Velg riktig oppvarming

Alt du må vite om ulike typer oppvarming til boligen

Oppvarming utgjør over halvparten av strømforbruket for de fleste i Norge. Når det blir kaldere ute, øker også strømutgiftene våre. Men hvilken oppvarmingsmetode bør du velge for å gjøre boligen mer energieffektiv? Her får du en oversikt over ulike typer oppvarming, og tips til hvordan du kan velge en løsning som passer hjemmet ditt.

Artikkelen er skrevet med informasjon hentet fra varmepumpeinfo.no

Sist oppdatert: 24. apr 13:37

Hvordan fungerer en varmepumpe?

Det blir stadig mer vanlig å bytte ut panelovner med en varmepumpe. En varmepumpe henter varme fra et sted med en bestemt temperatur, og bruker den til oppvarming av boligen din.

Dette kan være en forholdsvis dyr investering sammenlignet med tradisjonelle oppvarmingsmetoder, som for eksempel vanlige panelovner.

Men på lengre sikt vil den lønne seg både for lommeboken og for miljøet. Det finnes flere ulike typer varmepumper, og de forskjellige typene er tilpasset ulike boforhold og fungerer på ulike måter.

PROSJEKT+ hjelper deg med å finne håndverkere

Start prosjektet ditt hos oss!

Luft-til-luft-varmepumpe: En enkel løsning for redusert strømforbruk

En luft-til-luft-varmepumpe er den vanligste typen varmepumpe i norske hjem. Varmepumpen henter energi fra luft utendørs, og bruker den til oppvarming eller nedkjøling av luften inne i huset.

Den sørger for en jevn varme, og filtrerer i tillegg bort støvpartikler. Plasseringen av varmepumpen bør være der du oppholder deg mest.

Denne typen varmepumpe er forholdsvis enkel og rimelig å installere sammenlignet med andre typer varmepumper.

I tillegg gir den en langt mer effektiv oppvarming sammenlignet med panelovner.

Dette vil redusere strømkostnadene dine, og du vil spare inn investeringskostnadene kjapt. Varmepumpen har en levetid på 12 til 15 år.

Det finnes flere ulike typer varmepumper, og de forskjellige typene er tilpasset ulike boforhold og fungerer på ulike måter.

Luft-til-vann-varmepumpe: Et alternativ til en god pris hvis du har vannbåren varme

En luft-til-vann-varmepumpe omdanner energi fra luften utendørs, og bruker den til oppvarming av både bolig og varmtvann gjennom et vannbårent varmeanlegg.

Den gir et godt inneklima med en stabil temperatur i hele boligen.

Denne typen varmepumpe koster en del mer enn en luft-til-luft-varmepumpe.

Til gjengjeld vil varmepumpen redusere strømforbruket i boligen betraktelig mer, og i det lange løp vil du kunne spare mye penger. Varmepumpen har en levetid på 12 til 15 år.

Vannbåren varme: Fungerer med mange ulike miljøvennlige varmekilder

I et vannbårent varmesystem blir vann oppvarmet av en varmekilde, og sendt rundt i boligen gjennom rør i gulvet, radiatorer eller viftekonvektorer.

Det fører til en balansert fordeling av varme i hele boligen, og gir derfor et behagelig inneklima.

Det er mulig å installere vannbåren varme i alle typer boliger, men hvor krevende det er å få installert vil variere.

Det vil hovedsakelig være aktuelt å legge om til vannbåren varme dersom du skal gjennomføre et større renoveringsprosjekt eller bygge nytt.

Skal du bygge nytt?

Les alt du trenger å vite om nybygg her!

Væske-til-vann-varmepumpe: Lang levetid og økonomisk på sikt

En væske-til-vann-varmepumpe henter energi lagret i berg, jord eller sjø.

Denne brukes til oppvarming av både bolig og varmtvann gjennom et vannbårent varmesystem.

Dette er energikilder som holder en jevnere temperatur enn uteluft, og en væske-til-vann-varmepumpe har derfor en høy varmeeffekt gjennom hele fyringssesongen.

Kostnadene knyttet til installasjon av en væske-til-vann-varmepumpe er relativt høye.

Til gjengjeld bruker den mye mindre energi på å varme opp boligen enn direkte strøm, og på lang sikt vil du kunne spare svært mye gjennom å redusere strømforbruket med en slik løsning. Varmepumpen har en levetid på 20 år.

Bergvarmepumpe: Høy pris for installasjon, men gir stor reduksjon i strømforbruket

En bergvarmepumpe henter fornybar solenergi som er lagret inne i fjellet ved at det bores et hull 100 til 350 meter ned i bakken, kalt energibrønn.

Der hentes energien ut gjennom kollektorslanger fylt med væske som varmepumpen bruker til å varme opp det vannbårne systemet i boligen.

Om sommeren kan et bergvarmeanlegg også kjøle ned boligen tilnærmet gratis.

Det er knyttet høye kostnader til boring av en energibrønn, men den har svært lang levetid og i løpet av 8 til 12 år vil som regel energien du sparer ha betalt ned investeringen.

Når energibrønnen først er boret kan du hente ut energi fra den i minst hundre år, og det vil derfor kun være nødvendig å bytte ut selve varmepumpen hvert tyvende år.

Jordvarmepumpe: En enklere løsning om det er langt ned til fjellgrunnen

En jordvarmepumpe benytter seg av de samme prinsippene som en bergvarmepumpe, men kollektorslangene graves i stedet kun ned 1 til 1,5 meter under jorden.

Dette kan være et bedre og billigere alternativ dersom det er langt ned til fjellgrunnen, men vil medføre et større inngrep på tomten din siden et større areal må graves opp.

Kollektorslangen har en levetid på 50 til 100 år.

Sjøvarmepumpe: Et rimeligere valg om du bor nærme sjøen

I et sjøvarmeanlegg graves i stedet kollektorslangen ned i havbunnen.

For at en sjøvarmepumpe skal være aktuell bør boligen din i utgangspunktet ikke være mer enn 100 meter fra sjøen.

Varmepumpe på trevegg

Avtrekksvarmepumpe: Et godt valg om du har avtrekksventilasjon

En avtrekksvarmepumpe henter varme fra den brukte ventilasjonsluften fra boligen.

Den overføres til et vannbårent system som gjenbruker energien til oppvarming av rom og varmtvann.

Ventilasjonsluften holder en stabil og høy temperatur gjennom hele året.

Dette gir stabile driftsforhold for varmepumpen, og dermed en høy energisparing. Varmepumpen har en levetid på 15 år.

Priser på varmepumper: Dette koster de ulike typene

Prisen på en varmepumpe avhenger av hvilken type, merke og modell du ønsker, og hvor høy varmeeffekten er:

 • Luft-til-luft-varmepumpe: Mellom 15 000 og 30 000 kroner, inkludert montering.
 • Luft-til-vann-varmepumpe: Mellom 60 000 og 130 000 kroner, uten montering.
 • Væske-til-vann-varmepumpe: Fra 120 000 kroner og oppover, uten montering.
 • Avtrekksvarmepumpe: Mellom 70 000 og 130 000 kroner, uten montering.

I tillegg kommer prisen for montering av varmeanlegget. Dersom du ikke har vannbåren varme installert fra før vil dette føre til store ekstrakostnader om du ønsker en luft-til-vann, væske-til-vann- eller avtrekksvarmepumpe.

Hva blir totalprisen for installasjon av en væske-til-vann-varmepumpe?

Totalprisen for installasjon av et væske-til-vann-varmeanlegg avhenger av hva slags varmekilde du velger:

 • Bergvarmeanlegg: mellom 200 000 og 300 000 kroner.
 • Jordvarmeanlegg: mellom 170 000 og 250 000 kroner.
 • Sjøvarmeanlegg: vanligvis et rimeligere alternativ ettersom du slipper kostnader rundt boring eller graving.

Hvor mye strøm kan du spare med en varmepumpe?

Enova har gjort beregninger for hvor mye en vanlig enebolig med et totalt energiforbruk på 25 000 kWh i året kan spare ved å installere en varmepumpe. Prisene er beregnet ut fra en gjennomsnittlig strømpris på 1 kr/kWh:

 • Luft-til-luft-varmepumpe: ca. 4 800 kroner
 • Luft-til-vann-varmepumpe: ca. 8 800 kroner
 • Væske-til-vann-varmepumpe: ca. 11 100 kroner
 • Avtrekksvarmepumpe: ca. 8 400 kroner

Her kan du se en oversikt over beregningene Enova har gjort for ulike varmepumper.

Husk: Hvor mye du kan spare vil alltid avhenge av hvor høyt oppvarmingsbehovet ditt er. Dersom behovet ditt er stort, vil også besparelsene bli større!

Solfanger: Automatisk system som krever lite vedlikehold

Dersom du allerede har et eller planlegger å installere et vannbårent system, kan en solfanger være et godt og miljøvennlig alternativ.

Solfangere benytter solenergi til å varme opp det vannbårne systemet, og kan dekke energibehovet for en stor del av oppvarmingen og varmtvannet i en bolig.

En solfanger vil ha mindre effekt om vinteren. Det kan derfor være lurt å kombinere systemet med for eksempel en varmepumpe for vannbåren varme i perioder med mindre solenergi.

Installasjon av et solfangeranlegg vil koste minst 60 000 kroner, og kanskje mer.

Elektrisk oppvarming: Gjør det enkelt å regulere varmen etter behov

I dag varmes de fleste boliger opp av elektriske installasjoner som varmekabler eller panelovner.

Produktene er blitt mer effektive enn tidligere, og mange har også et varmestyringssystem som gjør det enklere å kontrollere strømforbruket.

Elektrisk oppvarming vil være billigere å installere sammenlignet med vannbårne systemer, men du vil samtidig være utsatt for endringer i strømprisene.

For å spare strøm og penger kan det derfor være lurt å se på andre måter å varme opp boligen på.

Stue peis ovn

Oppvarming med biovarme: Spar strøm med miljøvennlige ovner

Et alternativ for oppvarming av boligen er forbrenning av biomasse, som ved, flis eller trepellets.

Dette er fornybare ressurser som ikke øker utslippet av CO2, og derfor mer miljøvennlig enn å bruke fossile brensler som olje og gass.

Husk: Fyring med ved, flis og pellets krever at du har lagringsplass. Tilgang og pris kan variere etter hvor du bor.

Biokjel: Bidrar til et godt og lunt inneklima

En biokjel bruker energien fra biomasse til å varme opp et vannbårent varmesystem.

Den kan dekke behovet for oppvarming og varmtvann i hele huset ditt, og gir boligen et lunt og godt inneklima.

Bio-ovn med vannkappe: Varmer opp hele boligen

En vanlig ved- eller pelletsovn varmer kun opp rommet den er montert i, men en bio-ovn med vannkappe vil kunne spre varmen rundt i hele boligen gjennom et vannbårent varmesystem.

Ovnen dekker hele oppvarmings- og varmtvannsbehovet ditt.

Vedovn: En god løsning for oppvarming av en strømløs hytte

Med en moderne, rentbrennende vedovn kan du få en høy varmeeffekt til forutsigbare utgifter, ettersom prisen på ved er relativt stabil sammenlignet med strømprisene.

En vedovn er også en god sikkerhet dersom strømmen skulle gå. En vedovn egner seg best i hus med åpen planløsning for at varmen skal kunne spre seg videre, og på hytter uten strøm.

En vedovn krever oppfølging for at varmen skal holdes ved like. Det vil derfor være lurt å ha en annen oppvarmingskilde som kan dekke grunnvarmen i boligen, og bruke vedovnen som en sekundær kilde.

Pelletskamin: Enkel i bruk og gir mye varme

En pelletskamin er et godt alternativ til en vedovn da den kan dekke en større andel av varmebehovet i boligen.

Pelletskaminen fyres med trepellets. De er miljøvennlige, har en stabil pris og gir mye varme. Kaminen mates automatisk og har termostat med nattsenking.

Hva koster et biovarmeanlegg?

Prisen på et biovarmeanlegg avhenger av hvilken type, modell eller hvilket merke du vil ha, og hvor høy varmeeffekten er:

 • Biokjel: mellom 50 000 og 150 000 kroner, uten montering.
 • Bio-ovn med vannkappe: mellom 70 000 og 100 000 kroner, uten montering.
 • Vedovn: fra 6 000 kroner og oppover, uten montering.
 • Pelletskamin: mellom 25 000 og 50 000 kroner, uten montering.

I tillegg kommer prisen for installering av varmeanlegget. Dersom du ikke har vannbåren varme installert fra før vil dette føre til store ekstrakostnader om du ønsker en biokjel eller bio-ovn med vannkappe.

Om du er usikker på hvilken oppvarmingsløsning du skal velge kan det være lurt å kontakte en fagperson for å få veiledning først!

Garasje, leilighet eller hus: Hvilken type oppvarming bør du velge?

Hvilken oppvarmingsløsning du bør velge avhenger av hva slags rom eller bolig det er snakk om, energibehovet ditt og hvilke løsninger som allerede er installert.

Mens en ettroms leilighet kanskje vil kunne varmes opp av én panelovn, kan en stor enebolig ha nytte av en varmepumpe.

Dersom boligen din kun har elektrisk oppvarming i dag, kan en luft-til-luft-varmepumpe være et godt alternativ.

Har du derimot et vannbårent system installert, finnes det mange alternativer for fornybare energikilder du kan velge mellom.

Tenk gjennom hvor stort energibehovet ditt er før du velger oppvarmingskilde.

Anlegget bør være kraftig nok for å kunne dekke oppvarmingsbehovet ditt, men heller ikke tilpasset et mye større energibehov enn du trenger.

Dette kan føre til større investeringskostnader enn hva du faktisk kan spare i strømutgifter.

Få penger tilbake ved å installere miljøvennlige varmekilder

Enova støtter private husholdninger som ønsker å gjennomføre tiltak som forbedrer energiforbruket i egen bolig, som for eksempel å bruke en mer energieffektiv og miljøvennlig varmekilde til oppvarming.

Les mer om Enovas støtteordning her.

Få hjelp til å finne riktig oppvarmingsmetode for ditt hjem

Når du bygger nytt eller gjør en totalrenovering av boligen, har du den perfekte muligheten til å forbedre oppvarming og ventilasjon i boligen.

Derfor er det lurt å vurdere hvilken type oppvarming som er gunstig for deg og boligen din, og sørge for at installasjonen av oppvarmingen er godt planlagt og gjennomførbart.

Energieffektive og miljøvennlige varmekilder vil også bidra til en bedre energimerking av boligen som igjen kan øke boligens verdi. Les mer om hva energimerking av boligen betyr her.

Er du usikker på hvilken oppvarmingsløsning du skal velge? Det er alltid lurt å kontakte en fagperson for å få veiledning om hva som passer din bolig, samt tips og råd om energibruk og strømsparing.

PROSJEKT+ formidler dyktige og erfarne håndverkere som kan hjelpe deg med ditt prosjekt. Vi velger ut kvalitetssikrede bedrifter for deg, og du velger det tilbudet du liker best.

Vi følger opp prosjektet ditt underveis, og hjelper deg hele veien!

Finn fagfolk med PROSJEKT+

Kom i gang i dag!

Om du trenger et godt tilbud på varmepumpe der du bor, samt veiledning for hva du bør velge, anbefaler vi å benytte Varmepumpe123.

Der får du uforpliktende tilbud fra fagfolk som kan hjelpe deg med valg og installasjon av varmepumpe.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vil du holde deg oppdatert på innhold fra PROSJEKT+? Vi sender ut nyttig informasjon i våre nyhetsbrev, med råd og tips om større oppussings- og byggeprosjekter.

© Schibsted Norge SMB, 2023