Hva er forskjellen: Påbygg og tilbygg

Hva er påbygg og tilbygg

Noen ganger endrer livet seg, og du får behov for større plass. Dette kan innebære alt fra en ekstra etasje på boligen, eller en enkel utvidelse av entreen. Det finnes mange muligheter og løsninger når det kommer til påbygg og tilbygg. Vi forklarer deg forskjellen på de to prosjektene, hvordan de utføres og hvordan du går fram for å få et vellykket resultat.

Sist oppdatert: 24. apr 13:51

Påbygg og tilbygg er en utvidelse av boligen

Både påbygg og tilbygg er store byggeprosjekter som koster tid og penger. Enkelt forklart er begge deler en form for utvidelse av boligen din, men det er likevel to ganske så ulike prosjekter.

Siden prosjektene innebærer utvidelse av boligen på forskjellige måter, kan de ha ulike krav til byggetillatelse og involvering fra fagfolk.

Skal du i gang med påbygg eller tilbygg?

Start prosjektet hos oss!

Hva er et påbygg?

Et påbygg på et hus er et byggeprosjekt som utvider boligen oppover, altså i høyden. Et påbygg er en bygningsdel som plasseres på en eksisterende konstruksjon, slik som en ekstra etasje eller ved heving av tak og endring av takvinkel.

I motsetning til tilbygg, er påbygg en utvidelse som ikke berører boligens grunnflate, men som likevel øker bruksarealet. Et slikt prosjekt er stort og kostbart, siden du som regel er nødt til å rive allerede eksisterende tak før du kan bygge på nytt.

Det vil også måtte involveres flere forskjellige typer fagfelt når du skal bygge et påbygg. Slike byggeprosjekter krever arbeid fra blant annet tømrere og taktekkere, samt rørleggere dersom det skal legges vann og rør i det nye påbygget.

Å legge til en ny etasje på boligen din er et eksempel på påbygg.
Å legge til en ny etasje på boligen din er et eksempel på påbygg.

Påbygg innebærer omfattende endringer i boligens konstruksjon og er derfor alltid søknadspliktig.

Er påbygg søknadspliktig?

Å slurve med søknad om godkjenning kan være en ordentlig fallgruve, så her gjelder det å sette seg inn i gjeldende regelverk. Siden påbygg innebærer en endring i bygningens eksisterende konstruksjon, er et slikt byggeprosjekt alltid søknadspliktig og trenger godkjenning fra kommunen før du kan starte byggingen.

Påbygg er et byggeprosjekt som faller inn under plan- og bygningsloven §20–3, hvilket innebærer at alle slike prosjekter skal ha et foretak som ansvarlig søker. I de fleste tilfeller tar håndverkere eller byggefirmaet på seg jobben som ansvarlig søker til kommunen.

For å kunne godkjenne søknaden din om bygging er kommunen nødt til å vite hva du har planer om å bygge, hvor du har planer om å bygge og hvilken entreprenør som er ansvarlig for byggingen. For at kommunen skal kunne forstå hva du har tenkt til å bygge, er plantegninger og arkitekttegninger viktig å legge ved.

Les også:

Søknadsplikt og byggetillatelse

Hva er et tilbygg?

Et tilbygg på et hus er kort fortalt en utvidelse av boligens grunnflate. Altså bygger du utover i stedet for oppover. Det finnes mange spennende muligheter og løsninger for tilbygg. Et slikt byggeprosjekt kan innebære alt fra en utbygging av entreen til større tiltak, som for eksempel et anneks eller en utvidelse av stuen.

Et tilbygg er et prosjekt som ofte krever involvering av flere håndverkere innen ulike fagfelt, da det blant annet må graves og støpes ny grunnmur. Eksempler på håndverkere som ofte benyttes ved bygging av et tilbygg kan være: Murere, tømrere, rørleggere og taktekkere.

Med såpass mange involverte parter er det viktig med god planlegging og struktur på arbeidet som skal gjøres. Og her har du som byggherre en viktig oppgave med å organisere og planlegge arbeidet, for å sikre god gjennomføring og vellykket sluttresultat.

Et tilbygg er en utvidelse av boligens grunnflate, og bygges utover eller ved siden av.
Et tilbygg er en utvidelse av boligens grunnflate, og bygges utover eller ved siden av.
Tilbygg og påbygg koster både tid og penger

Hvor mye vil prosjektet mitt koste?

Er tilbygg søknadspliktig?

Mens alle påbygg er søknadspliktige, kan du fra 1. mai 2021 bygge tilbygg ment for varig opphold på inntil 15 kvadratmeter uten å søke om tillatelse til det.

De nye reglene kommer av en ny forskriftsendring fra regjeringen, og gir deg større frihet til å starte små byggeprosjekter.

Les mer om de nye reglene for tilbygg her.

Siden slike prosjekter ikke lenger er søknadspliktige, trenger du heller ikke å sende nabovarsel før byggestart. Selv om du nå får større frihet til å bygge på egen eiendom, er det verdt å merke seg at du som byggherre fremdeles har ansvar for å finne ut av om tilbygget du planlegger er i samsvar med gjeldene regelverk.

Det vil si: Regler i plan- og bygningsloven, arealplaner og annen offentlig lovgivning. Det kan derfor være en god idé å ta kontakt med kommunen for å få en avklaring på dette før byggestart.

På tilbyggsprosjekter over 15 kvadratmeter kreves det søknad om godkjenning, men på tilbygg som ikke er større enn 50 m² i bebygd areal eller bruksareal er det ikke krav om å ha et ansvarlig foretak som søker.

Du kan dermed selv stå ansvarlig for byggesøknad dersom du ønsker det. Det mest vanlige er likevel at byggefirmaet eller en arkitekt tar seg av denne delen. På alle tilbygg over 50 kvadrat kreves det at et firma står som ansvarlig søker.

Slik kommer du i gang med påbygg eller tilbygg

Ha finansieringen på plass

Både påbygg og tilbygg er som nevnt store og omfattende byggeprosjekter, som bør være både nøye gjennomtenkt og godt planlagt før start. Et av de første punktene på prosjektplanen bør derfor være å sørge for at finansieringen er på plass, enten i form av lån eller oppsparte midler. Om du har behov for å sammenligne lån til oppussing kan du gjøre det hos Lendo.

Sett så opp et budsjett, punkt for punkt, hvor du lager deg en oversikt over hvilke utgiftsposter du vil få. På den måten kan du danne deg et bilde av om prosjektet ditt er realistisk og gjennomførbart økonomisk.

Kanskje du må gjøre noen endringer eller justeringer når det kommer til løsninger eller materialvalg? Med et budsjett blir det lettere for deg å holde oversikt, også underveis i prosessen.

Ha godkjenninger og dokumentasjon i orden

Før byggestart er du nødt til å få en oversikt over hvilke lover og regler som er gjeldende for deg og prosjektet ditt. Bruk tid på å få alt av godkjenninger og dokumentasjon i orden, så slipper du ubehagelige overraskelser senere. Som vi tidligere har nevnt, er påbygg alltid søknadspliktig, mens tilbygg kan bygges inntil 15 kvadratmeter før du er nødt til å søke om godkjenning.

De fleste byggefirmaer har erfaring med slike søknadsprosesser og påtar seg ansvaret dersom det trengs. Det er verdt å merke seg at påbygg faller inn under plan- og bygningsloven §20–3, og dermed må alle slike prosjekt ha et foretak som ansvarlig søker. Du kan, med andre ord, ikke selv stå for søknaden til kommunen. Behandlingstiden på byggesøknad tar som regel omtrent 3 uker.

Skal du i gang med påbygg eller tilbygg?

Les om dokumentasjon som kreves i et byggeprosjekt

Gode arkitekttegninger gir et bedre resultat

Før håndverkeren kan sette i gang med byggingen er du nødt til å skaffe gode tegninger av byggeprosjektet ditt. Derfor er det lurt å ta kontakt med en arkitekt som kan lage detaljerte tegninger av alt fra plassering av vinduer til vinkelen på taket.

Mange tenker at det holder med skisser, men det er ofte ikke nok. Arkitekttegninger er gull verdt for håndverkeren, og kan spare deg for ekstra kostnader dersom det skulle oppstå misforståelser rundt hva som er planlagt for byggingen.

Husk at en arkitekt også kan stå som ansvarlig søker til kommunen dersom du skulle ønske det.

Kontakt flere håndverkere

Når du skal i gang med et byggeprosjekt er det alltid lurt å kontakte flere håndverkere og sammenligne tilbud. Det anbefales å innhente tilbud fra minst tre ulike firma. Da blir det lettere å sammenligne og å få et inntrykk av hvem som kan gi deg det beste tilbudet i forhold til ditt budsjett og dine ønsker.

Når du registrerer byggeprosjektet ditt hos PROSJEKT+ håndplukker vi tre kvalitetssikrede bedrifter til ditt prosjekt, slik at du selv slipper å vurdere alle interesserte bedrifter opp mot hverandre. Du avtaler selv befaring med de bedriftene vi setter deg i kontakt med, og velger deretter den du mener passer best til nettopp ditt prosjekt. Enklere blir det nesten ikke!

Gode forberedelser gir et vellykket prosjekt

Det er også lurt å bruke tid i forkant på å utarbeide en god oppdragsbeskrivelse av byggeprosjektet ditt. Det gjør det lettere for håndverker å gi et realistisk pristilbud på den jobben du ønsker utført. Det er også enklere å estimere tidsbruk dersom oppdraget er tydelig beskrevet i forkant.

Legg også opp en fremdriftsplan, slik at du har oversikt over prosessen, tiden som brukes og om det oppstår eventuelle forsinkelser. En slik fremdriftsplan bør innehold tidspunkt for byggestart, hva som skal gjøres og når, samt tidspunkt for når deler av prosjektet som stå ferdig.

Å planlegge prosjektet ditt sikrer en vellykket byggeprosess og et bra sluttresultat.
Å planlegge prosjektet ditt sikrer en vellykket byggeprosess og et bra sluttresultat.

Husk å alltid skrive kontrakt

Når du har bestemt deg for håndverker er det viktig å få på plass en tydelig og god kontrakt, som begge parter signerer. Start aldri et byggeprosjekt før dette er i orden. Kontrakten er en trygghet for både deg og byggefirmaet, og gjør det enklere å unngå misforståelser eller konflikter på et senere tidspunkt.

Kontrakten bør inneholde en detaljert beskrivelse av hva som skal utføres av arbeid, en definert pris på prosjektet, betalingsbetingelser, tidspunkt for oppstart og ferdigstillelse, og fremdrift på prosjektet. I tillegg er det viktig å ha avtalefestet timepris på alle tillegg.

Dette må du vite før du bygger påbygg eller tilbygg

Både påbygg og tilbygg er store prosjekter og det kan være utfordrende å vite hvilke regler som gjelder, hvor mye prosjektet ditt vil koste og hva som må til før du kan starte.

Her har vi samlet litt nyttig informasjon for å gjøre det enklere for deg å lykkes.

Store variasjoner i pris på materialer og løsninger

Både påbygg og tilbygg er store prosjekter som koster både tid og penger. Viktige prisdrivere for begge er blant annet størrelse på prosjektet, hvor mange fagpersoner som må involveres, estimert tidsbruk og standarden på materialer og løsninger.

Her er det selvsagt store variasjoner, men rent generelt kan du anslå en pris på mellom 15 000–20 000 kr per kvadratmeter for tilbygg, og 25 000–35 000 kr per kvadratmeter for påbygg.

Skal du bygge baderom eller kjøkken i påbygget eller tilbygget er det greit å vite at det er store prisforskjeller på innredning. Her kan det være tusenvis av kroner i forskjell mellom de budsjettvennlige og de eksklusive alternativene.

Fliser og baderomsinnredning er viktige prisdrivere, og kommer i mange forskjellige prisklasser.
Fliser og baderomsinnredning er viktige prisdrivere, og kommer i mange forskjellige prisklasser.

Vinduer, dører og tak, samt fliser og parkett er også materialvalg der det er mulig å spare inn mange tusen kroner dersom du ønsker det. Det er store variasjoner i prisen på denne type materialer og inventar. Husk at entreprenøren ofte har gode rabattavtaler gjennom ulike samarbeidspartnere, og at det derfor kan være smart å overlate innkjøp til dem.

Entreprenøren eller håndverkeren tar som oftest et ekstra tillegg for å gjøre innkjøpene, men i det store og hele er det likevel mest lønnsomt økonomisk på grunn av bransjeavtaler. En fagperson er også bedre kvalifisert til å velge ut de riktige materialene, komponentene og inventaret som passer til prosjektet ditt.

Du sparer dermed tid på å levere tilbake bomkjøp, dersom du skulle ende opp med materialer eller innredning som ikke passer.

Husk å informere naboene om byggeprosjektet

Du må sende nabovarsel for de aller fleste byggeprosjekter. Unntaket er dersom endringene du skal utføre kun er innvendige eller på annen måte berører naboene dine i liten grad. Du trenger heller ikke varsle naboer dersom prosjektet ditt er unntatt søknadsplikt, slik som tilbygg inntil 15 kvadrat.

Dersom du skal i gang med et prosjekt som krever nabovarsel, skal du ifølge Direktoratet for byggkvalitet sende dette til naboene før du søker om byggetillatelse. Et slikt varsel må inneholde en beskrivelse av hva slags prosjekt dette er og hva du har tenkt å gjøre.

Det må også være så tydelig at naboer og gjenboere forstår hva endringene vil innebære for dem og at de kan vurdere hvorvidt de blir berørt av disse eller ei.

Trykk her for mer info om nabovarsel på dibk.no.

Husk også å sette en frist for når du skal ha mottatt eventuelle svar og merknader fra naboene dine. En slik svarfrist skal være på minst to uker fra utsendelse og mottatt dokumentasjon.

Siden nabovarselet skal inneholde den samme dokumentasjonen som byggesøknaden, er det anbefalt å fylle ut nabovarsel og byggesøknad samtidig. Da er det enklere å få oversikt over hva du må opplyse om i varselet. Kvittering for nabovarsel skal fylles ut av den som søker, og sendes til kommunen sammen med byggesøknaden.

Husk at du må sende nytt nabovarsel dersom det går mer enn ett år fra du sendte varsel til du søker om godkjenning hos kommunen.

Hvor lang tid tar det å bygge påbygg eller tilbygg?

Tidsperspektivet på byggeprosjekter for tilbygg og påbygg varierer veldig basert på størrelsen på prosjektet. Skal du bygge på boligen din med en helt ny etasje, sier det seg selv at dette er mer omfattende og tar med tid enn om du kun skal utvide inngangspartiet.

Både påbygg og tilbygg er som oftest store prosjekter hvor det ofte kan ta mellom 6–12 måneder før bygget er ordentlig beboelig. Husk også at arbeid med søknad, arkitekttegninger og befaring tar tid, i tillegg til selve byggingen.

PROSJEKT+ hjelper deg med påbygg og tilbygg

Dersom du skal utvide boligen med et påbygg eller tilbygg, kan vi hjelpe deg å få gjennomført prosjektet. Send oss en beskrivelse av prosjektet ditt, så setter vi deg i kontakt med dyktige håndverkere som kan utføre prosjektet.

Kom i gang med ditt nye påbygg eller tilbygg

PROSJEKT+ finner fagfolk til jobben

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vil du holde deg oppdatert på innhold fra PROSJEKT+? Vi sender ut nyttig informasjon i våre nyhetsbrev, med råd og tips om større oppussings- og byggeprosjekter.

© Schibsted Norge SMB, 2023