Sjekkliste: Dine oppgaver som byggherre

Et stort byggeprosjekt krever grundig forarbeid og planlegging, men når prosjektet ditt er i boks og håndverkerne er i gang er det ikke slik at du kan slippe alt ansvar. Det krever både engasjement og involvering av deg som byggherre, gjennom hele prosessen. Gå gjennom vår sjekkliste for å oversikt over hva som kreves av deg for å sikre et vellykket prosjekt.

Sist oppdatert: 24. apr 14:32

Slik går du fram for å bygge påbygg og tilbygg

I store byggeprosjekter, slik som bygging av tilbygg og påbygg er, kan det være utfordrende å vite hvilke regler som gjelder. Hva må egentlig til før du kan starte prosjektet, og hva som er dine oppgaver og som byggherre?

Selv om håndverkeren tar seg av selve byggingen, har du fortsatt et ansvar for byggeprosjektet.

Sett opp et budsjett for byggeprosjektet

Både påbygg og tilbygg er store og omfattende byggeprosjekter, som bør være nøye gjennomtenkt og godt planlagt før start. Hvor mye påbygget eller tilbygget vil koste er i stor grad avhengig av størrelse på prosjektet, og valg av løsninger og materialer.

Et av de første punktene på prosjektplanen er derfor å sørge for at finansieringen er på plass, enten i form av lån eller oppsparte midler. Når dette er klart kan du sette opp et budsjett, hvor du lager deg en oversikt over hvilke utgiftsposter du vil få.

På den måten kan du danne deg et bilde av prosjektet ditt, og få oversikt over om det er realistisk og gjennomførbart økonomisk. Er forventningene eller planene dine realistiske? Kanskje du må gjøre noen endringer eller justeringer når det kommer til løsninger eller materialvalg? Med et budsjett blir det lettere for deg å holde oversikt, også underveis i prosessen.

Hvor mye koster påbygg eller tilbygg?

Få full oversikt over prisen for å bygge på eller utvide boligen

Lag en god plan og oppdragsbeskrivelse

Det er også lurt å bruke tid i forkant av prosjektet på å utarbeide en god oppdragsbeskrivelse av byggeprosjektet ditt. Det gjør det lettere for bedriftene å gi et realistisk pristilbud på den jobben du ønsker å få utført. Det er også enklere å estimere tidsbruk dersom oppdraget er tydelig beskrevet i forkant.

En fremdriftsplan bør også være utarbeidet før byggestart, helst i samarbeid med byggefirmaet du har valgt. En slik plan skal spesifisere hva som skal gjøres, til hvilken tid og når håndverkeren ser for seg å være ferdig med de ulike delene av prosjektet.

Med en slik fremdriftsplan blir det dessuten lettere for deg som byggherre å holde oversikt og følge med på prosessen fortløpende.

Skal du i gang med et stort byggeprosjekt?

Les våre artikler om prosjektstyring, planlegging og organisering

Både arkitekt og entreprenør kan som regel være behjelpelig med søknad til kommunen.

Skaff dokumentasjon for prosjektet ditt

Før byggestart bør du få en oversikt over hvilke lover og regler som gjelder for deg og prosjektet ditt. Er det søknadspliktig må du for eksempel også varsle naboene dine. Et prosjekt er ikke søknadspliktig og krever ikke nabovarsel dersom endringene du skal utføre kun er innvendige, eller på annen måte berører naboene dine i liten grad.

Det er altså mye som må være avklart og i orden før byggestart. Bruk derfor tid på å få alt av godkjenninger og dokumentasjon i orden, så slipper du ubehagelige overraskelser senere.

Husk at påbygg alltid er søknadspliktig, men fra 1. mai 2021 står du fritt til å bygge tilbygg inntil 15 kvadratmeter uten å søke om tillatelse til det. Det gjelder også om tilbygget har rom som skal brukes til varig opphold. Med varig opphold menes rom som stue, bad, kjøkken og soverom.

Selv om du nå får større frihet til å bygge på egen eiendom, er det verdt å merke seg at du som byggherre fremdeles har ansvar for å finne ut av om tilbygget du planlegger er i samsvar med gjeldene regelverk. Det vil si: Regler i plan- og bygningsloven, arealplaner og annen offentlig lovgivning. Det kan derfor være en god idé å ta kontakt med kommunen for å få en avklaring på dette før byggestart.

Å slurve med søknad om godkjenning kan være en ordentlig fallgruve, så her gjelder det å sette seg inn i gjeldende regelverk. Snakk gjerne med oss i PROSJEKT+, eller spør bedriften du velger om råd og hjelp. De fleste entreprenører, håndverkere eller arkitekter tar gjerne på seg søknadsjobben for deg.

Er byggeprosjektet mitt søknadspliktig?

Les mer om reglene som gjelder for prosjektet ditt

Skriv en tydelig og detaljert kontrakt

Når du har bestemt deg for hvilken bedrift du ønsker å bruke til ditt byggeprosjekt, er dere nødt til å inngå en tydelig kontrakt før prosjektet settes i gang. En seriøs kontrakt skal sikre en ryddig prosess og et vellykket resultat, og er en trygghet både for deg og byggefirmaet.

En slik kontrakt bør inneholde en detaljert beskrivelse av hva som skal utføres av arbeid, slik at du unngår misforståelser eller konflikter senere i prosessen. Den bør også inneholde en definert pris på prosjektet, betalingsbetingelser, tidspunkt for oppstart og ferdigstillelse, og fremdrift på prosjektet.

I tillegg er det viktig å ha avtalefestet timepris på alle tillegg. Dersom håndverker ikke er ferdig i avtalt tid, kan du kreve dagmulkt dersom dette kommer frem i kontrakten. Husk at begge parter må signere kontrakten.

Dagmulkt er erstatning for de utgifter og ulemper du som kunde blir sittende med ved en eventuell forsinkelse i byggeprosessen.

Engasjer deg i fremdriften av prosjektet

Har du utarbeidet en tydelig oppdragsbeskrivelse og fremdriftsplan i forkant av prosjektet ditt, er du nødt til å følge opp og engasjere deg, også videre i byggeprosessen.

Byggefirmaet er selvfølgelig ansvarlig for selve arbeidet og detaljene rundt, men ting kan skje underveis som du som byggherre er nødt til å ta stilling til.

Sørg for å ha god kommunikasjon med håndverkerne og vær tilgjengelig dersom noe skulle dukke opp. Besøk byggeplassen og følg opp fremdriftsplanen, slik at du holder deg oppdatert.

Sørg for dokumentasjon av prosjektet og det arbeidet som utføres, både underveis og når prosjektet er ferdig bygget. Ta bilder mens byggeprosessen pågår og sørg for en grundig befaring til slutt.

Krev dokumentasjon på arbeidet som har blitt gjort og spar på alt du har fått av skriftlig kommunikasjon. Dokumentasjonen på hva som er blitt gjort i boligen din er viktig å kunne vise til ved et boligsalg på et senere tidspunkt.

Husk at det er du som boligselger som er ansvarlig for å kunne legge frem slik dokumentasjon. Informasjon om bygging, renovering og oppussing av boligen kan lastes opp både av deg som privatperson og av håndverkere i Boligmappa.

Vær engasjert og besøk gjerne byggeplassen underveis i prosessen.
Vær engasjert og besøk gjerne byggeplassen underveis i prosessen.
Vanskelig å vite hvilken dokumentasjon som kreves?

Her får du oversikt over dokumentasjon i byggeprosjekter

Gjennomfør en sluttbefaring

Når prosjektet står klart er det viktig at du som byggherre foretar en grundig sluttbefaring sammen med håndverkeren. Dette er viktig for begge parter, slik at dere kan kan enes om at ting er utført på en tilfredsstillende måte uten feil eller mangler. Da er det enklere å unngå konflikter eller problemer senere.

Dersom du ikke har utvidet byggeteknisk kunnskap kan det være en god idé å ha med seg en ekstern fagperson under sluttbefaringen. Ved en slik sluttbefaring bør du sjekke at alt arbeid er gjort i henhold til gjeldende standarder, og da er det viktig å vite hva du skal se etter.

Bygg tilbygg og påbygg med PROSJEKT+

Vi formidler trygge og dyktige håndverkere til større byggeprosjekter. Registrerer du prosjektet ditt hos oss, så sender vi deg bedrifter du kan velge mellom.

Alle våre samarbeidsbedrifter er kvalitetssjekket av oss på forhånd. Dette betyr at du kun trenger å ta stilling til hvilket tilbud du foretrekker når du skal velge entreprenør eller håndverker.

Store byggeprosjekter krever dyktige fagfolk

PROSJEKT+ hjelper deg i gang!

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vil du holde deg oppdatert på innhold fra PROSJEKT+? Vi sender ut nyttig informasjon i våre nyhetsbrev, med råd og tips om større oppussings- og byggeprosjekter.

© Schibsted Norge SMB, 2023