekt ligge et sted mellom 900 kr til 1 500 kr. Tegninger til tilbygg eller enebolig, uten skreddersydde løsninger, ligger på omtrent 30 000 kr til 70 000 kr. Mengden skreddersøm, rådgivning, oppfølging og involvering i prosjektet vil påvirke den endelige prisen.

Vil du lese mer om kostandene ved å benytte en arkitekt?

Trykk her

Hvor lang tid bruker en arkitekt på å tegne et prosjekt?

Hvor lang tid det tar for en arkitekt å lage skisser, prosjektere og lage plantegninger for prosjektet vil være avhengig av hvor mye som skal gjøres. Er det et stort byggeprosjekt, vil det naturligvis ta lengre tid. Mindre prosjekter hvor det er snakk om kun overfladiske og små endringer vil ta kortere tid.

Du kan regne med at arkitektens arbeid vil ende opp på omtrent 40–50 timer fra start til slutt på små tilbyggsprosjekter, og 100–200 timer totalt på større prosjekter. Dette inkluderer da alle deler av arbeidet, både tegninger, søknad og oppfølging.

Fra arkitekten starter å tegne til tillatelsen til å bygge er på plass, kan du regne med at det kan ta omtrent 1 måned til 8–9 måneder. Noen ganger kan det ta lengre tid enn dette også, dersom det dukker opp situasjoner som forsinker prosjektet. Dette kan være naboprotester eller dispensasjoner. I slike tilfeller vil saksbehandlingen gjerne ta 1–3 måneder. Før selve saksbehandlingen skal det tegnes, prosjekteres og avventes i 14 dager for å overholde nabovarselfristen.

På grunn av de ulike faktorene som kan påvirke tidsrammen på prosjektet, bør du alltid beregne minst 3–6 måneder på prosessen som innebærer arkitektarbeid og byggetillatelse.

Hvem som helst kan tegne skisser og planer til et bygg, men ikke alle kan lage presise byggetegninger med riktige mål og korrekt standard etter byggeforskriftens krav. Derfor er det lurt å benytte en arkitekt til store prosjekter.
Hvem som helst kan tegne skisser og planer til et bygg, men ikke alle kan lage presise byggetegninger med riktige mål og korrekt standard etter byggeforskriftens krav. Derfor er det lurt å benytte en arkitekt til store prosjekter.

Hvem kan lage tegninger til et byggeprosjekt?

Hvem som helst kan tegne skisser og planer til en bygning, men det er ikke alle som kan lage presise byggetegninger med riktige mål og korrekt standard etter byggeforskriftens krav. Du kan levere tegninger til kommunen i søknaden og byggetillatelse som ikke er utarbeidet av en arkitekt – så lenge de er presise og informative.

Dette er fordi tegninger til byggeprosjekter ikke har det som kalles ansvarsrett. Det betyr at selv om det er nødvendig å levere tegninger som viser hva som er planlagt utført i søknaden til kommunen, trenger du ikke ha en bestemt ansvarlig person som står for tegningene. Så lenge tegningene oppfyller de riktige kravene og viser godt nok hva som skal utføres, er de gyldige i søknadsprosessen.

Det er selve prosjekteringen som er ansvarsbelagt, og der må tiltakshaver eller byggherre hente inn riktige fagpersoner til å utføre jobben.

Hva betyr dette?

Jo, om du ikke får tegninger til prosjektet utført av en arkitekt som også kan prosjektere og være ansvarlig søker, samt følge opp prosjektet underveis, må du kanskje hente inn en ekstra ressurs som skal være ansvarlig for selve prosjekteringen. Dette kan for eksempel være en ekstern konsulent eller en ingeniør.

Hva innebærer arkitekttegninger og prosjekteringsfase

Tegninger som skal medfølge i søknaden til kommunen lages som regel i 1:100 målestokk, og skal vise hva som skal bygges – både fasade, konstruksjon og størrelse.

Arbeidstegningene som skal brukes under prosjektet som ikke alltid trenger å medfølge i søknaden, lages som regel 1:50 målestokk. Da kan det også legges ved detaljtegninger i 1:20 eller 1:10 målestokk, for å vise presise mål for hvordan ting skal bygges.

Tegningene som en arkitekt lager har som regel beskrivelser som følger med til tegningene. Beskrivelsene som arkitekten legger ved henviser ofte til forskrifter og regler for byggkvalitet. Det vil også være oppgitt beregninger for nødvendige konstruksjoner, for eksempel for bygningens bjelker og dragere. Arkitektens tegninger inneholder også kotehøyder, som tilsvarer m.o.h. Dette gjør at det er enkelt både for kommunen og den utførende bedriften å se hvor det skal bygges i terrenget.

Det må henvises til godkjente produkter og løsninger, også for hvordan de ulike komponentene skal kombineres. Alt skal være godkjent for å brukes sammen i helheten av det som bygges, ikke bare som enkeltkomponenter.

Arkitekten vil ta hensyn til gjeldende reguleringsplaner fra kommunen, og gjeldende TEK-standard når de utarbeider tegninger til prosjektet. I dag bygges alt etter TEK 17, som spesifiserer kravene til romstørrelse, plassbehov, energibehov, lyskrav, brannkrav og lignende. Dette inngår i prosjekteringsfasen av arbeidet.

PROSJEKT+ hjelper deg med ditt prosjekt

Om du planlegger et arkitekttegnet prosjekt og trenger dyktige entreprenører eller håndverkere, er PROSJEKT+ et godt valg. Vi setter deg i kontakt med tre kvalifiserte bedrifter som kan utføre oppdraget ditt. Velg det tilbudet du foretrekker, og få oppfølging underveis.

Er du klar for å starte ditt nye byggeprosjekt?

Start med å registrere prosjektet her, og få et uforpliktende tilbud fra tre dyktige bedrifter.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vil du holde deg oppdatert på innhold fra PROSJEKT+? Vi sender ut nyttig informasjon i våre nyhetsbrev, med råd og tips om større oppussings- og byggeprosjekter.

© Schibsted Norge SMB, 2023