Sjekkliste for å benytte arkitekt

Planlegger du ditt neste bygge- eller renoveringsprosjekt? Da kan det være lurt å benytte arkitekt. Her er en liste med ting du må huske på i forkant og underveis. Vi forteller deg blant annet hva du selv kan gjøre i prosjektet, og hva du kan få hjelp til om du benytter en arkitekt.

Sist oppdatert: 1. mar 2022 15:00

Drømmer du om en arkitekttegnet bolig?

PROSJEKT+ formidler fagfolk til arkitekttegnede prosjekter.

Klargjør informasjon om bolig og tomt

Før du kontakter fagfolkene du behøver for ditt nye bygge- eller renoveringsprosjekt, er det lurt å skaffe oversikt over teknisk informasjon om boligen og tomten din.

Både arkitekter, entreprenører og håndverkere trenger informasjon om den tekniske standarden på en eksisterende bolig, eller opplysninger om grunnen og eiendommen du ønsker å bygge på.

En arkitekt kan også finne fram til denne informasjonen selv mens de utarbeider plantegninger og prosjektskisser. Likevel kan det være lurt at du finner frem denne informasjonen på egenhånd i forkant av prosjektet.

Kanskje finnes det opplysninger om tidligere utført arbeid som gir deg nye ideer til hva du vil renovere eller bygge? Eller kanskje det viser seg at du vil gjøre noe annet med prosjektet, når du har fullstendig oversikt over tomtegrenser og eksisterende forhold på eiendommen?

Uansett om du vil finne informasjonen selv eller vil gjøre i samråd med en arkitekt, finnes det flere steder du kan lete opp relevant info om boligen eller tomten. Du kan blant annet finne informasjon på:

Hvilken dokumentasjon behøves egentlig i et byggeprosjekt?

Les mer her

Planlegging og prosjektbeskrivelse

Når du har fått en god oversikt over de tekniske detaljene til boligen og tomten, kan du begynne å planlegge prosjektet ditt. Skriv ned en prosjektbeskrivelse som omfatter det du ønsker deg for den nye boligen din!

Dette er nyttig for arkitekten, samt entreprenør og håndverkere. Da har de et godt utgangspunkt for befaringen, og for prosessen videre.

Prøv å tenke gjennom alt som kan være lurt å få gjennomført samtidig, og hva du ønsker deg av både utseende og funksjon. Det er bedre å få gjort flere tiltak under bygge- eller renoveringsprosjektet med én gang, enn å måtte endre eller gjøre flere arbeid de neste årene.

Det er også rimeligere for deg å lage en så fullstendig prosjektbeskrivelse som mulig, enn å la arkitekten bruke tid på å finne ut av ting alene. Om du har tenkt gjennom alt du ønsker deg for nybygget, påbygget eller renoveringen, blir det mindre arbeid for arkitekten når de skal utarbeide skisser til prosjektet. Dette sparer tid, og dette sparer deg for utgifter.

Lese mer om planlegging av bygge- og renoveringsprosjekter?

Se våre 10 beste råd til planleggingsfasen her.

Er prosjektet søknadspliktig eller ikke?

Om du planlegger å benytte arkitekt enten for et nybygg eller for å gjøre store endringer på et eksisterende bygg, så er prosjektet ditt nesten garantert søknadspliktig.

Det er flere faktorer som kan utløse søknadsplikt. Dersom du vil ha hjelp fra arkitekten med å endre boligen din, vil for eksempel en stor fasadeendring eller et påbygg for en ny etasje utløse søknadsplikt. Om du bygger et nybygg som skal benyttes for varig opphold og som er mer en 50 kvadratmeter stort, vil det også føre til at du må søke til kommunen. Du må alltid undersøke din kommunes spesifikke regler og krav for byggetillatelse.

Om du synes det er mye å holde styr på og vanskelig å forstå kravene til søknadsplikt, er det enda en god grunn til å hente inn en arkitekt til prosjektet ditt. Arkitekten kan fungere som ansvarlig søker, og kan ta seg av både utformingen av søknaden og selve søknadsprosessen. Arkitekten vet hvilken informasjon som trengs for at en søknad skal regnes som gyldig, og kan skrive en søknad som inneholder all relevant informasjon for ditt prosjekt.

Du kan spare mye tid og ressurser på å bruke en arkitekt til både plantegninger, søknadsprosess og som faglig ressurs underveis.

Les mer:

Når trenger du byggetillatelse, og hvordan skal du søke?

Budsjett og finansiering

Om du velger å benytte arkitekt til ditt prosjekt, er det viktig at du har satt opp et budsjett og planlagt kostnaden dette innebærer på forhånd. Når du har satt opp et budsjett, kan du kontakte banken din og snakke med dem om et lån som passer til finansieringen av prosjektet. Du kan også bruke oppsparte midler for å finansiere byggingen eller renoveringen.

Et oversiktlig budsjett og en garantert finansiering er selvfølgelig viktig for deg, men også for arkitekten. Arkitekten trenger innsyn i hva du planlegger å bruke av midler på prosjektet, og hvilken prisklasse det dermed skal plasseres i.

Arkitekttegnede løsninger vil øke kostnadene på et prosjekt. Prisen for å hente inn en arkitekt vil alltid variere avhengig av hvor stort prosjektet ditt er, og hva som skal gjøres.

Som regel er arkitekttjenester likevel verdt det, siden du kan få spesialløsninger og tilpassede konstruksjoner av god kvalitet. En arkitekt kan ta stilling til hvordan du får utnyttet plass og materialer på best måte, og har et helhetsperspektiv når det kommer til selve plasseringen av bygget og konstruksjonen.

Arkitekten trenger innsyn i hva du planlegger å bruke av midler på prosjektet, og hvilken prisklasse det dermed skal plasseres i.

Husk å snakke med flere arkitekter

Det er alltid lurt å vurdere alle alternativene dine før du tar en avgjørelse. Når du skal benytte en arkitekt, kan det være fint å snakke med flere arkitekter og arkitektkontorer i forkant.

Da finner du enklere den arkitekten som du liker best, og som kan tegne den løsningen som passer best til din tomt og dine behov.

Om du snakker med flere arkitekter før du bestemmer deg, er det enklere å finne den rette personen som kan tegne en bolig som passer både deg og eiendommen din.
Om du snakker med flere arkitekter før du bestemmer deg, er det enklere å finne den rette personen som kan tegne en bolig som passer både deg og eiendommen din.

Inviter arkitektene til befaring

Inviter også flere arkitekter til befaring på tomten din, eller for å se på boligen din. Hva slags løsninger foreslår de, og hvordan kunne de tenke seg å gjennomføre endringene eller byggingen du har lyst på?

Lytt til rådene de gir, og hva de foreslår som løsninger for ditt prosjekt. Da er det enklere å velge den arkitekten som gir deg det tilbudet du liker best. Du kan også be om referanser fra arkitekten, og undersøke hvilke andre prosjekter de har jobbet med.

Husk på at det er viktig å velge fagfolk, både arkitekter og håndverkere, som du går godt overens med! Hvis alle er på bølgelengde og har samme visjon for prosjektet, er det enklere å få det resultatet du ønsker deg.

Vil du vite mer om befaringer?

Trykk her for å lese vår sjekkliste.

Avtal hva arkitekten skal hjelpe deg med

Det er lurt å ha bestemt på forhånd hva arkitekten skal bidra med under prosjektet. Avtal med arkitekten eller arkitektkontoret i hvor stor grad de skal delta i prosessen, slik at begge parter vet hva som er forventet.

Ønsker du kun tegninger til prosjektet, eller vil du ha mer oppfølging? En arkitekt som er involvert fra starten kan hjelpe deg både med idémyldring og prosjektskisser, konkrete plantegninger, kontakt med andre fagpersoner, samt dokumentasjon og søknad til kommunen.

Arkitekten har oversikt over hvilke krav og regler prosjektet ditt er underlagt, og kan være en trygg veileder fra start til slutt. Husk å skrive en kontrakt som presiserer hva slags oppgaver som arkitekten skal gjøre, så er du sikker på at du får den oppfølgingen du trenger.

Er du usikker på hvem som har ansvar for hva i et byggeprosjekt?

Trykk her

PROSJEKT+ setter deg i kontakt med dyktige fagfolk

Drømmer du om ny bolig, eller ønsker du å endre på husets konstruksjon? Veien fra idé til et ferdig arkitekttegnet hus er ikke så lang om du benytter PROSJEKT+.

Vi setter deg i kontakt med dyktige entreprenører, som kan realisere din boligdrøm.

Start ditt arkitekttegnede prosjekt i dag!

Vi formidler håndverkere til større prosjekter

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vil du holde deg oppdatert på innhold fra PROSJEKT+? Vi sender ut nyttig informasjon i våre nyhetsbrev, med råd og tips om større oppussings- og byggeprosjekter.

© Schibsted Norge SMB, 2023