Slik planlegger du et bygge- eller oppussingsprosjekt

Et stort oppussingsprosjekt er som regel ikke noe vi gjør på impuls. Det er ofte nøye gjennomtenkt og et resultat av et behov for oppgradering eller endring av boligen din. Uansett om du skal pusse opp ett enkelt rom eller totalrenovere hele boligen, er det visse grep du kan ta for å sikre at prosjektet blir vellykket. I denne artikkelen går vi gjennom planleggingsprosessen og alt du må vite for å få best mulig utgangspunkt for prosjektet ditt.

Sist oppdatert: 24. apr 11:29

Alt starter med en god idé

Årsakene til å pusse opp eller gjøre endringer i boligen din kan være så mangt. Kanskje du trenger mer plass og derfor ønsker et tilbygg, eller kanskje du ønsker å bygge en hybel i kjelleren for å få en fin ekstrainntekt.

Begynner badet ditt å dra seg mot 25–30 år, så kan det være på tide å pusse det opp. Eller kanskje du går med tanker om å totalrenovere hele boligen?

Store bygge- og oppussingsprosjekter er kostbare og har alltid en grad av risiko ved seg. Idéen bak oppussingsprosjektet bør derfor være gjennomtenkt og nøye vurdert før du setter i gang.

Bruk god tid i idéfasen til å vurdere ulike løsninger, diskuter gjerne med andre brukere av boligen og bruk inspirasjonssider på nettet aktivt.

Det kan også være fornuftig å forhøre deg med en eiendomsmegler i ditt område om oppussingsprosjektet du ser for deg vil lønne seg for boligen din. Dette er særlig relevant dersom du skal selge boligen i løpet av de neste årene.

Først når du er sikker på at du har en god idé og du har god oversikt over alle problemene du ønsker å løse, kan du sette i gang med selve planleggingen!

Leter du etter gode og solide håndverkere?

PROSJEKT+ hjelper deg!

Detaljert planlegging er nøkkelen til et vellykket prosjekt. Sett av god tid til å konkretisere planene dine før du starter oppussingen!
Detaljert planlegging er nøkkelen til et vellykket prosjekt. Sett av god tid til å konkretisere planene dine før du starter oppussingen!

Her er våre 10 beste råd til planleggingsfasen

Selve planleggingsfasen for et oppussingsprosjekt er utrolig viktig, men likevel noe som altfor mange glemmer eller hopper over. Det kan både skyldes at mange ikke vet hva som må planlegges og hvordan, eller fordi de er ivrige etter å sette i gang.

Et grundig planleggingsarbeid gir deg et best mulig utgangspunkt for et vellykket prosjekt. Her er våre beste råd for å planlegge et oppussings- eller byggeprosjekt på en god måte.

1. Sett opp ett realistisk budsjett og skaff midler

Før du gjør noe annet må du sikre at du har penger tilgjengelig for å utføre et større oppussingsprosjekt, enten det er med egenkapital eller via lån.

Om du ønsker å ta opp lån til oppussing kan du sammenlikne lånetilbud hos Lendo. Deretter må du begynne å orientere deg om priser, prisdrivere i prosjektet og ikke minst din egen betalingsvilje.

Du finner mye ved å søke på nettet, eller ved å ta en uforpliktende prat med en håndverker. Grunnen til at du må tenke budsjett såpass tidlig er fordi det legger føringene for hvilke løsninger som er realistiske og hvilke materialer du kan benytte deg av.

2. Lag en prosjektbeskrivelse

Skriv ned alt du ønsker å gjøre og hvilke endringer du vil få til. Denne grovskissen over prosjektet bør inkludere alt fra strukturelle endringer til tanker om materialer og utseende.

Dette gir deg god oversikt, og sikrer at du har tilstrekkelig informasjon til å ta kontakt med fagfolk for å fortsette prosessen. Tenk på ting som å sikre godt lysinnslipp, praktisk bruk av plassen, oppbevaring, fargevalg og hvordan sikre et helhetlig inntrykk av boligen.

Mange tenker at det er mer hensiktsmessig å pusse opp i etapper, for eksempel ved å ta badet på våren, og kjøkkenet på høsten. Tanken er god, men det mange glemmer er at mye da må gjøres dobbelt.

Det er dessuten flere fordeler ved å gjøre alt samtidig. Når håndverkere jobber i boligen din, kan du ikke bruke den på vanlig måte. Det vil være mye støv, avfall og støy. Store deler av boligen må dekkes til, og avfall må håndteres.

I tillegg krever det tid av deg til koordinering og beslutninger som skal tas. Derfor vil det i mange tilfeller lønne seg å utføre hele oppussingen i ett prosjekt, istedenfor å stykke det opp.

3. Kontakt dyktige fagfolk

Sørg for å bruke solide håndverkere med riktig kompetanse. Når du har en grovskisse over prosjektet ditt, og du har sikret at du har et godt budsjett på plass. Nå er det på tide å komme i kontakt med fagfolk, slik at den mer detaljerte planlegging kan settes i gang.

Ved å registrere prosjektet ditt hos PROSJEKT+ setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, som har riktig kompetanse og kapasitet til prosjektet ditt.

Ikke hopp over grundig planlegging! Sjansene for et vellykket prosjekt er mye større dersom du har gjort et godt planleggingsarbeid først.

4. Befaringer, mulige løsninger og tilbud fra bedrifter

Når du har kommet i kontakt med fagfolk må du invitere dem på en befaring. I løpet av befaringen skal dere gå gjennom alt du ønsker å få gjort, hvilke behov som skal dekkes og hvilke løsninger du ønsker deg.

En god håndverker er behjelpelig med å diskutere muligheter og løsninger som kan passe for deg.

Etter befaring vil du motta tilbud fra håndverkerne. Det er viktig at du gjør en gjennomgang av tilbudet, for å sjekke at alt dere har diskutert er inkludert i tilbudet. Sjekk at tilbudet stemmer overens med den opprinnelige prosjektbeskrivelsen din og budsjettet ditt.

Mange tenker at de må velge en bedrift med én gang etter at de har mottatt tilbud, men det er ikke sant. Ta gjerne et møte med en eller flere av bedriftene for å diskutere videre, og for å få flere innspill.

Vent med å bestemme deg for hvilken håndverker du vil bruke inntil du er sikker på at dere er enige om alt som skal gjøres, og at dere har god kjemi.

I tillegg er det viktig å huske på at det er mulig å diskutere prisen i tilbudet, og å gjøre endringer i det første tilbudet.

Vil du ha nyttige tips før befaring?

Les vår sjekkliste her!

5. Lag en detaljert innholdsplan og et budsjett

Nå er det på tide å gå i detaljene. Nå som du har et budsjett, en grovskisse av prosjektet og et tilbud fra en håndverker, er det på tide å gå inn i detaljene. Nå må du tenke på hvilke spesifikke materialer, kvaliteter og løsninger du vil ha.

Innhent priser for spesifikke produkter, som for eksempel baderomsinventar, vinduer eller parkett. Husk på at bedriften du velger også kan hjelpe deg med dette, og at håndverkere ofte har bransjeavtaler med leverandører andre håndverksbedrifter.

Sørg for at alle delene av grovskissen med beskrivelsen av prosjektet fra tidligere nå er fylt ut med detaljer. Tilsvarende må du sørge for at budsjettet ditt også viser alle detaljer.

Et godt råd er å legge inn en buffer i budsjettet ditt på 10–20% av den totale kostnaden. Dette er en sikkerhet for deg dersom noe uventet skulle oppstå i løpet av prosjektet.

6. Gå gjennom detaljer med håndverkeren din

Ta et nytt møte med håndverkeren, og gå gjennom den detaljerte planen for prosjektet. Mest sannsynlig har håndverkerfirmaet noen gode rabattavtaler du kan benytte deg av.

Husk på at du må gi gode spesifikasjoner på hva du ønsker deg av inventar, materialer og løsninger hvis håndverkeren skal innhente priser og kjøpe dette for deg.

Be håndverkeren lage et nytt tilbud, hvor alle detaljer er inkludert.

7. Lag en fremdriftsplan med konkrete datoer og milepæler

Nå som alt er på plass mangler det bare et par ting. En av disse tingene er en fremdriftsplan med tydelige tidspunkter og milepæler. Her må det spesifiseres hvor lang tid håndverkeren anslår å bruke på prosjektet, på hvilke tidspunkter andre fagfelt må involveres og når viktige valg må tas.

Husk også å diskutere med håndverkeren hvilke frister du har for å ta beslutninger. Det er ofte lang leveringstid på både inventar og materialer, og det er både dumt og dyrt om flisleggeren må vente på levering av fliser.

En kontrakt sikrer både deg og håndverker for konflikt i tilfelle uenigheter eller feil i løpet av prosjektperioden. Ikke glem å skrive kontrakt!
En kontrakt sikrer både deg og håndverker for konflikt i tilfelle uenigheter eller feil i løpet av prosjektperioden. Ikke glem å skrive kontrakt!

8. Ikke glem å skrive kontrakt

Vi kan ikke få sagt det nok ganger – skriv kontrakt! Det er måten du som forbruker forsikrer deg best dersom noe oppstår i løpet av prosjektet, noe ikke blir som planlagt eller du finner feil i etterkant.

Kontrakten skal være spesifisert og helst inneholde både innholdsplanen og fremdriftsplanen du har blitt enig med bedriften om.

Kontrakten bør også inneholde en betalingsplan, slik at du har forutsigbarhet for når det vil komme større fakturaer.

Til slutt er det lurt å beskrive hva som skal skje dersom prosjektet ikke er ferdig i tide. Det vanligste er dagmulkt, som er en standardisert erstatning for ulemper og kostnader som oppstår på grunn av en forsinkelse.

For større prosjekter er den vanlige satsen på 2 promille av prosjektets verdi. Merk at dette ikke er lovfestet, så for å ha krav på erstatning ved forsinkelser må det være avklart i kontrakt på forhånd.

Lurer du på om prosjektet ditt søknadspliktig?

Finn det ut her!

9. Lag en plan for håndtering av avfall

Dette høres kanskje trivielt ut, men mange glemmer å tenke på alt avfallet som må håndteres i løpet av et oppussingsprosjekt. Alt som rives og fjernes fra boligen din må fraktes til en avfallsstasjon og kastes på riktig måte.

Ettersom mange bygningsmaterialer inneholder giftige eller skadelige stoffer, settes det krav til korrekt sortering og innlevering. Her kan du pådra deg store bøter om du ikke følger opp dette godt nok.

Diskuter dette med håndverkeren din, og bli enig om hvem som tar ansvar for avfallet. Dette bør da selvfølgelig også være spesifisert i kontrakten.

Dersom du skal gjøre det selv er det viktig å ikke undervurdere jobben som kreves. Du må bestille avfallsposer, sortere korrekt og sørge for at det blir forsvarlig fjernet.

Husk å engasjere deg i prosjektet ditt! Om du er tilgjengelig og opprettholder kommunikasjon underveis, vil byggingen eller oppussingen gå mer sømløst.

10. Vær tilstede, still spørsmål og vis interesse for prosjektet

Nå settes prosjektet ditt i gang, og om du har fulgt stegene over så har du full kontroll. Men ikke ligg på latsiden nå! Du bør møte opp på byggeplassen ofte og få med deg det som skjer.

Dersom noe er uklart, eller det oppstår uventede ting, bør det diskuteres raskt med kontaktpersonen hos håndverkeren eller entreprenøren din.

Sørg for å holde kommunikasjonen gående på en god måte mellom deg og håndverkerne, og resultatet vil bli akkurat slik du ønsker deg.

Sørg for å ha og motta riktig dokumentasjon

Les mer her!

Skal du bruke egen prosjektleder eller ikke?

Mange lurer på om de bør bruke en ekstern prosjektleder eller ikke. Dette kommer helt an på hvilken interesse, kompetanse og kapasitet du selv har, i tillegg til omfanget på prosjektet.

Fordeler med ekstern prosjektleder

Fordelene ved å bruke en ekstern prosjektleder er blant annet at du slipper å styre hele prosessen selv, og du forholder deg til kun én person. Dere blir enige om i hvor stor grad du ønsker å være involvert, og du mottar jevnlige statusrapporter.

Det er også prosjektlederen som blir kontaktet dersom noe uventet oppstår underveis i prosjektet, og er den som er ansvarlig for å finne en god løsning. Det kan frigjøre deg for en del stress og arbeidsoppgaver å sette dette ansvaret over til noen andre.

En prosjektleder har ofte lang og god erfaring med tilsvarende prosjekter, og kan derfor være en god rådgiver for deg. Prosjektlederen koordinerer også med de ulike fagekspertene og sikrer at det ikke oppstår unødvendige forsinkelser.

Dersom du velger å benytte en prosjektleder vil de ta seg av dialog og oppfølging av leverandører, og sikre at alt blir levert i tide. I tillegg sikrer prosjektlederen at innkjøpene er i korrekt mengde, og at prosjektet styres i henhold til budsjettet ditt.

En prosjektleder kan også ta dialogen med naboer, henge opp nabovarsler og svare på eventuelle spørsmål andre parter har underveis.

Kort sagt vil en prosjektleder gi deg en roligere og mindre stressende opplevelse av prosjektet. Men det er også en kostnad som må inkluderes i budsjettet. Prosjektledere fakturerer som regel enten basert på medgåtte timer, eller en prosentandel av prosjektets verdi.

Totalentreprise kan inkludere prosjektleder

Mange håndverksbedrifter tilbyr også kundene sine en egen prosjektleder, og tar dermed rollen som totalentreprise. Dette vil i mange tilfeller være et godt alternativ og prisen for dette er innarbeidet i tilbudet du har mottatt.

Du har da en kontaktperson å forholde deg til, og denne personen har god erfaring med tilsvarende prosjekter. Men husk at denne personen i utgangspunktet ikke jobber kun for deg, og at det vil kunne oppstå interessekonflikter.

Lurer du på hvem som gjør hva i et byggeprosjekt?

Les om de ulike rollene her

PROSJEKT+ formidler håndverkere

Dersom du registrerer bygge- eller oppussingsprosjektet ditt hos oss, setter vi deg i kontakt med relevante bedrifter som kan utføre jobben.

Våre bedrifter er kvalitetssikret på forhånd. Derfor trenger du kun å ta stilling til hvilken bedrift og hvilket tilbud du foretrekker.

Leter du etter gode og solide håndverkere?

PROSJEKT+ hjelper deg!

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vil du holde deg oppdatert på innhold fra PROSJEKT+? Vi sender ut nyttig informasjon i våre nyhetsbrev, med råd og tips om større oppussings- og byggeprosjekter.

© Schibsted Norge SMB, 2023