Bygge ny garasje – hvordan gjør du det?

En garasje er nyttig investering, enten du vil øke verdien på tomten din eller forbedre oppbevarings- og lagringsplassen din for eiendeler og kjøretøy. Om du planlegger å renovere en garasje du allerede har, bygge en helt ny en eller sette opp en dobbel garasje – så kan vi hjelpe deg med hvordan du bør gjøre det. Her kan du lese våre tips og råd om hvordan du kan sette i gang med og gjennomføre ditt garasjeprosjekt, og hva det er viktig å tenke på både i forkant og underveis.

Sist oppdatert: 24. apr 13:41

Verdiøkning og lønnsomhet: Derfor bør du bygge garasje

Det er flere gode grunner til å bygge en garasje, eller oppgradere den du allerede har. En garasje er en investering som vil øke verdien på boligen og tomten din på sikt, og om du bestemmer deg for å selge vil en garasje være attraktiv faktor som kan tiltrekke potensielle kjøpere.

Garasjen er ikke bare en fortjeneste på sikt dersom du velger å selge boligen. Den benyttes naturlig nok også til å huse biler og kjøretøy, og ikke minst som oppbevaringsplass for andre ting. Ved å ha en innendørs parkeringsplass til bil og andre kjøretøy året rundt, sparer du også kostnader når du skjermer dem for slitasje fra vær og vind. Om du bygger en stor garasje beregnet for å inkludere en utleiedel eller hybel, kan du også tjene inn igjen pengene du investerte i å bygge garasjen.

Her i Norge får vi som regel mye vær og vind, som kan skape logistikkproblemer og ekstra arbeid. En garasje forenkler hverdagen betraktelig, da det blir unødvendig å måke snø av bilen, eller skrape is av vinduene i vinterhalvåret. Slik sparer du deg for mye strev og slit, i tillegg til at du unngår kostnadene som kan oppstå om du utsetter bilen for slitasje og skader fra naturkreftene.

Velg mellom tre ulike garasjeprosjekter

Når du bestemmer deg for å starte et nytt garasjeprosjekt, er det første du må gjøre å bestemme deg for hvilken garasje du skal velge. Skal du bygge en helt ny garasje fra bunnen av, eller skal du kjøpe en ferdigmodul? Om du allerede har en eksisterende garasje kan du også renovere denne.

Prisene på prosjektet ditt vil variere basert på hva du velger av disse alternativene. Det kan derfor være lurt å tenke gjennom hvilke av disse alternativene som er mest gunstig for deg økonomisk og funksjonsmessig, også på sikt.

1. Bygge garasje av ferdigmodul

Leverandører av ferdige garasjer tilbyr ofte rimeligere løsninger, men de har gjerne begrensninger i skreddersøm av løsninger og funksjoner. Om du har spesielle krav som skal oppfylles for at du skal få mest mulig utnyttelse av den nye garasjen din, kan det være lurt å benytte håndverkere som kan tilpasse det nye bygget ditt etter dine behov.

En ferdigmodul er et billigere alternativ her og nå, men om du likevel må gjøre endringer på bygget i ettertid for å få akkurat de løsningene du trenger – så kan det bli dyrere.

2. Renovere eller pusse opp garasje

Om du allerede har en garasje som du ønsker å utbedre med renovering eller oppussing, bør du tenke gjennom om det egentlig er mer kostnadsbesparende å bygge nytt eller om det er tilstrekkelig å arbeide med konstruksjonen som allerede er der.

Om bygget er svært gammelt og lite funksjonelt, kan det være dyrere å forbedre garasjen enn å bygge en helt ny en. Vi anbefaler alltid at du tenker gjennom dette på forhånd, i tillegg til å be om en vurdering fra våre fagfolk før du bestemmer deg for hvilket prosjekt som er riktig for dine ønsker!

3. Bygge ny garasje

En helt ny garasje bygd fra bunnen av vil være det mest kostbare alternativet, men kan være et rimeligere alternativ på sikt dersom du vet at du skal bruke garasjen mye – og derfor trenger skreddersydde løsninger.

Med en helt ny garasje får du muligheten til å velge materialer, utseende og størrelse som er spesialtilpasset til resten av eiendommen din. Du står friere til å inkludere flere løsninger i byggeprosessen, og kan få alt fra tilpasset arbeidsplass, verksted, oppbevaring eller plass til utleieenhet integrert i garasjen.

Med fagfolk som har lang erfaring og god kompetanse, kan du være sikker på at de riktige og beste valgene blir tatt hele veien.

Få hjelp fra dyktige fagfolk til å bygge garasje

Noen ganger kan det friste å sette i gang med et byggeprosjekt på egenhånd, men ofte er det mer gunstig å hente inn hjelp utenfra fra eksperter.

Med fagfolk som har lang erfaring og god kompetanse, kan du være sikker på at de riktige og beste valgene blir tatt hele veien. Det er for eksempel en del ting som det ikke er så enkelt å få oversikt over som privatperson, eller å gjøre helt på egenhånd.

Skal du bygge garasje?

PROSJEKT+ hjelper deg fra start til slutt av ditt byggeprosjekt.

Hvordan sette i gang med ditt garasjeprosjekt

Lurer du på hvordan du setter i gang med å bygge garasje, og hvordan du skal følge opp prosjektet? Start med disse fire punktene:

1. Kartlegging og planlegging

Det første du må finne ut før du setter i gang med prosjektet, er hvor garasjen skal være plassert og hvor stor den skal være. Om du er usikker på hva som er mest hensiktsmessig for deg og din tomt, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Du kan også lese gjennom boligen og tomtens situasjonskart eller reguleringsplan, og undersøke hva den er regulert for. I tillegg bør du gjøre deg opp noen tanker om hva slags type garasje du vil ha.

Hvilken kledning vil du ha, hvor mange vinduer og hva slags takstein kan du tenke deg? Jo mer du har bestemt deg for på forhånd, jo fortere går selve byggearbeidet! God planlegging er viktig for et vellykket byggeprosjekt.

Les mer om planlegging for bygge- og oppussingsprosjekter her.

2. Hent inn tilbud, avtal befaring og få innspill fra fagfolk

Når du har konkretisert prosjektet for garasjen din så godt som du kan, kan du begynne å hente inn relevante tilbud fra håndverkere. Hos PROSJEKT+ får du hjelp med avgjørelsen, og oppfølging hele veien.

Når du har registrert jobben, vil vil plukke ut tre bedrifter som passer til ditt prosjekt. Da kan du vurdere tilbudene de gir deg, og velge det firmaet som du synes passer best. Bedriftene vi velger ut til deg vil alltid være kvalitetssikre og pålitelige.

Inviter de ulike bedriftene på befaring, og snakk med dem om hva de vil anbefale for prosjektet ditt. Gi dem så god informasjon som mulig om hva du planlegger, slik at de kan gi deg et så konkret og detaljert tilbud som mulig.

Etter at du har hatt befaring og mottatt pristilbud, kan du velge en av bedriftene. Du står da fritt til velge det tilbudet du liker best, uten å måtte bekymre deg over bedriftens kompetanse, referanser eller økonomi. PROSJEKT+ kvalitetssikrer bedriftene for deg.

Når du velger hvem som skal utføre prosjektet for deg kan du godt vektlegge faktorer som hvem du går best overens med, og hvem du er mest på bølgelengde med av de aktuelle kandidatene. God kjemi og kommunikasjon er en viktig faktor når du skal samarbeide med en håndverkerbedrift!

Les også vår sjekkliste for befaring her.

3. Søknadsplikt og nabovarsling

Om du bestemmer deg for å bygge en garasje som er større enn 50 kvadratmeter, er du nødt til å søke om lov til å bygge hos kommunen din. Du må vise til tegninger med terrenglinjer for tomten din, og planene for byggeprosjektet.

Om du har kontaktet en bedrift, entreprenør eller arkitekt på dette tidspunktet, kan de ofte hjelpe deg med å få på plass all nødvendig informasjon til søknaden din.

Om garasjen er søknadspliktig, må du også sende ut nabovarsel om arbeidet som skal påbegynnes. Som regel er det også god skikk og bruk å gi beskjed til naboer om mulig støy og arbeid, selv om det er snakk om et prosjekt som ikke er søknadspliktig!

Dersom du bygger en garasje som er under 50 kvadratmeter, kan den fortsatt være søknadspliktig hvis du skal ha utført enkelte typer arbeid. Om du skal legge inn elektrisitet eller vann og avløp og må trekke dette fra kommunens rør og linjer, må du søke om lov først. Kan du trekke dette fra din egen bolig, er det som regel ikke søknadspliktig.

Du kan lese mer om byggetillatelse og søknadsplikt her.

4. Signer kontrakt

Det er veldig viktig å utarbeide en god kontrakt som er signert og på plass før arbeidet setter i gang! Kontrakten skal inneholde alt arbeidet som er planlagt utført, avtalt sluttdato for prosjektet og hvordan tilleggsarbeid skal faktureres.

Det er også lurt å bestemme en avtalt dagspris som skal påløpe for hver dag som prosjektet eventuelt overskrider det bestemte tidspunktet for ferdigstillelse.

Husk å definere en timesats for tilleggsarbeid, slik at det er tydelig hvordan dette skal faktureres. Det er vanlig å ha oppgitt en fast timepris for ulike typer arbeid, for eksempel rørlegger-, snekker- eller elektrikerarbeid.

Det kan også være lurt å avtale hvem som skal stå for avfallshåndtering i kontrakten, slik at alle parter er enige og har all informasjonen de trenger. De fleste bygge- eller renoveringsprosjekter genererer mye avfall som må håndteres korrekt. Sørg for å ha all slik logistikk på plass på forhånd, så får du ingen overraskelser underveis.

Du kan velge mellom ulike design og uttrykk når du bygger garasje. Vil du at den skal være moderne og minimalistisk, eller kanskje mer tradisjonell i utformingen?
Du kan velge mellom ulike design og uttrykk når du bygger garasje. Vil du at den skal være moderne og minimalistisk, eller kanskje mer tradisjonell i utformingen?

Hvor lang tid tar det å bygge en garasje?

Hvor lang tid det vil ta å bygge en garasje, må beregnes med utgangspunkt i hvor mye som skal gjøres og størrelsen på prosjektet ditt. Hvor mye forarbeid og planlegging som kreves vil påvirke tidsbruken, i tillegg til selve utførelsen av arbeidet.

Om du bygger en garasje som er unntatt søknadsplikt til kommunen, vil du spare mye tid som ellers ville gått til søknadsskriving, dokumentasjon og behandlingstid.

Behandlingstiden vil vanligvis være på omtrent tre uker. Om du ikke må søke kan garasjen være ferdig i løpet av måneds tid, avhengig av hvilke løsninger du vil ha installert og integrert i bygget.

Om du vil ha en garasje som oppfyller krav for søknadsplikt, må du ta høyde for at utformingen av søknaden og behandlingstiden i kommunen vil påvirke lengden på prosjektet.

Dette bringer oss til neste viktige spørsmål:

Når må jeg søke om tillatelse for å bygge garasje?

Reglene for søknadsplikt for å bygge garasje kan oppsummeres kort som at du må søke om lov til å bygge hvis garasjen er mer enn 50 kvadratmeter. Er den ikke det, står du stort sett fritt til å bygge uten å søke – så lenge du følger de andre reglene for bygging av frittstående bygning på tomten din.

Reglene for å bygge garasje og lignende konstruksjoner er:

 • Bygningen kan ikke være større enn 50 kvadratmeter
 • Bygget må plasseres minst 1 meter fra andre bygninger du har på tomten din, for eksempel bolig eller uthus
 • Garasjen må bygges minst 1 meter unna nabogrensen
 • Bygningen er nødt til å ha en mønehøyde på 4 meter eller mindre, og kan ikke ha en gesimshøyde på mer enn 3 meter
 • Garasjen kan ikke fungere som fast boenhet, eller til midlertidig overnatting
 • Garasjen kan ikke ha kjeller
 • Byggingen kan ikke utføres på steder hvor det ligger vann- og avløpsledninger i bakken
 • Den ferdige konstruksjonen må ha en viss avstand til sjø, vei og jernbane

Du kan lese mer om reglene for å bygge garasje hos direktoratet for byggkvalitet her.

En viktig ting å huske på er at om du skal bruke noe av garasjens areal som boenhet, enten for overnatting eller utleie, så er du søknadspliktig uansett hvor stor garasjen er. Det er fordi en hybel eller utleiedel er regulert annerledes enn en bygning som det ikke skal bo noen i.

Om du er i tvil om noen av reglene som ditt byggeprosjekt kan være påvirket av, er det lurt å undersøke det nærmere – og gjerne kontakte kommunen for å få svar.

Noen ganger kan også området du bor i ha spesifikke reguleringer, som ikke er nedfelt i de vanlige reglene. All bygging i områder hvor det er truede arter, nasjonalparker eller lignende, vil kunne være underlagt strengere regler.

Usikker på reglene for byggetillatelse?

Her har vi sammenfattet retningslinjene for søknadsplikt

Plasseringen av garasjen er en viktig del av forarbeidet, og er en avgjørelse du bør tenke skikkelig gjennom før du setter i gang.

Viktig å vite om plassering av garasje og prosjekter utendørs

Plasseringen av garasjen er en viktig del av forarbeidet, og er en avgjørelse du bør tenke skikkelig gjennom før du setter i gang. Husk at det skal være lett å komme til med bil og andre kjøretøy, slik at det er enkelt å få parkert.

Er det en komplisert innkjørsel til garasjen, ender det fort opp med at du parkerer utenfor – og garasjen blir dermed ikke brukt til det den er ment for.

Å bygge en garasje kan også være litt utfordrende, siden mye av arbeidet foregår utendørs. Dette betyr at du må ta hensyn til at vær og vind kan påvirke selve arbeidsprosessen. I tillegg må materialene, vinduene og selve planløsningen være tilpasset at garasjen er utendørs.

Det kan samle seg regn og snø i garasjen når du parkerer bilen, eller når du bruker andre kjøretøy eller verktøy. Derfor er det viktig at det er helling i gulvet, og ordentlig avrenning med en dreneringsrist ved garasjeporten.

Avrenningen må være utført skikkelig, og det må dreneres ordentlig rundt grunnmuren slik at vannet renner av riktig og ikke samles opp.

Her er fem viktige ting å tenke på når du skal bygge utendørs:

1. Planlegg arbeidet med hensyn til sesongen

Når du bygger utendørs, er det aller viktigste å planlegge i god tid slik at selve arbeidet kan utføres på våren, sommeren og høsten. Det går fortere å arbeide utendørs i godt vær, og når det ikke er tele i bakken.

Om du befinner deg på mer værharde steder i Norge, er kanskje sommeren det beste, og eneste, alternativet. Om du har en kort tidsramme på grunn av sesongen, er det også desto viktigere at du har alt på plass før du setter i gang med prosjektet.

2. Ikke glem hvor du bor!

Det er viktig å være oppmerksom på begrensinger på grunn av sesongen, men det er vel så viktig å tenke på mengden vær, vind og nedbør der du bor – og hva slags effekt det vil ha på konstruksjonen etter at byggearbeidet er ferdig.

Må bygningen tåle store belastninger fra snø? Trenger taket snøfangere, og hvor vil snøen havne når den faller ned fra garasjetaket?

3. Tenk gjennom geografiske begrensinger i terrenget og nærmiljøet

Er det mye helling på tomten din, og renner det mye vann enkelte steder når det regner eller snøen smelter? Det er lurt å tenke gjennom hvordan terrenget er, og om du kan unngå ekstraarbeid ved å forbedre slike forhold.

4. Ta hensyn til andre forestående prosjekter utendørs

Har du konkrete planer og å bygge platting eller terrasse, eller skal du utbedre hagen? Husk på at garasjen ikke bør komme i veien for andre ting du planlegger å gjøre på tomten! Prøv å være arealeffektiv når bestemmer deg for hvor den skal stå.

5. Vurder solgangen på tomten din

Prøv å unngå at garasjen skygger for balkong, terrasse eller veranda. Om du har enkelte områder i hagen hvor du vil unngå skygge på grunn av beplantning eller fordi du vil oppholde deg der, bør du prøve å plassere garasjen slik at den ikke hindrer dette.

Byggeprosjekter krever nøye planlegging.

Les vår sjekkliste før du bygger din nye garasje!

Isolasjon av garasjen

Skal du oppholde deg mye i garasjen i kaldt vær, eller skal du oppbevare ting der som ikke tåler store temperaturendringer? I så fall må du beregne at garasjen skal isoleres, slik at temperaturen er enklere å holde stabil.

Du må også velge dører, porter og vinduer som har en god isolasjonsverdi, også kalt U-verdi, slik at du ikke får for mye varmetap.

Når bygget isoleres, må det også planlegges for god ventilasjon. Da blir det ikke oppsamling av fukt og dårlig lufting. Gi beskjed til håndverkeren eller entreprenøren din på befaringen om at du vil isolere, så gir de deg informasjon om hvordan de vil gjøre det – og hva som trengs av arbeid for å få det gjort. De vil kunne gi deg gode råd om smarte løsninger som passer ditt behov.

Brannsikring i garasjen

Hvordan du må brannsikre garasjen er avhengig av hvor stor den er, og hvor du plasserer den på eiendommen din. Reglene og kravene for brannsikring av bygninger er nedfelt i byggteknisk forskrift, også kalt TEK 17.

Noen av de generelle reglene for brannsikring er:

 • Om bygget er på 50 kvadratmeter eller mindre, og har kun én etasje, kan det plasseres så nært som 1 meter fra nabogrensen.
 • Garasjen må være minst 2 meter unna nærmeste nabobygg fra vegg til vegg.
 • Du må ha minst 1 meter i avstand fra garasjen til din egen bolig.
 • Om garasjen er større enn 50 kvadratmeter gjelder det andre regler. Da må det være minst 4 meter mellom bygningen og nabogrensen, og 8 meter til nærmeste bygning eller bolig.

Dersom garasjen har mer enn en etasje og er mer 70 kvadratmeter, vil det som regel kreves å fylle ut en egen byggesøknad inkludert ansvarsrett, hvor det spesifiseres hvem som er prosjekterende og utførende i prosjektet. På denne måten er det tydelig hvem som står ansvarlig for gjeldende regler er fulgt, og at fagfolk har blitt involvert i prosjekteringen.

I tillegg er det vanlig å benytte ildhemmende materialer i konstruksjon når du bygger.

Alle disse kravene er til stede for å hindre at brann sprer seg mellom boliger, og over flere tomter. I alle større byggeprosjekter er det lurt å inkludere brannprosjektering tidlig, slik at tiltak for å forebygge brann er til stede helt fra begynnelsen.

Om du bruker en entreprenør eller sertifisert håndverksbedrift for ditt garasjeprosjekt, vil de kunne involvere fagfolk for å brannprosjektere og brannsikre garasjen din helt fra starten av.

Reglene for brannsikring er hentet fra TEK17.

Du kan lese hele Byggteknisk forskrift for brannteknisk prosjektering hos dibk.no her.

Løsningene og materialene du velger til garasjen vil avgjøre prisen på prosjektet. Det finnes mange alternativer både når det gjelder konstruksjon og design.
Løsningene og materialene du velger til garasjen vil avgjøre prisen på prosjektet. Det finnes mange alternativer både når det gjelder konstruksjon og design.

Det er mange forskjellige måter å utforme og gjennomføre et garasjeprosjekt på, og valgene du tar når det gjelder materialer, størrelse og fasiliteter vil gjøre at prisen kan være svært ulik fra prosjekt til prosjekt.

Hva vil garasjeprosjektet koste?

Kostnaden av å bygge en garasje vil variere basert på hvor omfangsrikt prosjektet er. Det er mange forskjellige måter å utforme og gjennomføre et garasjeprosjekt på, og valgene du tar når det gjelder materialer, størrelse og fasiliteter vil gjøre at prisen kan være svært ulik fra prosjekt til prosjekt.

I generelle termer kan du bygge en garasje for 200 000 kr på det rimeligste, til opp mot 600 000–700 000 kr på det dyreste.

Prisen på prosjektet vil øke om du bestemmer deg for å for eksempel legge inn elektrisitet eller vann og avløp. I tillegg vil selve garasjens størrelse, antallet vinduer og valg av garasjeport kunne påvirke prisen på hele prosjektet.

Nysgjerrig på hvor mye ditt garasjeprosjekt vil koste?

Vi har skrevet en veileder med estimerte kostnader

Kvalitetssikring og oppfølging – PROSJEKT+ hjelper deg

Om du velger å registrere ditt nye garasjeprosjekt hos PROSJEKT+ får du hjelp med både oppstarten og gjennomføringen av prosjektet. Vi finner egnede bedrifter til å utføre oppdraget for deg, som du kan velge mellom.

PROSJEKT+ kvalitetssikrer bedriftenes kompetanse og kvalitet – dermed kan du enkelt velge det tilbudet du liker best!

PROSJEKT+ hjelper deg med din nye garasje

Registrer ditt prosjekt her, og kom i gang i dag!

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vil du holde deg oppdatert på innhold fra PROSJEKT+? Vi sender ut nyttig informasjon i våre nyhetsbrev, med råd og tips om større oppussings- og byggeprosjekter.

© Schibsted Norge SMB, 2023