Sjekkliste til befaring

Du har bestemt deg for å gjennomføre et større bygg- eller oppussingsprosjekt i boligen din, og du er godt i gang med planleggingen. Det er nå på tide at bedriftene som er relevante for prosjektet ditt kommer på en befaring, slik at dere kan diskutere prosjektet og du kan få et pristilbud.


Sist oppdatert: 28. sep. 2021 12:57

Jo mer nøyaktig informasjon håndverkerne får når de kommer på befaring, desto raskere kan de gi deg et presist estimat av både tidsperspektiv og hva prosjektet vil koste deg. Registrerer du prosjektet ditt hos PROSJEKT+, bistår vi deg med å sette deg i kontakt med kvalifiserte bedrifter.

Leter du etter gode håndverkere?

PROSJEKT+ kvalitetssikrer fagfolkene for deg!

Leter du etter gode håndverkere?

PROSJEKT+ kvalitetssikrer fagfolkene for deg!

Forbered deg til befaring med denne sjekklisten:1. Ha all relevant informasjon og dokumentasjon lett tilgjengelig

Den viktigste informasjonen du må finne er dokumentasjon på er hvilket år boligen din er bygd i, gjerne supplert med informasjon om byggemåten. Har du ikke tilgang til denne informasjonen, anbefaler vi å kontakte kommunen.

Nøyaktige tegninger av boligen og tomten vil hjelpe håndverkerne godt på vei. Det er gull verdt om du har eksisterende tegninger av boligen og tomten, teknisk informasjon om boligens byggemåte og teknisk informasjon om tomten og grunnen boligen står på.

Du kan også finne informasjon om tomten, boligen og eiendommen din hos kartverket her, eller hos arkivverket her.

2. Tilganger til inspeksjonsluker, sikringsskap og lignende

Sørg for at du har nøkler tilgjengelig til alle mulige relevante inspeksjonsluker, sikringsskap og hovedstoppekran. Du bør også sikre at for eksempel ikke tørketrommelen står foran inspeksjonsluken på badet.

Et rotete kaldloft med masse esker, møbler og annet interiør
Ser det sånn ut hjemme hos deg? Klargjør til befaring ved å rydde opp, og sjekk at dere har tilgang overalt.

3. Sørg for å formidle alle ønskene dine

Du bør lage en oversikt på forhånd over alle dine behov og ønsker. Bruk denne aktivt under befaringen, slik at du er sikker på at håndverkeren får med seg alt. Det vil gjøre at du får et riktigere pristilbud.

Du bør kunne vise til en oversikt over ønsket plantegning og hvilke behov som skal dekkes, og en oversikt over ønsket standard på materialer og inventar.

Dersom du har flere bedrifter på befaring bør du bruke samme oversikt til alle sammen. Det vil gjøre jobben med å sammenligne tilbud vesentlig enklere, ettersom alle tilbudene da inkluderer det samme.


4. Diskuter løsninger med håndverkeren, og lytt til rådene du får

Spør kontaktpersonen du møter på befaring om råd og innspill. De har god erfaring med tilsvarende prosjekter, og har kanskje tenkt på ting som ikke du selv har kommet på. Håndverkere har også mer innsikt i hvordan sluttresultatet vil bli, og derfor kan gode råd fra dem være svært verdifulle.

To personer som ser på arbeidstegninger, en av dem peker på skissen mens den andre tegner. En blå arbeidshjelm ligger i bakgrunnen.
Det kan være mange gode råd å hente fra håndverkeren. Diskuter ulike løsninger med dem.

5. Spør om bedriften har rabattavtaler

Spør bedriften om de har rabattavtaler hos leverandører, og isåfall hos hvilke leverandører. Ti eller tjue prosent avslag på inventar og materialer kan utgjøre en stor forskjell, og kommer godt med når du jobber med budsjettet ditt.

6. Lag avtaler for prosessen videre

Før bedriften drar fra befaringen bør dere ha laget avtaler om når du skal motta tilbudet, og hva som blir videre prosess derfra. Dersom du ikke har mottatt tilbudet på avtalt tidspunkt bør du ringe og purre på bedriften.

Husk også å si ifra dersom du i etterkant av befaringen kommer på noen ting som du vil ha inkludert i tilbudet.

Dersom avtalen er at du skal oversende noe dokumentasjon eller informasjon til bedriften før pristilbudet skal utarbeides, bør du gjøre det så raskt som mulig. Dersom du er sen med å sende over informasjonen, vil det også være vanskelig for bedriften å overholde en avtalt frist for pristilbud.

7. Ikke være redd for å diskutere tilbudet

Du bør enten avtale et møte, eller ta en telefon med bedriften der dere diskuterer tilbudet du har fått. Da kan du stille alle spørsmålene du måtte ha om prosjektet.

Dersom tilbudet ikke møter forventningene dine eller du ønsker endringer, er det både viktig, og helt lov, til å si ifra om det. En seriøs håndverker kan hjelpe deg med å endre omfanget av prosjektet, slik at det passer både behovene dine og budsjettet ditt.

PROSJEKT+ finner fagfolk, og er tilgjengelig for deg gjennom hele prosjektet

Din faglig støttespiller - kostnadsfritt

PROSJEKT+ finner fagfolk, og er tilgjengelig for deg gjennom hele prosjektet

Din faglig støttespiller - kostnadsfritt

Motta vårt nyhetsbrev!

Vi sender deg nyttig informasjon med råd og tips om større oppussings- og byggeprosjekter!