Sjekkliste til befaring

Du har bestemt deg for å gjennomføre et større bygge- eller oppussingsprosjekt i boligen din, og du er godt i gang med planleggingen. Nå er det på tide at bedriftene som er relevante for prosjektet ditt kommer på en befaring, slik at dere kan diskutere prosjektet og du kan få et pristilbud. Vi forteller hva du må gjøre for å stille forberedt til befaringene!

Sist oppdatert: 24. apr 14:30

Forbered deg til befaring med denne sjekklisten

Jo mer nøyaktig informasjon håndverkerne får når de kommer på befaring, desto raskere kan de gi deg et presist estimat av både tidsperspektiv og hva prosjektet vil koste deg.

Derfor er det viktig å stille forberedt til befaring, og at du har gjort tilstrekkelig med forarbeid før du snakker håndverker eller entreprenør.

Vi har samlet våre beste tips for deg som skal gjennomføre befaringer, slik at du vet hva du bør gjøre både i forkant, underveis og etter befaringene:

1. Ha relevant informasjon og dokumentasjon lett tilgjengelig

Den viktigste informasjonen du må finne er dokumentasjon på er hvilket år boligen din er bygd i, gjerne supplert med informasjon om byggemåten. Har du ikke tilgang til denne informasjonen, anbefaler vi å kontakte kommunen.

Nøyaktige tegninger av boligen og tomten vil hjelpe håndverkerne godt på vei. Det er gull verdt om du har eksisterende tegninger av boligen og tomten, teknisk informasjon om boligens byggemåte og teknisk informasjon om tomten og grunnen boligen står på.

Du kan også finne informasjon om tomten, boligen og eiendommen din hos kartverket her, eller hos arkivverket her.

Usikker på hvilken dokumentasjon du bør ha om boligen din?

Les mer om dokumentasjon her

2. Tilgang til inspeksjonsluker, sikringsskap og stoppekran

Sørg for at du har nøkler tilgjengelig til alle mulige relevante inspeksjonsluker, sikringsskap og hovedstoppekran. Du bør også sikre at for eksempel ikke tørketrommelen står foran inspeksjonsluken på badet.

Lurer du på om du må søke til kommunen om byggetillatelse?

Les nyttig informasjon om søknadsprosessen her

3. Rydd vei utendørs for håndverkeren

Om du planlegger et prosjekt utvendig, må du sørge for at det er framkommelig for håndverkeren å inspisere det som skal arbeides på. Dersom det er vinter må du måke vei, og rydde snø hvis det er i veien for å få oversikt over prosjektet.

Dersom det skal utføres vedlikehold eller bygging på tak, kan det være lurt å ha stige tilgjengelig hvis håndverkeren vil se ting på nært hold.

4. Sørg for å formidle ønskene dine til håndverkeren

Du bør lage en oversikt på forhånd over alle behovene og ønskene dine for prosjektet. Bruk denne oversikten aktivt under befaringen, slik at du er sikker på at håndverkeren får med seg alt. Det vil gjøre at du får et riktigere pristilbud.

Du bør kunne vise til en oversikt over ønsket plantegning og hvilke behov som skal dekkes, og en oversikt over ønsket standard på materialer og inventar.

Dersom du har flere bedrifter på befaring bør du bruke samme oversikt til alle sammen. Det vil gjøre jobben med å sammenligne tilbud vesentlig enklere, ettersom alle tilbudene da inkluderer det samme.

Om du har utarbeidet en prosjektskisse eller grovskisse av prosjektet under planleggingsfasen, kan du bruke denne som oversikt. Da kan du føye på informasjon underveis i befaringen, endre planene eller spørre om råd og innspill til det du har planlagt.

5. Diskuter løsninger og lytt til rådene du får

Spør kontaktpersonen du møter på befaring om råd og innspill. De har god erfaring med tilsvarende prosjekter, og har kanskje tenkt på ting som ikke du selv har kommet på.

Håndverkere har også mer innsikt i hvordan sluttresultatet vil bli, og derfor kan gode råd fra dem være svært verdifulle.

Spør håndverkerne om råd under befaringen! De har som regel smarte innspill, og kan dele sin erfaring fra tidligere prosjekter.

6. Spør om bedriften har rabattavtaler

Spør bedriften om de har rabattavtaler hos leverandører, og i så fall hos hvilke. Ti eller tjue prosent avslag på inventar og materialer kan utgjøre en stor forskjell, og kommer godt med når du jobber med budsjettet ditt.

Ofte kan bedriften ta seg av hele prosessen med å innhente priser og kjøpe materialer, om dere har avtalt dette på forhånd. Da vet du at du får riktig inventar, materialer og komponenter, og gjerne til en rimeligere pris gjennom bransjeavtaler.

7. Avtal prosessen videre

Før bedriften drar fra befaringen bør dere ha laget avtaler om når du skal motta tilbudet, og hva som blir videre prosess derfra. Dersom du ikke har mottatt tilbudet på avtalt tidspunkt bør du ringe og purre på bedriften.

Husk også å si ifra dersom du i etterkant av befaringen kommer på noen ting som du vil ha inkludert i tilbudet.

Dersom avtalen er at du skal oversende noe dokumentasjon eller informasjon til bedriften før pristilbudet skal utarbeides, bør du gjøre det så raskt som mulig. Dersom du er sen med å sende over informasjonen, vil det også være vanskelig for bedriften å overholde en avtalt frist for pristilbud.

Lurer du på hvem som gjør hva i et stort byggeprosjekt?

Her finner du en oversikt over alle de ulike rollene, og deres ansvar

8. Diskuter tilbudet fra håndverkeren

Du bør enten avtale et møte, eller ta en telefon med bedriften der dere diskuterer tilbudet du har fått. Da kan du stille alle spørsmålene du måtte ha om prosjektet.

Dersom tilbudet ikke møter forventningene dine eller du ønsker endringer, er det både viktig, og helt lov, til å si ifra om det. En seriøs håndverker kan hjelpe deg med å endre omfanget av prosjektet, slik at det passer både behovene dine og budsjettet ditt.

Etter befaring må du skrive kontrakt med bedriften

Les mer om kontrakt her!

PROSJEKT+ formidler håndverkere til prosjektet ditt

Vi formidler dyktige håndverkere og entreprenører, og støtter deg gjennom hele prosjektperioden. Registrer prosjektet hos oss, og få tilsendt uforpliktende tilbud fra relevante og trygge bedrifter.

PROSJEKT+ finner fagfolk, og er tilgjengelig for deg gjennom hele prosjektet

Start prosjektet ditt hos oss!

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vil du holde deg oppdatert på innhold fra PROSJEKT+? Vi sender ut nyttig informasjon i våre nyhetsbrev, med råd og tips om større oppussings- og byggeprosjekter.

© Schibsted Norge SMB, 2023