Nybygg: En steg for steg beskrivelse

Å bygge et nytt hus er et spennende og utfordrende prosjekt. Det er mange ulike arbeidsoppgaver som skal utføres av forskjellige håndverkere, og flere av prosessene er avhengig av hverandre for å kunne gjennomføres. For å hjelpe deg å holde oversikt har vi laget en steg for steg veileder om alt som skal utføres når du bygger ny bolig.

Sist oppdatert: 24. apr 14:10

Definér behov og planlegg godt

Å bygge ny bolig er et stort og kostbart prosjekt, hvor du legger grunnlaget for hvordan du skal leve og bo i mange år framover. Det absolutt første du bør gjøre er derfor å definere behov, planlegge og tenke ut hvordan du ønsker at ditt nye hus skal se ut og hva det skal inneholde. Skriv gjerne et utkast til en prosjektbeskrivelse, slik at du får alle tanker og planer samlet på en plass.

Skaff finansieringsbevis så tidlig som mulig. Da er det enklere å planlegge og bestemme hva som er mulig å få til i den nye boligen.

Vi har skrevet en utfyllende veileder for deg som skal bygge nytt.

Les mer om planlegging av nybygg her.

Nøkkelferdig hus eller arkitekttegnet bolig

Når du skal bygge et nytt hus har du valget mellom et nøkkelferdig hus fra en katalog, eller en arkitekttegnet bolig med unike løsninger. Hva du velger bør avhenge av utformingen på tomta, dine behov, ønsker og ditt budsjett.

Et såkalt nøkkelferdig hus er et ferdighus som er tegnet og planlagt, og som selges av en fast leverandør. For eksempel Mesterhus, Norgeshus og lignende. Husene tegnes av en byggmester eller arkitekt, men det bygges etter en bestemt mal og det produseres flere av det samme huset. Du vil ha muligheten til å gjøre tilvalg som passer deg, men totalt sett har du færre muligheter til å velge materialer og endre på planløsningen på boligen. Samtidig får du et bygg som er mindre komplisert å bygge, og som ofte har en fornuftig og funksjonell planløsning.

Dersom du velger å få hjelp av en arkitekt til å tegne nybygget ditt får du en unik bolig med flere muligheter til å sette ditt eget preg på bygget. Selve byggeprosessen er gjerne mer komplisert og tidkrevende, men samtidig har du stor frihet til å velge materialer og spesialtilpassede løsninger.

Et nøkkelferdig hus leveres ofte med ferdige moduler, som sørger for en raskere byggeprosess.
Et nøkkelferdig hus leveres ofte med ferdige moduler, som sørger for en raskere byggeprosess.

Søknadsprosessen for å bygge bolig

Du skal søke om tillatelse når du skal bygge ny bolig, og søknaden skal ha en ansvarlig søker. Det er vanlig at enten entreprenøren eller arkitekten tar seg av dette ansvaret. Når du skal bygge bolig må du først søke om rammetillatelse, og når denne er gitt skal du søke om byggetillatelse.

Les mer:

Når trenger du byggetillatelse, og hvordan skal du søke?

Tekniske krav til byggverk: TEK17

For at et bygg skal være lovlig oppsatt i Norge er det visse krav som må oppfylles. Disse er beskrevet i Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK) og inneholder krav til hvordan bygget skal utformes og tiltak som skal gjennomføres. Forskriften vi følger i dag ble sist endret i 2017, og derfor kaller vi den TEK17.

Kravene som stilles i TEK følger plan- og bygningsloven, og har som formål å sørge for at selve bygget og byggeprosessen er riktig utført med hensyn til sikkerhet, helse, miljø og energi.

Et byggetiltak blir ikke godkjent før kravene i TEK er oppfylt, med mindre det er utstedt en dispensasjon. For å kunne gjøre unntak fra tekniske krav må du sende en søknad, og du må kunne vise til at:

  • kravene som stilles i TEK17 fører til uforholdsmessige kostnader
  • det du søker om er forsvarlig for fremtidig bruk av bygget
  • det du søker om er nødvendig for å kunne sikre en hensiktsmessig bruk av bygget

Du kan lese hele TEK17 med veiledning på nettsidene til Direktoratet for Byggkvalitet.

Vil du vite mer om hvilke dokumenter som er viktig i et byggeprosjekt?

Les mer om den verdifulle dokumentasjonen her.

Finn riktig entreprenør for prosjektet ditt

Når du har finansieringsbevis, tomt, tegninger og planene klare er det på tide å finne en entreprenør som kan gjennomføre prosjektet. Med detaljerte planer og tegninger er det enklere for entreprenørene å komme med nøyaktige tilbud, både når det kommer til pris og estimert tidsbruk for prosjektet.

Vi anbefaler å hente inn tilbud fra flere entreprenører. Da har du et godt utgangspunkt for å finner den som passer best for deg og ditt prosjekt. Be gjerne de ulike entreprenørene på en befaring på tomta. Da er det enklere for alle involverte å se hva som skal utføres, og du får en god mulighet til å stille spørsmål og få svar på det du lurer på.

Å bygge nytt involverer mange ulike fagpersoner.

Les mer om de ulike rollene i et byggeprosjekt her.

Dersom du velger å bruke PROSJEKT+, så hjelper vi deg med å finne riktig entreprenør til prosjektet ditt. Våre rådgivere kan bidra med hjelp til å velge riktig håndverkere, i tillegg til blant annet tilbudsgjennomgang, utarbeidelse av kontrakt og generell rådgivning gjennom hele prosjektperioden.

PROSJEKT+ hjelper deg med å finne en dyktig entreprenør

Beskriv ditt prosjekt og få flere tilbud fra ulike fagfolk

Klargjør tomta med grunnarbeid før du bygger nytt

Når alle planer, tegninger og søknader er i boks er det på tide å begynne med det fysiske arbeidet. Det første du må gjøre er grunnarbeidet. Her inngår graving, planering, støp av grunnmur og deretter drenering, for å nevne noe.

Grunnarbeidet legger grunnlaget for resten av prosjektet, og klargjør tomta før bygging. Det er mye som skal utføres i grunnarbeidet, og det er ikke uvanlig at det oppstår uforutsette hendelser som påvirker både budsjett og tidsbruk. Det kan for eksempel bli dyrt dersom gravemaskinen treffer en rørledning. Innhent derfor informasjon om det eksisterende rørnettet før du begynner med grunnarbeid.

Undersøkelser av underlaget

Før du starter med selve grunnarbeidet bør du innhente informasjon om rørnettet under bakken, og sjekke om det har blitt utført en geoteknisk undersøkelse av grunnen. Hvis dette ikke har blitt gjort tidligere må du få dette utført. Det er nå du finner ut verdifull informasjon om underlaget du skal bygge på, som har mye å si for hvordan arbeidet skal utføres og hva den endelige prislappen på det nye bygget blir.

Les også:

Sjekkliste for deg som skal starte med grunnarbeid

Planering av tomta

Planering handler om å få tomta så plan som mulig. Å planere kan være fort gjort eller mer omfattende, avhengig av tomta. Dersom du skal bygge i en skråning vil planeringen naturligvis utgjøre et større prosjekt. Da må du utføre mer gravearbeid, bygge mer mur og i noen tilfeller også bygge støttemur.

Grunnmur på nybygg

Grunnmur er samlebetegnelsen på boligens bærende yttervegger, og utgjør det stabile underlaget for resten av bygget. Grunnmuren kan bygges i flere ulike materialer, men det vanligste er å bygge grunnmur i betong eller murverk.

Grunnmuren skal tåle hele vekten til bygget, i tillegg til jordtrykk fra utsiden av bygget. GI tillegg er det viktig at grunnmuren bør varmeisoleres, slik at du unngår store varmetap fra kjelleren. Stort varmetap betyr lav energieffektivitet i boligen, noe som raskt kan gi en høy strømregning. Det er også viktig å isolere grunnmuren motfor fukt, og sørge for skikkelig drenering rundt slik at vann ledes bort fra konstruksjonen.

Du kan bygge ulike typer grunnmur, og hvilken type du bør velge avhenger av hvilket underlag du skal bygge på og hvordan type hus du skal ha.

Dersom du for eksempel skal bygge i et kupert terreng er det mulig du må bygge støttemur, og hvis du skal bygge kjeller må du naturligvis grave dypere for å få full takhøyde.

Selve utseendet på grunnmuren står du ganske fritt til å velge selv, da du har muligheten til å male mursteinen eller betongen slik du vil. Det vanligste er å velge en maling som passer til resten av fasaden, og som ikke minst er motstandsdyktig mot fukt og påkjenninger fra været.

Drenering av tomten og rundt grunnmuren

Når du har planert tomta og bygget grunnmur er neste steg å legge drenering, slik at grunn- og overflatevannet ikke blir liggende rundt boligen og på plenen.

Drenering er en viktig del av grunnarbeidet, og går hånd i hånd med planering. Vann kan gjøre store skader på et bygg dersom det ikke håndteres riktig. God drenering sørger for at vannet ledes bort fra boligen, og gir økt sikkerhet mot muggdannelse, fukt i kjelleren og frostskader.

Når du legger drenering rundt grunnmuren skal du også legge isolering og sikring mot frost og fuktskader.

Skal du bygge kjeller? Da må du grave dypt før du støper grunnmuren.
Skal du bygge kjeller? Da må du grave dypt før du støper grunnmuren.
Vil du vite mer om hva som inngår i grunnarbeidet?

Les vår veileder her.

Yttervegger og bærevegger på nybygg

Bæreveggene har som funksjon å bære tyngden av etasjen eller taket over, og kan bygges i ulike materialer som teglstein, mur, betong, stål eller tre – avhengig av hva slags hus du bygger. Bæreveggene er som oftest boligens yttervegger, i tillegg til utvalgte vegger innendørs. Det kan være lurt å diskutere plassering av rom i forhold til bærevegger med arkitekten. Dette er fordi det er betydelig vanskeligere å gjøre endringer i planløsningen dersom du må flytte eller endre på en bærevegg i etterkant.

Noen ferdighus kommer som moduler, som naturligvis er mindre komplisert og tar mindre tid å bygge enn et hus som er tegnet akkurat for deg. Hvor lang tid det tar å bygge boligens ytter- og bærende vegger avhenger av hvordan boligen ser ut, hvilket materiale boligen skal bygges i og hvilke metoder som tas i bruk.

Boligens ytre konstruksjoner skal også varmeisoleres. Dette er et krav i byggeforskriften som et energitiltak, som i tillegg sikrer god luftkvalitet og bedre bokomfort i bygget.

Fasade, vindu og dør på ditt nye hus

Med et nybygg står som regel ganske fritt til å velge en fasade med det utseendet du foretrekker. Det kan være lurt å ta hensyn til det øvrige nabolaget eller husets karakter når du velger materialer og utseende. Tradisjonelle eneboliger vil se best ut med kledning i tre, mens mer moderne boliger kan se flott ut med betong og glass. Husk på at kledningens liggeretning vil påvirke både boligens utseende og kravet om vedlikehold på sikt.

Hvordan kledningen er behandlet vil også påvirke hvor mye vedlikehold som kreves i årene framover, og hvor lang levetid fasaden vil ha. Snakk med håndverkeren eller entreprenøren om du er i tvil om hva som er et lurt valg for deg og ditt nybygg.

Boligens vinduer har flere funksjoner. De gir lysinnslipp og utsyn til omgivelsene rundt, og er et viktig element for boligens fasade. I tillegg er det et krav om at rom som soverom, kjøkken, stue og andre oppholdsrom skal ha tilgang til dagslys og gode rømningsveier.

Når du bygger helt nytt har du mulighet til å få satt inn det nyeste og mest energieffektive innen materialer og inventar, og dette gjelder i stor grad også vinduer. Husk å velge vinduer som isolerer godt nok, og som passer husets stil. Du kan spare mye penger på både vedlikehold og oppvarming ved å velge vinduer av god kvalitet. Om du bor nærme en travel vei, eller av andre grunner vil skjerme deg for støy, kan det være lurt å velge tre-lags vinduer.

Ytterdører er også en viktig del av fasaden, og kan i dag fås i svært energieffektive og isolerte varianter. Prisen på både dører og vinduer vil variere basert på energimerking og isolasjonsgrad.

Legge tak på nytt hus

Taket beskytter bygningen for nedbør, og det er viktig å legge inn takfall for å forhindre ansamlinger av snø og vann.

Taktekking kan bestå av et vanntett sjikt, eller i form av overlapptekking, altså at takstein- eller plater overlapper på takflaten.

Dersom du skal bygge et flatt tak med takfall under 10 grader skal denne alltid ha et innvendig nedløp for å sikre mot vannskader.

På trehus er det vanlig å bruke trebord, sponplater eller kryssfinér som underlag for taktekkingen, eventuelt et vanntett og dampåpent foliemateriale, før du legger takstein.

Rørlegger- og elektrikerarbeid

Når byggets vegger og tak er satt opp, er det på tide å begynne på innsiden. Nå skal rommene defineres, og både rørlegger og elektriker er viktige håndverkere i denne prosessen.

El-anlegg, opplegg for rør og andre tekniske installasjoner skal på plass før alt annet, og skal som regel installeres inn i vegger eller under gulv.

Når både vann, avløp og elektrisitet skal installeres i boligen er det også en del arbeid som er avhengig av hverandre for å kunne utføres. Da er det spesielt viktig å ha en god prosjektleder, som kan koordinere de ulike oppgavene som skal utføres og sørge for at alt arbeid skjer til bestemt tid. Da unngår du at jobben blir forsinket fordi de ulike fagpersonene venter på hverandre.

Du har mange spennende muligheter når du skal bygge et helt nytt kjøkken!
Du har mange spennende muligheter når du skal bygge et helt nytt kjøkken!

Kjøkken og bad

Noe av det fine ved å bygge nybygg er at du kan velge hvor i huset du skal plassere bad og kjøkken. Tenk gjennom hvilke behov du har nå, og hvilke behov som kan dukke opp i fremtiden. Det kan for eksempel være lurt å legge inn vann og avløp til en hybel, dersom du kommer til å ville leie ut en del av boligen.

Å montere kjøkkenløsninger og baderomsinventar er for mange en fornøyelig del av boligbyggingen. Nå har du muligheten til å sette ditt eget preg på boligen, og velge de løsningene som passer deg best.

Her har du også mange alternativer når det kommer til valg av materialer og inventar, som også kan ha en stor påvirkning på budsjettet. Det finnes både rimelige og solide standardløsninger, samt løsninger som er mer kostbare og eksklusive.

Før du begynner å montere inventar til kjøkken og bad bør du ha tenkt gjennom hvor det er mest fornuftig å plassere stikkontakter, belysning og opplegg for oppvask- og vaskemaskin. Disse rommene brukes mye, og det er både tidkrevende og kostbart å flytte slike installasjoner ved et senere tidspunkt.

Ikke glem sluttbefaringen for det nye huset ditt

Når alle arbeidene er utført skal det gjennomføres en sluttbefaring. Dette er viktig, fordi da går du og entreprenøren, og i noen tilfeller også en innleid konsulent eller arkitekten, gjennom alt som er utført, hvem som har utført de ulike arbeidene, og hvordan det har blitt utført.

Ved å utføre en sluttbefaring samler du verdifull dokumentasjon om arbeidene som er utført, som vil være viktig å ha som boligeier og dersom du skal selge boligen senere.

Det kan det være lurt å ha med kamera, slik at du kan bildedokumentere arbeidet som er utført. Disse er også verdifull dersom det oppstår en konflikt i etterkant av prosjektet.

Bygg ny bolig med hjelp fra PROSJEKT+

Vi formidler trygge og dyktige entreprenører, og setter deg i kontakt med fagfolk som passer for ditt spesifikke prosjekt. Registrer jobben hos oss, og velg den bedriften du foretrekker. Alle håndverkere og entreprenører formidlet gjennom PROSJEKT+ er kvalitetssikret av oss på forhånd.

Start byggeprosjektet hos oss

Vi hjelper deg med din nye bolig

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vil du holde deg oppdatert på innhold fra PROSJEKT+? Vi sender ut nyttig informasjon i våre nyhetsbrev, med råd og tips om større oppussings- og byggeprosjekter.

© Schibsted Norge SMB, 2023