Bygge ny garasje? Dette er dine oppgaver som huseier

Når du skal bygge garasje, er det smart å involvere en totalleverandør som kan hjelpe deg med alle aspekter ved prosjektet. Dyktige håndverkere og entreprenører sørger for at garasjen din blir kvalitetssikret og funksjonell, og ikke minst at den oppfyller alle byggtekniske krav.

Sist oppdatert: 24. apr 13:41

Hvilket ansvar har du når du skal bygge garasje?

Selv om du involverer håndverkere og fagfolk i garasjeprosjektet ditt, er det fortsatt noen ting du selv har ansvar for og må ta deg av. PROSJEKT+ forteller deg hva ansvarsområdene dine er, og hvilke oppgaver du må utføre når du planlegger å bygge garasje.

1. Skaff nødvendig dokumentasjon om tomten din

Før du går i gang med å søke om byggetillatelse, lage prosjektbeskrivelse og avtaler befaringer, er det viktig at du har skaffet all informasjonen om tomten din som trengs.

Dokumentasjon av hva tomten er regulert for, særegne regler eller krav for eiendommen og lignende må være kartlagt før du starter med et byggeprosjekt. Plantegninger over tomten og beskrivelser av grunnen boligen står på er viktig for at håndverker eller entreprenør kan gi deg en eksakt beskrivelse av prosjektet.

Om du involverer en arkitekt i starten av prosjektet, kan de også hjelpe deg med planlegging, dokumentasjon og neste fase: Søknadsplikt og byggetillatelse.

2. Er garasjen søknadspliktig?

Du er pliktig å søke til kommunen om å få lov å bygge garasje dersom bygningen faller innenfor søknadspliktens krav og regler. Det viktigste å vite er at om garasjen er større enn 50 kvadratmeter, så må du søke uansett. Om den ikke er det, kan det hende det er mulig å bygge eller renovere uten å søke.

Vær oppmerksom på at det finnes andre spesifikke regler og krav som kan gjøre prosjektet søknadspliktig likevel. Undersøk din kommunes regler og reguleringer før du går i gang med prosjektet, og finn ut hva som gjelder for ditt boligområde. Ofte finner du all informasjonen du trenger på din kommunes nettsider.

Hvis du sender en søknad om byggetillatelse til kommunen, må du som regel beregne tre ukers ventetid før du får svar og kan begynne på byggeprosjektet.

Les mer om søknadsplikt for bygging her.

3. Kartlegg grunn og geografi

Om det må gjøres større arbeid med grunnen som garasjen skal bygges på, behøver du også informasjon om tomtens geografi og grunnen under boligen din.

Om du ikke finner informasjon om dette i tomtens skjøte eller annen dokumentasjon om boligen, kan du kontakte kommunen, eller se om du finner informasjon hos kartverket. Du kan også kontakte en geotekniker, eller be din entreprenør eller arkitekt om å kontakte en for deg.

De kan hjelpe deg med å få utført en grunnundersøkelse, slik at du får vite om det er løsmasser som leire eller sand i grunnen på tomten. Norsk geologisk undersøkelse har også en egen nasjonal database for grunnundersøkelser, som det går an å henvende seg til.

4. Send ut nabovarsel

Om byggeprosjektet ditt er søknadspliktig, er du også nødt til å sende ut et nabovarsel om arbeidet som skal utføres. Det er viktig at naboer i nærmiljøet blir gjort oppmerksom på mulig støy, trafikk inn til boligområdet og hvor lenge arbeidet vil foregå.

Om garasjeprosjektet ditt ikke er søknadspliktig, kan det likevel være lurt å si i fra til naboene dine om at du skal få utført arbeid på tomta. Dette er god skikk og bruk, og er en fin gest for å vise at du tar hensyn til de som bor i nabolaget.

5. Befaring og kartlegging av prosjektet

Når du har avtalt befaring før prosjektet starter opp, er det viktig at du stiller godt forberedt. Tenk gjennom hva du lurer på, og hva du må få avklart. Hva er det du må spørre fagfolk om, som du ikke kan finne ut av selv?

Få en så detaljert oversikt som mulig over prosjektet og gjennomføringen fra håndverkeren, slik at du kan velge bedrift og prosjekt basert på informasjonen du får. Hvor lang tid vil det ta å få bygd garasjen, og når kan de starte opp med byggingen?

Bedriftene du inviterer til befaring vil også kunne gi en mer konkret, estimert pris etter å ha besøkt deg og sett forholdene på tomten din. Når du har bestemt deg for hvilken bedrift du ønsker å bruke, kan du signere kontrakt.

PROSJEKT+ kan hjelpe deg med kontraktsinngåelse, slik at du vet at alle deler av arbeidet er inkludert og gjort rede for før arbeidet starter.

Skal du invitere på befaring?

Det er viktig å stille godt forberedt. Les mer her!

Få en så detaljert oversikt som mulig over prosjektet og gjennomføringen fra håndverkeren, slik at du kan velge bedrift og prosjekt basert på informasjonen du får.

Bestem hvordan garasjen din skal være

Når du har bestemt deg for å bygge eller renovere eksisterende garasje, er det noen valg du må ta i forkant og underveis. Du må for eksempel bestemme deg for hvordan du ønsker at garasjen skal være – både i utseende og funksjon.

Tenk gjennom hva du faktisk skal bruke den til, og hva som må til for at du skal få akkurat den garasjen du trenger og har lyst på.

Planløsning og utseende

Hvordan vil du at garasjen skal se ut og hvor stor skal den være? Hvilke type materialer trengs, og hvor stor plass trenger du til oppbevaring, kjøretøy eller andre ting? Tenk gjennom hvordan du vil at planløsningen skal være, og hva det skal være plass til inni garasjen. Hvor mange biler eller kjøretøy skal du ha plass til?

En garasje er først og fremst en plass for å parkere bilen eller andre kjøretøy. Det er derfor lurt å ta med i beregningen at det er plass til bilen du kjører nå, og eventuelt andre kjøretøy du har eller planlegger å skaffe deg.

Vet du at du kanskje skal investere i en ekstra bil, eller ny motorsykkel? Har hele familien sykler som skal oppbevares i garasjen, eller kanskje ungdommen i huset snart skal kjøpe seg moped? Skaff deg overblikk over hva du skal ha stående parkert i garasjen i årene framover, så er det enklere å planlegge innredning.

Garasjens utseende avhenger av hvilken fasade du velger. Les om fasaderenovering her!

Installasjon av elbillader

Når du først skal renovere eller bygge garasje, er det verdt å tenke over om du også skal investere i en lader for elbil.

Har du konkrete planer om å investere i elbil, eller har du en allerede? Nå har du sjansen til å legge til rette for lading hjemme som er praktisk og godt integrert med andre løsninger du skal ha i garasjen!

Velg mellom ulike garasjeporter

Det finnes ulike typer garasjeporter, som fungerer på ulike måter. Det er mulig å få montert porter som er automatiske og enkle i bruk, men du kan også velge porter som åpnes og lukkes manuelt. Det kan være lurt å tenke gjennom hvordan du skal bruke garasjen, og hva slags behov du har før du velger hvilken port du skal ha.

Velg smarte løsninger for oppbevaring

Om du har bestemt deg for å bruke garasjen som ekstra oppbevaringsplass, må du også tenke på hvordan du effektivt kan plassere det du vil oppbevare. Kanskje trenger du smarte hyllesystemer slik at du kan stable ting i høyden, eller skreddersydde løsninger for verktøy og kjøretøy?

Det er mange lure måter å oppbevare ting på, slik at du blant annet kan frigjøre gulvplassen i garasjen.


Skal du ha et loft eller en hems i garasjen?

Med et innredet loft eller en praktisk hems i garasjen, vil du få mer oppbevaringsplass til lagring. Du kan også bruke et loft til ekstra arbeidsplass eller andre aktiviteter.

Husk på at en garasje er søknadspliktig om den har en mønehøyde som er høyere enn fire meter, eller en gesimshøyde på mer enn tre meter.

Vil du lese mer om bygging og oppussing av loft? Trykk her.

Tilrettelegge for hybel eller utleiedel?

Bør du kanskje tilrettelegge for en boenhet i garasjen når du likevel skal bygge eller renovere den du allerede har? En hybel eller utleiedel i garasjen er en lur økonomisk investering, som du kan tjene på i mange år framover.

Om garasjen blir bygd med inkludert oppholdsrom, kan du også bruke det som midlertidig overnatting for gjester. Det er lurt å tenke gjennom om dette kan passe for ditt prosjekt, og om du skal investere i en større garasje hvor det er plass til en utleiedel når du først skal gå i gang med å bygge.

Trenger du å legge opp vann og avløp?

Hvis du planlegger å ha en hybel, utleiedel, verksted eller arbeidsplass i garasjen og vil trenge vann, er du nødt til å ha en plan for vanntilførsel – og ikke minst et avløp.

Uansett om du kanskje ikke trenger vanntilgang til garasjen nå, er det lurt å vurdere om du kanskje vil trenge det i framtiden! Det er lettere å utføre den type arbeid tidlig i en byggeprosess, i stedet for i ettertid når alt annet er på plass.

Hvordan bygger du en garasje?

Les veilederen vår her!

Det er viktig å ta stilling til hvordan du vil at garasjen skal se ut. Trenger du en bred garasjeport, hvilken kledning skal du ha og hvor stor skal den være?
Det er viktig å ta stilling til hvordan du vil at garasjen skal se ut. Trenger du en bred garasjeport, hvilken kledning skal du ha og hvor stor skal den være?
Usikker på hvordan du skal komme i gang med å bygge ny garasje?

Les vår enkle sjekkliste for garasjeprosjekter.

Bruk kvalifiserte fagfolk

Du kan utføre nesten alle byggeprosjekter på egen eiendom selv, så lenge det ikke kreves spesialkompetanse på for eksempel elektrisitet eller vann og avløp. Men det er ofte smart å involvere en bedrift som kan gjøre jobben for deg.

En totalleverandør som kan ta seg av prosjektet fra A til Å gir deg visshet om at du får en garasje som oppfyller alle krav, og er trygg å bruke. Det er mange ting en håndverker vil kunne forutse, planlegge og tilrettelegge for – som det er vanskelig å vite om eller få til uten den nødvendige fagkunnskapen.

PROSJEKT+ hjelper deg med garasjen din – fra A til Å

Om du registrerer garasjeprosjektet ditt hos oss, sender vi deg dyktige og sikre bedrifter du kan velge mellom. Når du registrerer prosjektet ditt hos oss, kan du være sikker på at vi velger kvalitetssikre bedrifter du kan stole på, slik at du slipper å vurdere bedriftenes kompetanse, økonomi og referanser på egenhånd.

Overlat garasjeprosjektet til oss, så er du garantert god oppfølging og hjelp gjennom hele prosessen!

Skal du bygge ny garasje?

Beskriv prosjektet ditt, og la oss hjelpe deg!

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vil du holde deg oppdatert på innhold fra PROSJEKT+? Vi sender ut nyttig informasjon i våre nyhetsbrev, med råd og tips om større oppussings- og byggeprosjekter.

© Schibsted Norge SMB, 2023