Bygge eller renovere garasje? Les vår sjekkliste først!

Har du planlagt å bygge ny garasje, eller renovere den du allerede har? Her får du en nyttig sjekkliste med ting du bør spørre deg selv og tenke gjennom først. Hva er det lurt å huske på underveis i bygge- eller renoveringsprosjektet ditt?

Sist oppdatert: 24. apr 13:40

1. Hvilken type garasje vil du ha, og hvor skal den være?

Det første du må gjøre, er å bestemme deg for hvilken type garasje du vil ha. Skal det være en helt ny garasje bygget fra bunnen av, kanskje også arkitekttegnet? Eller vil du bestille en ferdigmodul med forhåndsbestemte mål og materialer til en litt rimeligere pris? Kanskje har du allerede en garasje du heller vil pusse opp, men er usikker på hvor mye du vil gjøre med den? Dette er viktige spørsmål å ta stilling til på forhånd, slik at du kan sende en detaljert prosjektbeskrivelse til potensielle bedrifter.

Om du skal bygge en ny garasje uten å benytte ferdigmoduler, må du bestemme deg for om du skal involvere en arkitekt i arbeidet med å tegne garasjen. Ved å benytte en arkitekt kan du få en bygning skreddersydd dine behov, i tillegg til en garasje tilpasset din bolig og geografien på tomten.

Du bør også gjøre deg opp en mening om hvor garasjen skal plasseres på tomten din. Ta gjerne utgangspunkt i tomtens plantegninger og dokumentasjon, og finn ut hva den er regulert for. Tenk på hva du ønsker å gjøre med uteområdet ditt både nå, men også i framtiden. Garasjen bør ikke komme i veien for andre prosjekter senere, og den må også bygges innenfor gjeldende forskrifter og regler.

2. Er garasjeprosjektet ditt søknadspliktig?

Det neste du må avklare er om du er nødt til å søke om tillatelse før du bygger eller renoverer den nye garasjen din. Som hovedregel er bygninger under 50 kvadratmeter fritatt søknadsplikt, men det finnes andre spesifikke krav og regler. Ikke minst kan det hende tomten din er underlagt spesielle regler som gjelder i din kommune spesifikt.

Om garasjen er søknadspliktig må du huske å beregne at prosjektet vil ta litt lengre tid på grunn av behandlingstiden hos kommunen. Et søknadspliktig prosjekt betyr at du også må sende ut nabovarsel i forkant av arbeidet.

Interessert i å lese mer?

Les vår artikkel om byggetillatelse og søknadsplikt.

3. Har du skrevet en konkret prosjektbeskrivelse?

Når du har tenkt gjennom hva slags garasje du vil ha og kartlagt om den er søknadspliktig eller ikke, er det på tide å sette sammen en prosjektbeskrivelse. Få ned på papiret alt du har tenkt på og planlagt, samt hva slags informasjon du er nødt til å skaffe. Inkluder også en tidsramme for prosjektet, med ønsket oppstarts- og sluttdato. Dette vil forenkle arbeidsprosessen!

På dette tidspunktet er det lurt å få tak i plantegningene til tomten og boligen din, om du ikke har gjort det allerede. Dette er informasjon som håndverkere og entreprenører trenger når de skal bygge garasjen din.

Om du må sende søknad til kommunen behøver må den også inkludere dokumentasjon på hva tomten er regulert for. Pass på å ha tilgang til den nødvendige dokumentasjonen før arbeidet starter, slik at prosjektet går så sømløst og raskt som mulig!

Det blir enklere å ta gode økonomiske avgjørelser, når du har oversikt over hva slags kostnader du har råd til.

4. Har du laget et budsjett, og skaffet finansiering?

Det er lurt å sette opp et detaljert budsjett i forkant, slik at du har god oversikt over hvor mye du planlegger å bruke på prosjektet. Det blir enklere å ta gode økonomiske avgjørelser når du har oversikt over hva slags kostnader du har råd til når du skal bygge garasje.

Om du er usikker på utgiftene til de ulike delene av prosjektet, kan vi i PROSJEKT+ hjelpe deg med å avgjøre hvor omfangsrikt prosjektet ditt kan bli og hvor store potensielle kostnader du må beregne. Hvis du har en god prosjektbeskrivelse kan vi gi deg en estimert sum, basert på størrelsen på prosjektet. Sammen kan vi avgjøre om hva slags type utgifter du kan forvente deg.

Når du har et budsjett på plass og en estimert totalpris, må du planlegge finansieringen av den nye garasjen. Det vanligste er å enten ta opp et lån for å betale, eller å spare opp egenkapital i forkant.

Snakk med banken din om hvilket type lån som passer ditt behov, og sett et maksbeløp for hva prosjektet kan koste. Det er også lurt å sette av midler i en buffer slik at du kan betale eventuelle ekstrakostnader som kan påløpe fra tilleggsarbeid.

5. Har du hentet inn flere tilbud, og avtalt befaring?

Når du har sendt inn ditt anbud og prosjektbeskrivelsen din, vil neste steg være å sammenligne tilbudene du får. Om du benytter PROSJEKT+ velger vi ut tre dyktige bedrifter for deg, slik at du slipper å vurdere ulike håndverkere og kvaliteten på kompetansen deres.

Våre bedrifter er sertifiserte og har den nødvendige kompetansen for større bygge- og renoveringsprosjekter. Dermed kan du velge din håndverker basert på tilbudet du liker best, uten å måtte undersøke bedriftens referanser, ekspertise og kompetanse på egenhånd.

Før du bestemmer deg for et tilbud, kan du avtale befaring med bedriftene. På befaringen får du mer konkret informasjon om hva som bør gjøres og hvordan, og du kan stille spørsmål underveis. Forbered deg på forhånd, og skriv ned alt du lurer på eller trenger innspill til. Etter befaringen kan du ta en avgjørelse om hvilken leverandør du ønsker å benytte.

Skal du ha befaring?

Vi har skrevet en sjekkliste for befaringer som du kan følge.

6. Har du forsikret prosjektet ditt?

Undersøk med ditt eget forsikringsselskap om hvordan du bør forsikre byggeprosjektet ditt. Hør med håndverkeren du benytter om hvilken forsikring de har, og hva den dekker. Det er lurt å vite hva du eventuelt må forsikre selv, og hva som er sikret gjennom bedriften du har valgt. Dette er også viktig å ha på plass før kontrakten er signert, og arbeidet setter i gang.

En kontrakt gir deg økt sikkerhet i prosjektet, og er et bindende dokument med opplysninger om hvem som har ansvar for hva underveis i byggingen.

7. Har du skrevet og signert kontrakt?

En kontrakt gir deg økt sikkerhet i prosjektet, og er et bindende dokument med opplysninger om hvem som har ansvar for hva underveis i byggingen. Det er blant annet viktig å inkludere en fremdriftsplan for prosjektet og planlagt sluttdato.

Kontrakten bør også inneholde en forhåndsbestemt takst for eventuelt tilleggsarbeid som kan oppstå. Alt av tilleggsarbeid som skjer i løpet av prosjektet må også føyes på kontrakten. Da har du dokumentasjon på alt arbeidet som er utført når garasjen er ferdigstilt, selv om det ikke var inkludert i den opprinnelige prosjektbeskrivelsen eller kontrakten.

Om det blir uventede forsinkelser under byggingen eller renoveringen, er det også greit å ha en forhåndsbestemt pris som bedriften må betale for forsinkelsen, basert på antall dager de er forsinket. En kontrakt er også en bra plass å dokumentere andre praktiske deler av prosjektet. Det kan for eksempel være lurt å inkludere hvem som har ansvar for avfallshåndtering, kontakt med underleverandører eller materialinnkjøp.

En garasje kan bygges i mange ulike materialer og stilarter, og kan heve inntrykket av hele eiendommen din.
En garasje kan bygges i mange ulike materialer og stilarter, og kan heve inntrykket av hele eiendommen din.

8. Har du planlagt materialinnkjøp i samråd med håndverkeren din?

Det er viktig å ha tenkt gjennom hvordan du vil at den nye garasjen skal se ut. Du må for eksempel bestemme deg for valg av kledning, vinduer og takstein – og ta en vurdering på prisforskjellene mellom ulike materialer.

Snakk med bedriften som utfører arbeidet for deg, og få innspill på hva som er lurt å velge for akkurat den garasjen du skal ha.

Husk også på at de fleste bedrifter kan bestille materialer for deg, og at de har god oversikt over hvor mye som trengs for et gitt prosjekt. Ikke minst har de også ofte bransjeavtaler med andre leverandører, og kan få tak i det som trengs til en billigere penge enn det du antakelig kan selv. Snakk med entreprenøren din, så finner dere en løsning sammen!

9. Har du planlagt rutiner for dokumentasjon og kommunikasjon underveis?

Når byggingen av garasjen din er påbegynt, er det lurt lage en god vane av å følge med på prosjektets utvikling. Ta gjerne bilder for å dokumentere arbeidet som blir gjort, og snakk med bedriften om framgangen i renoveringen eller byggingen. Dokumentasjonen av prosjektet er god å ha, spesielt hvis det skulle oppstå uenigheter senere om arbeidet og det som er blitt gjort.

Om du vil endre noe ved garasjen i ettertid eller bygge mer på den, er også verdifullt å ha dokumentasjon på renoveringen eller byggeprosessen som allerede er blitt utført.

Det er også viktig at du er tilgjengelig når håndverkerne kontakter deg, og at du stiller med nødvendig informasjon. En god flyt i kommunikasjonen gjør det enklere å for alle parter å koordinere arbeidet, spesielt når det e snakk om store bygge eller renoveringsprosjekter. Med en god dialog er det enklere å ta raske avgjørelser underveis, og du vil ha bedre oversikt over alt som blir gjort fortløpende.

Usikker på hva som er ditt ansvar som huseier når du skal bygge garasje?

Vi kan veilede deg.

10. Har du husket på å avtale inspeksjon og sluttbefaring?

Når garasjen er ferdig og arbeidet avsluttet, må du kontrollere resultatet. Du er nødt til å gå gjennom arbeidsoppgaver som er gjort, og se etter at det utført som avtalt i kontrakten.

Det kan være hensiktsmessig å lage en overtakelsesprotokoll, hvor eventuelle feil eller avvik i arbeidet kan dokumenteres. Denne protokollen skal signeres av begge parter, og kan også inkludere et bestemt tidspunkt for utbedring av avvikene.

Når du har godkjent det utførte arbeidet, skal du få oversendt samsvarserklæring, FDV-dokumentasjon og ferdigdokumentasjon fra bedriften. Dette er du som eier pliktig å oppbevare i tilfelle nødvendig tilsyn, eller ved et eventuelt eierskifte av boligen og tomten.

PROSJEKT+ hjelper deg med ditt garasjeprosjekt

Vi bistår både med planlegging og gjennomføring av renoverings- og byggeprosjekter, og gjør det enklere for deg å realisere drømmen om ny garasje eller andre forbedringer i din bolig.

Ved å bruke PROSJEKT+ for ditt neste byggeprosjekt, får du tre kvalitetssikre tilbud du kan velge mellom – alle fra sertifiserte og trygge bedrifter. Du kan velge det tilbudet du foretrekker, og behøver ikke bruke tid på å sammenligne referanser, økonomi og kompetanse fra ulike leverandører.

Drømmer du om en ny garasje?

La PROSJEKT+ hjelpe deg med ditt prosjekt.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vil du holde deg oppdatert på innhold fra PROSJEKT+? Vi sender ut nyttig informasjon i våre nyhetsbrev, med råd og tips om større oppussings- og byggeprosjekter.

© Schibsted Norge SMB, 2023