Dokumentasjon for oppussings- og byggeprosjekter

Som tiltakshaver i et byggeprosjekt står du til slutt ansvarlig for det som blir utført. Den beste måten å sikre deg på er å ha tilstrekkelig og korrekt dokumentasjon. Slik kan du være trygg på at kravene i plan- og bygningsloven er oppfylt, samtidig som du har riktig informasjon om prosjektet dersom det skulle være behov for reklamasjon og klage på et senere tidspunkt.

Sist oppdatert: 24. apr 13:45

Krav til dokumentasjon i Plan- og bygningsloven

For prosjekter som krever at du søker til kommunen om tillatelse, stilles det også krav om dokumentasjon. Denne dokumentasjonen skal bevise at prosjektet oppfyller kravene i loven, og at ansvaret er riktig fordelt mellom de involverte partene i prosjektet.

Dersom du får tilsyn på byggeplassen skal dokumentasjonen være tilgjengelig for fremvisning. Vi anbefaler derfor at du som tiltakshaver, eller den som bistår som ansvarlig søker, har god kontroll på alle dokumenter hele veien gjennom prosjektets gjennomføring.

Skal du i gang med et stort bygge- eller oppussingsprosjekt?

Les våre beste råd for planlegging!

Den nødvendige dokumentasjonen innebærer blant annet:

  • Byggesøknaden med tiltakshavers signatur
  • Selve tillatelsen for tiltaket eller prosjektet
  • Tegninger og beskrivelse av prosjektet, i tillegg til annet produksjonsunderlag
  • Samsvarserklæringer og kontrollerklæringer (disse utarbeides av de ansvarlige foretakene og inkluderes i gjennomføringsplanen)
  • Dokumentasjon på at tiltakshaver har mottatt FDV-dokumentasjon (forvaltning, drift og vedlikehold)
  • Dokumentasjon på at byggteknisk forskrift er fulgt og oppfylt
  • Avfallsplan, inkludert dokumentasjon på hvordan avfall fra byggeplassen er håndtert

Vi anbefaler å benytte et eksternt firma til å bistå som ansvarlig søker. Disse vil også sørge for at kravene til dokumentasjon overholdes.

Plan- og bygningsetaten krever at du kan vise frem relevante dokumenter.
Plan- og bygningsetaten krever at du kan vise frem relevante dokumenter.

FDV-dokumentasjon: Den viktigste dokumentasjonen for deg som forbruker

Som bruker av sluttresultatet av prosjektet, er den aller viktigste dokumentasjonen det som kalles FDV-dokumentasjon. FDV står for forvaltning, drift og vedlikehold. Den forteller deg hvordan de ulike installasjonene skal brukes og vedlikeholdes.

Her inngår blant annet en oversikt over hvilke rør, tekniske installasjoner, utstyr og materiale som er brukt og hvor de er montert. Det bør foreligge en begrunnelse for produktkvaliteten og om det er tilpasset norske forhold.

I tillegg skal det anvises hvordan utstyret skal vedlikeholdes for å unngå skader eller feil. Enkelt forklart er FDV-dokumentasjonen en bruksanvisning for boligen din. I tillegg til at det beviser at prosjektet ble gjennomført etter gjeldende regler.

Dersom du senere ønsker å sette i gang nye prosjekter, eller gjøre endringer, så vil dokumentasjonen være gull verdt for håndverkerne. De får da enkel oversikt over det som er gjort tidligere, og årsakene til ulike valg (for eksempel materialer, plassering av installasjoner og lignende).

Fagrådet for våtrom sine krav til dokumentasjon

Fagrådet for våtrom har utarbeidet en liste med gode eksempler på hvilken dokumentasjon du bør ha på utførte tiltak i boligen:

1. Stedsangivelse:

Gårdsnummer/bruksnummer, leilighetsnummer og etasje

2. Utførende firmaer:

Oversikt med kontaktinformasjon til alle involverte aktører

3. Utførte arbeid:

Kortfattet beskrivelse av arbeid som er blitt utført

4. Drift og daglig bruk:

Hva må brukeren passe på, for eksempel innstilling av termostater, styring av ventilasjonsvifte og lignende

5. Vedlikehold:

Oversikt over hva som krever vedlikehold, hvor ofte og på hvilken måte

6. Produktoversikt:

Produkter og materialer som er benyttet, og leverandører/produsenter av disse

7. Dokumentasjon i tiltaket:

Offentlige dokumenter v/ søknadspliktige tiltak, kopi av kontrakt, tegninger, bilder, og eventuelt rapporter, sjekklister og teknisk brosjyremateriell

8. Overlevering av dokumentasjon:

Ta med krav om FDV-dokumentasjon i tilbudet og avtalen

Trenger du byggetillatelse fra kommunen?

Les om søknadsprosessen her

Hvordan sikre god nok dokumentasjon?

Seriøse håndverkere vil alltid sikre at du mottar tilstrekkelig og god dokumentasjon fra prosjektet. Likevel anbefaler vi at du avtaler med din entreprenør eller fagperson at de skal ta bilder underveis i prosessen for å dokumentere arbeidet som blir gjort.

Dette er spesielt viktig på de delene av arbeidet som er skjult når prosjektet står ferdig, for eksempel på et flislagt bad. God dokumentasjon er et verdipapir som gir rett til garantier og reklamasjoner, og som du som eier av boligen plikter å oppbevare og vise frem ved behov.

For din egen del er det lurt å spare på alle bruksanvisninger og ikke kaste kvitteringer. Det er anbefalt å samle all dokumentasjon enten i en mappe eller digitalt.

Forbered deg til befaring med vår sjekkliste

Les den her

Bruk en seriøs håndverker som sikrer at du får alt du trenger av dokumentasjon.
Bruk en seriøs håndverker som sikrer at du får alt du trenger av dokumentasjon.

Nye eiere har krav på å overta dokumentasjon

Ved et salg har ny eier krav på å overta dokumentasjon på prosjekter som er blitt utført i boligen. Dette er det mange som ikke er klar over. Dersom du som dagens eier ikke har denne dokumentasjonen tilgjengelig må dette opplyses om i forbindelse med salget.

For eksempel vil mangel på dokumentasjon av et nyoppusset baderom i stor grad redusere verdien av investeringen. Vi anbefaler derfor å sikre dokumentasjonen ved å lagre den smart. Om dokumentasjonen er lastet opp hos Boligmappa, vil tilgangen til den digitale dokumentasjonen automatisk følge den nye, registrerte eieren av boligen.

Boligmappa er en digital lagringstjeneste for norske husstander, som følger boligen, og ikke eieren. Håndverkerne kan selv laste opp dokumentasjon fra et gitt prosjekt, og du kan også selv laste opp kvitteringer og andre relevante dokumenter.

Ved et eierskifte vil kjøper enkelt få vite hva som har blitt gjort, og hvordan det brukes og vedlikeholdes.

PROSJEKT+ hjelper deg med prosjektet ditt

Om du synes det er overveldende å sette deg inn i krav og retningslinjer for store byggeprosjekter, kan vi hjelpe deg. Registrerer du prosjektet hos oss, setter vi deg i kontakt med fagpersoner med erfaring fra lignende prosjekter.

Våre prosjektkoordinatorer følger opp både deg og den utførende bedriften, slik at du får en trygg og kvalitetssikker gjennomføring av oppussings- eller byggeprosjektet ditt.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vil du holde deg oppdatert på innhold fra PROSJEKT+? Vi sender ut nyttig informasjon i våre nyhetsbrev, med råd og tips om større oppussings- og byggeprosjekter.

© Schibsted Norge SMB, 2023