Tilbygg og påbygg – hva koster det?

Det er ikke bare forskjell på påbygg og tilbygg rent byggemessig, det er også forskjell på prosjektene når det gjelder kostnader. Begge deler er som regel store og kostbare prosjekter, hvor flere ulike faktorer spiller inn når det kommer til pris. Her får du en oversikt over ulike prisdrivere som kan påvirke prosjektet ditt.


Sist oppdatert: 28. sep. 2021 13:22

Omfang, planlegging og materialer avgjør prisen

Som med alle andre byggeprosjekter er det flere ulike faktorer som spiller inn når du skal i gang med enten et tilbygg eller påbygg. Alt fra størrelse på prosjektet og tiden som brukes, til materialvalg og løsninger som ønskes. Ønsker du spesialtilpassede løsninger eller flytting av vinduer og lignende, vil dette naturligvis også innvirke på sluttsummen.

Siden tilbygg og påbygg er store og omfattende prosjekter, må du regne med at det vil være behov for flere ulike fagfelt for å komme i mål.

På både tilbygg og påbygg tilkommer det også kostnader knyttet til søknadsprosess før byggestart, der byggefirmaet som regel tar på seg jobben og står som ansvarlig søker. Det er også viktig med ordentlige, detaljerte arkitekttegninger før du starter.

En feil enkelte gjør er å kun ta utgangspunkt i skisser. Byggefirmaet kan da ende opp med å bomme grovt på prisen på prosjektet, som igjen kan medføre uventede, og ganske sure, kostnader.

Bruk vår kalkulator for å beregne prisen

Sjekk hva det koster å bygge påbygg eller tilbygg

Bruk vår kalkulator for å beregne prisen

Sjekk hva det koster å bygge påbygg eller tilbygg

Hvor mye koster et tilbygg?

På tilbygg kan du anslå en pris på mellom 15 000–20 000 kr per kvadratmeter, men som nevnt vil dette variere basert på ulike faktorer, blant annet størrelse og materialvalg. Det er dog vanskelig å komme under 300 000 kr i pris på et slikt prosjekt. Som med de fleste byggeprosjekter vil prisen variere mye basert på hvilke valg du tar. Skal du bare bygge på inngangspartiet eller ønsker du å utvide stuen? Store prosjekter krever naturlig nok flere arbeidstimer og materialer. Skal det være baderom i tilbygget ditt er dette dyrere enn for eksempel soverom, da det må legges opp rør og avløp.

Merk deg at det fra 1. mai 2021 er nye regler for tilbygg. Prosjekter på inntil 15 kvadratmeter, ment for varig opphold, kan nå bygges uten å søke tillatelse hos kommunen. Det blir dermed enklere å starte med små byggeprosjekter. Billigere blir det også, da du slipper kostnader og gebyr i forbindelse med en søknadsprosess.

Skal du i gang med et tilbygg kan du spare på å velge Leca-grunnmur i stedet for støpt ringmur

Kostnader i forbindelse med tilbygg

 • Arkitekttegninger av prosjektet
 • Arbeid med søknad om byggetillatelse (gjelder for alle prosjekter over 15 kvm)
 • Grunnarbeid: Graving i forbindelse med utbygging og støping av ny grunnmur
 • Elektrikerarbeid
 • Rørleggerarbeid ved bygging av bad eller rom hvor det skal legges rør og avløp
 • Avfallskostnader: fjerning av søppel og farlig avfall

Ønsker du å utvide boligen din?

Registrer prosjektet ditt hos PROSJEKT+

Ønsker du å utvide boligen din?

Registrer prosjektet ditt hos PROSJEKT+

Byggeprosjekt på grunnmur og kjeller, drenering rundt boligen.
Gravearbeid og støping av ny grunnmur er kostnader du må regne med når du skal i gang med tilbygg.

Hvor mye koster et påbygg?

Kostnadsmessig er påbygg et dyrere prosjekt enn tilbygg, da du i de fleste tilfeller må rive eksisterende tak før du kan bygge på en ny etasje. Det blir med andre ord to store jobber som må gjøres, hvor også arbeidstimer og valg av materialer er med på å øke prisen på prosjektet. På slike prosjekter anslår man en snittpris på 25 000 - 35 000 kroner per kvadratmeter, men også her er det store variasjoner basert på størrelse på prosjektet og materialvalg.

Kostnader i forbindelse med påbygg

 • Arkitekttegninger av prosjektet
 • Arbeid med søknad om byggetillatelse
 • Elektrikerarbeid
 • Rørleggerarbeid ved bygging av bad eller rom hvor det skal legges rør og avløp
 • Riving av eksisterende tak og bygging av nytt
 • Avfallskostnader - Fjerning av søppel og farlig avfall
 • Materialer som fliser, varmekabler, parkett, kjøkkenløsninger og lignende

Moderne og stilfullt kjøkken med hvite fliser på veggen, svarte fronter på skap
Fliser og kjøkkenfronter kommer i mange ulike prisklasser og er en av utgiftspostene du kan spare mange penger på.

Unngå dyre overraskelser

Som i de fleste andre byggeprosjekter kan det skje ting underveis og det kan tilkomme kostnader som man kanskje ikke er klar over. For å unngå dyre, ubehagelige overraskelser er det derfor noen punkter som er viktig å få med i kontrakten som skrives mellom deg og entreprenør før prosjektstart:

I store byggeprosjekter dannes det en god del avfall, alt fra planker og annet materiale, til jord og stein etter gravearbeid. Å få dette fjernet kan ende opp med å bli en stor kostnad i tillegg til det allerede i igangsatte byggeprosjektet. Sørg for å ha kontraktsfestet hvem som er ansvarlig for kostnader i forbindelse med dette.

I alle byggeprosjekt kan det oppstå forhold som gjør at ting tar lengre tid enn først antatt. Uten en solid kontrakt for hånden, kan prosjektet ditt plutselig bli mye dyrere enn man hadde budsjettert med. Kontrakten bør derfor inneholde definerte kostnader på prosjektet før man starter. I tillegg bør den inneholde et spesifikt tilbud på alt som skal gjøres og en definert timepris på alle tillegg. Er ikke prosjektet ferdig til avtalt tid er det vanlig at bedriften betaler en viss promille per dag frem til prosjektet står klart.

Det kan også være en god idé å ha tegnet en forsikring før byggeprosjektet settes i gang. Da har du en ekstra trygghet dersom noe skulle gå galt underveis.

Hvordan kan du redusere kostnadene? Og bør du egentlig det?

Både tilbygg og påbygg er kostbare prosjekter som man må være forberedt på å legge endel penger i. Men det er fullt mulig å kutte kostnadene ved å gjøre et godt forarbeid.

Lag en oversikt over budsjettet du har og hva du ønsker av løsninger og materialer. Spør deg selv; er ønskene mine realistiske i forhold til det budsjettet jeg har? Dette kan et dyktig byggfirma hjelpe deg med. Det kan også være lurt å lage en god oppdragsbeskrivelse av byggeprosjektet ditt. Det gjør det lettere for håndverker å gi et realistisk pristilbud på den jobben du ønsker utført. Det er også enklere å estimere tidsbruk dersom oppdraget er tydelig beskrevet i forkant.

Det er store prisforskjeller på materialer som fliser, parkett, vinduer, varmekabler og kjøkken, så her vil det være mulig å spare inn noe dersom du ønsker det. Håndverkere får ofte gode rabatter hos ulike leverandører, så forhør deg med dem. Det kan også være mest økonomisk å overlate jobben med innkjøp til håndverker. De tar som regel ekstra betalt for dette, men det vil uansett lønne seg for deg økonomisk, med tanke på rabattene du kan få på materialer.

Pen baderomsinnredning med vask montert i benk av marmor
Det er store prisforskjeller på fliser og baderomsinnredning

Det kan dog være viktig å huske på at prosjektet ditt skal innfri en viss standard og at enkle og billige løsninger derfor ikke alltid er veien å gå. Men her vil en kyndig håndverker kunne gi deg god veiledning og hjelpe deg med å ta gode valg.

PROSJEKT+ kvalitetssikrer håndverkere som utfører det meste av store prosjekter. Registrer ditt byggeprosjekt i dag, så setter vi deg i kontakt med tre kvalifiserte bedrifter som passer til nettopp ditt prosjekt.

Start ditt prosjekt nå!

PROSJEKT+ hjelper deg å finne fagfolk

Start ditt prosjekt nå!

PROSJEKT+ hjelper deg å finne fagfolk

Motta vårt nyhetsbrev!

Vi sender deg nyttig informasjon med råd og tips om større oppussings- og byggeprosjekter!