Alt du må vite om grunnarbeid

Skal du i gang med et byggeprosjekt? Grunnarbeid er sentralt i de fleste byggeprosjekter. Det er i denne fasen av prosjektet du får informasjon om underlaget, og legger grunnlaget for videre byggearbeider. Dette kan innebære fjerning og tilføring av masse, planering, drenering og andre arbeider som sørger for at det ikke oppstår problemer underveis i prosjektet og etter at bygget er ferdigstilt.

Sist oppdatert: 24. apr 13:36

Hva er grunnarbeid?

Grunnarbeid er graving, planering og drenering – altså arbeidet som utføres for å legge grunnlaget for prosjektet ditt, enten det er tilbygg, arbeid i hagen, restaurering eller nybygg. Grunnarbeidet er med andre ord alt som må gjøres på en tomt før du begynner med selve prosjektet du skal utføre. Det sørger for en godt tilpasset tomt, og at resten av prosjektet kan fortsette som planlagt. Når du utfører grunnarbeid er det flere faktorer som kan ha stor betydning for prosessen videre, både kostnader og tidsfrister.

Vi hjelper deg med å finne kvalifiserte fagfolk!

Send oss en beskrivelse av prosjektet ditt

Planlegg arbeidet som skal utføres

Grunnarbeid på tomt innebærer altså å rense og undersøke tomten før byggestart, og utføres på bakgrunn av planer og tegninger for prosjektet som er planlagt. Derfor er det en selvfølge at dette må være på plass før du begynner. God planlegging er alltid viktig, uansett hvilket prosjekt du skal gjennomføre. Da sørger du for en oversiktlig prosess, optimal plassering av bygget og best mulig utnyttelse av tomten.

Dette må være på plass før du begynner

Før du begynner med selve grunnarbeidet må du hente inn informasjon om tomten du utfører arbeidet på, og undersøke om prosjektet ditt er søknadspliktig. Når du skal bygge nytt er det noen ekstra steg du må gjennomføre, før du kan begynne å jobbe på tomten.

Dette er spesielt viktig dersom det ikke har blitt utført arbeid på området tidligere. Disse ekstra stegene i arbeidsprosessen innebærer gjerne en geoteknisk undersøkelse, oversikt over det kommunale rørnettet og eventuelle strømledninger i bakken, i tillegg til at du må ha fått IG (igangsettelse) fra kommunen.

Søknad om byggetillatelse

I søknad om byggetillatelse er det viktig å legge ved all dokumentasjon, plantegninger og informasjon som myndighetene trenger for å kunne ta en beslutning om prosjektet ditt. Søknaden skal ha en fagperson som ansvarlig, og dersom du skal bygge nytt så er det ofte arkitekten som tar seg av denne prosessen. De har oversikt over hvilke lover, regler og forskrifter som skal følges, og hvilken dokumentasjon kommunen krever for å gi byggetillatelse.

I noen tilfeller er gravearbeid og flytting av masser søknadspliktig, avhengig av hvor dypt du skal grave eller hvor høyt du planlegger å bygge med masse. Sjekk derfor hva som er søknadspliktig for ditt spesifikke prosjekt. Du finner informasjon om eiendommen og hva som skal inn i en byggesøknad på nettsiden til kommunen du skal bygge i.

Les også:

Når trenger du byggetillatelse, og hvordan skal du søke?

Geotekniske undersøkelser

Hvis du skal bygge nytt er det nødvendig med en geoteknisk undersøkelse av tomten. Denne undersøkelsen gir svar på hva slags jordlag som befinner seg der du skal bygge, i tillegg til hvilken bæreevne og styrke den har. Undersøkelsen vil også kunne fastslå om grunnen er forurenset og hva gjennomstrømningsmotstanden er for grunnvannet.

Grundige geotekniske undersøkelser sørger for trygge prosjekter og at bygget blir oppført med de riktige tekniske kravspesifikasjonene, i tillegg til å redusere risikoen for uforutsette hendelser og kostnader. Noen entreprenører har samarbeidspartnere som kan utføre den geotekniske undersøkelsen, i andre tilfeller leier du inn eksterne aktører.

PROSJEKT+ setter deg gjerne i kontakt med dyktige fagfolk som kan stille som totalentreprenør for ditt prosjekt. Vi setter deg i kontakt med et utvalg bedrifter som er relevant for deg. Vi stiller strenge krav til bedriftene, slik at alle involverte skal være trygg på at oppdraget er utført på riktig måte – og alltid i følge gjeldende lover og regler.

Les mer:

Sjekkliste for grunnarbeid

Kommunalt rørnett

Før du begynner med selve grunnarbeidet er det viktig å få informasjon om det kommunale rørnettet på tomten. Dette er informasjon som skal være med i søknaden om byggetillatelse, og det kan fort bli kostbart dersom det skjer noe med rørene når du begynner å grave.

Kommunen har tegninger av rørnettet i ditt område. Dette er informasjon du kan hente inn selv, eller så kan arkitekten gjøre dette samtidig som planene for prosjektet utarbeides.

Et godt tips er å se på muligheten for å legge strøm-, telefon- og fiberledninger ned i bakken når du allerede har informasjon om rørnettet. Da får du større muligheter for utvidelser på tomten, fordi du slipper å forholde deg til bestemmelser vedrørende bygg og strømledninger fra mast når alle ledninger ligger under jorda.

Planlegger du å utvide boligen?

Her finner du flere nyttige artikler om påbygg og tilbygg.

Adkomst for gravemaskin og lastebil

Når all informasjon er innhentet, du har funnet riktig entreprenør og kommunen har godkjent søknaden kan du begynne på grunnarbeidet. Da er det noen praktiske ting du bør tenke over.

Hvordan kommer gravemaskinen seg inn på arbeidsområdet? Mange gravemaskiner går på belter som kan skade både vegetasjon og kjøreveier. Det kan være vanskelig for både deg og entreprenøren å være helt sikker på om kjøreveiene tåler belastningen, og dersom det oppstår skader på utstyret kan du risikere å bli fakturert for dette. Husk derfor å avklare dette med entreprenøren på forhånd, slik at begge parter er inneforstått med hva som skal utføres og hva du kan forvente.

Maskinentreprenør i en gravemaskin
Maskinentreprenør i en gravemaskin

Planering av tomten

Planering går ut på å tilpasse terreng i forhold til planer og tegninger. Dersom du skal i gang med et byggeprosjekt er dette det siste du gjør i grunnarbeidet, før du begynner med byggingen.

Hvor mye tid og penger du skal beregne avhenger av området som skal planeres. Dersom du skal bygge i et kupert terreng er det raskt litt mer krevende. Da kan det være behov for støttemurer, og dette er viktig å avklare tidlig i prosjektet.

Hvis det er mye trær eller skog i området må dette fjernes før du kan begynne å bygge. Dette vil medføre en ekstra kostnad som bør beregnes inn i budsjettet.

Er det behov for sprengning?

Hvis det er fjell i området som du skal bygge i så kan det være nødvendig med sprengning.

Dette vil utgjøre en større kostnad for deg, og kan i noen tilfeller ta lengre tid. Husk derfor å beregne dette inn i både budsjett og planlagt tidsbruk. Husk at du må sende nabovarsel når du skal sette i gang et slikt byggeprosjekt!

Drenering rundt bolig

Når et område har blitt planert vil det i mange tilfeller også være behov for drenering. Da unngår du problemer med fukt, og sørger for mindre vedlikehold og lengre levetid for bygget.

Uansett om du vil lage nye grøntområder, fikse hagen, bygge nytt eller pusse opp kjelleren, er det viktig å sørge for skikkelig drenering. God drenering gir en økt sikkerhet mot fuktskader i bygget og sørger for at det ikke samler seg overflatevann i hagen. Samtidig vil god drenering gi et lavere vedlikeholdsbehov og lengre levetid for bygget.

Når du skal legge drenering mot et bygg, må du grave ned på undersiden av grunnmuren. Her legges det dreneringsrør slik at vannet ikke kommer opp på grunnmuren. Deretter isoleres både rør og grunnmur, slik at vannet kan dreneres bort fra huset hele året. Hvis du har en eldre bolig kan det være lurt å sjekke om det er på tide å skifte ut gamle dreneringsrør.

Når du først graver for å forbedre dreneringen, kan det lønne seg å grave inn til veinettet og bytte ut gamle rør i betong. Ved å være proaktiv slipper du å måtte grave opp igjen noen år senere fordi rørene har slått sprekker. Samtidig øker du boligens verdi med nye og solide vannrør som vil vare i mange år framover.

Planlegger du å bygge hybel i kjelleren?

Her finner du vår guide for hvordan du går fra råkjeller til godkjent utleiedel.

Deponering av forurenset gravemasse

Noen typer gravemasse skal leveres til godkjente områder for håndtering av avfall. Dette er i hovedsak forurenset gravemasse som ikke kan brukes på nytt.

Dersom den geotekniske undersøkelsen viser at jordmassen inneholder forurenset materiale, så skal dette leveres til et deponi.

Dette kan de fleste entreprenører gjøre for deg, og det er vanlig å gi en kilopris per kjøring eller lass. Prisen bakes ofte inn i prisoverslaget på prosjektet fra entreprenøren.

PROSJEKT+ formidler fagfolk til prosjektet ditt

Grunnarbeid, graving og drenering krever kunnskap, kompetanse og godt håndverk. PROSJEKT+ kan hjelpe deg med å finne kvalifiserte fagpersoner med riktig sertifisering for denne typen arbeid, slik at du kan være trygg på at alt arbeidet er utført i tråd med dine ønsker og i henhold til gjeldende lover, forskrifter og tekniske krav.

Start grunnarbeidet her

PROSJEKT+ hjelper deg!

Hold deg oppdatert på hva som skjer på PROSJEKT+

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vil du holde deg oppdatert på innhold fra PROSJEKT+? Vi sender ut nyttig informasjon i våre nyhetsbrev, med råd og tips om større oppussings- og byggeprosjekter.

© Schibsted Norge SMB, 2023