Pusse opp badet steg for steg

Å pusse opp badet er for de fleste et stort prosjekt som kun gjøres noen få ganger i løpet av livet. Det er en stor beslutning økonomisk, og det kan være vanskelig å vite hvor og hvordan du skal sette i gang. PROSJEKT+ gir deg her alt du trenger å vite for å sette i gang med en baderomsrenovering.


Sist oppdatert: 28. sep. 2021 13:04

Hvor starter du?

Planleggingsfasen tar for de fleste betydelig med tid. Det går gjerne flere uker fra du bestemmer deg for å pusse opp, eller bygge nytt, bad til prosjektet er i gang. Som byggherre skal du ta mange valg, og det er i planleggingsfasen du legger det viktigste grunnlaget for et vellykket prosjekt.

1. Gjør deg opp en formening om både bruksområde og planløsning

Det første du bør gjøre deg opp en mening om er hvordan badet skal brukes. Tenk gjennom familiesituasjonen din, og se for deg hvordan det vil bli de neste ti til femten årene. For en storfamilie er det viktig med funksjonelle løsninger og mye lagringsplass. Er du derimot alene, eller kun to voksne, kan det være mer fokus på velvære og “spa-følelsen”.

Når du har avklart hva du ønsker bruksområdet skal være, kan du se på planløsningen. Med planløsning menes både mulig utvidelse/reduksjon av størrelsen på rommet, men også oppsett for rør, avløp, elektrisk anlegg og annet inventar.

Det kan være lurt å få bistand til å tegne opp en god plantegning. Det finnes flere nyttig verktøy du kan ta i bruk, for eksempel roomsketcher.no. De fleste entreprenører og leverandører av baderomsinventar er også behjelpelige med å både finne gode løsninger, og å tegne opp plantegning. Dersom du benytter en interiørarkitekt, sørg for at personen kjenner til kravene til våtrom. En god plantegning og godt forarbeid vil gjøre det enklere for entreprenører å gi deg et konkret pristilbud.

Klar for å få ditt drømmebad?

Beskriv ditt prosjekt her

Klar for å få ditt drømmebad?

Beskriv ditt prosjekt her

2. Utfør et grundig planleggingsarbeid - det vil føre til et vellykket prosjekt

Gjennom planleggingsarbeidet må du vurdere om du skal bytte ut alt, eller beholde deler fra et eksisterende bad. Dersom rør og sluk er 15-20 år gamle er det ofte fornuftig å bytte ut disse i forbindelse med at du renoverer badet.

Når du setter opp planløsningen er det viktig å være bevisst på at du kan spare penger ved å plassere nye installasjoner (toalett, dusj, vask, sluk og så videre) i tilknytning til det eksisterende røropplegget.

Ved større arbeid på baderommet anbefales det å oppgradere til gjeldende våtromsnorm dersom badet er mer enn 10-15 år gammelt. Dette innebærer blant annet krav til membran, sluk og sikring. Byggebransjens våtromsnorm (BVN) er en bransjenorm for planlegging og utførelse av vannskadesikre og funksjonelle våtrom med høy kvalitet og lang levetid.

Lyst og nytt bad med moderne innredning
Et flott bad hever både verdien og standarden på boligen

3. Tenk på ønsker til innredning fra start


Når plantegningen er på plass bør du tenke over hvilke produkter du vil ha. Skal du ha enkel- eller dobbeltvask, dusj rett på flis eller dusjkabinett, speil eller speilskap og badekar eller en større dusjløsning med to sett blandebatterier?

Disse valgene avgjøres av hvilket bruksbehov rommet skal dekke. Alt dette er valg du må gjøre i planleggingsfasen. Badet er ofte boligens minste rom, og mange glemmer å sørge for tilstrekkelig med plass mellom inventaret. For eksempel bør det være mellom 100 og 120 cm fra forkanten av vasken til motsatt vegg, tilsvarende for forkanten av toalettet.

Det beregnes normalt rundt en kvadratmeter gulvplass til toalettet, fordelt på rundt 120 cm fra veggen og ut i rommet, og 70-80 cm fra side til side. Høyde på servant og vegghengt toalett kan også tilpasses badets brukere. Sørg for at alle løsninger er gjennomtenkt og praktiske for rommets formål. Dersom for eksempel dørene til dusjen svinger innover i rommet bør du ikke plassere annet inventar like ved.

4. Bestem deg for hvilken stil du ønsker

Når alle strukturelle valg er tatt må du også ta stilling til stil, farger og materialer som passer dine preferanser. Bruk god tid og finn en stil du tror du vil være fornøyd med i lang tid fremover. Baderomsrenovering er dyrt, og derfor bør du ha fokus på en stil som er tidløs for deg.

5. Sett opp et detaljert budsjett

Til slutt, når du har alle detaljer klare og en god oversikt over prosjektet er det viktig å gå over budsjettet ditt. Sørg for at du har råd til å sette i gang. Baderomsrenovering er ikke et prosjekt du kan stoppe plutselig dersom du går tom for penger, derfor må du sørge for å ha trygg finansiering på plass før du setter i gang. Det er også alltid anbefalt å ha en buffer på ti til tjue prosent i tilfelle uforutsette ting oppstår underveis.

En solid kontrakt med entreprenøren legger grunnlag for et godt samarbeid

Når planleggingsarbeidet er ferdig er det på tide å etablere en avtale og kontrakt med en god entreprenør. For de aller fleste vil det lønne seg, både pris- og tidsmessig, å benytte en totalentreprenør som stiller med alle fagkompetansene. Det reduserer friksjon ved koordinering av oppgaver.

Bruk tid på befaring til å bli kjent med entreprenøren, spør om dokumentert kompetanse og sertifiseringer, og gjør en vurdering av den personlige kjemien. Merk at mange entreprenører kan være behjelpelig med deler av planleggingsarbeidet, og derfor er det lurt å lytte til deres innspill.

Sammenlign alltid tilbud fra flere entreprenører. Velg en entreprenør du kan stole på, og som du kommuniserer godt med.

Skriv en detaljert kontrakt og dokumenter omfang av arbeidet, tidsfrister, særskilte avtaler om for eksempel materialer og innkjøp, og eventuelle sanksjoner dersom kontrakten ikke overholdes. For eksempel kan det være lurt å bruke Boligmappa når du skal dokumentere arbeidet som utføres.

To hender i et håndtrykk sett ovenfra, på bordet under ligger en det en kontrakt for håndverkstjenester og en vernehjelm
En god kontrakt sikrer deg dersom noe skulle gå galt underveis, eller i etterkant.

Hvor lang tid tar det å pusse opp badet?

Tiden det tar å totalrenovere, eller bygge, et nytt bad kan variere fra tre til åtte uker, avhengig av kompleksitet, størrelse og behov for utskiftning av rør og annen teknisk installasjon. Entreprenørens kapasitet og effektivitet vil naturlig nok også spille inn, og dette er noe som bør avklares og klargjøres før kontrakten signeres og prosjektstart. Det er fornuftig å legge inn en til to uker buffer, da det fort kan oppstå forsinkelser.

Prosjekttiden påvirkes av bestillingstid på fliser og møbler. Slikt materiell bør derfor bestilles tidlig. Dersom entreprenøren blir gående å vente på innredning og fliser, kan tiden raskt trekke ut og kostnadene øke. Det samme gjelder dersom arbeidet er søkepliktig. Sørg for å ha alle tillatelser på plass før prosjektstart.

Det er anbefalt å ha en god løsning for hvordan du skal klare deg uten det gitte baderommet i prosjektperioden. Det er ikke hensiktsmessig for hverken deg eller håndverkerne å legge til rette for bruk av badet i prosjektperioden.

Arbeidsprosessen

For de fleste er det å pusse opp badet ukjent farvann, og det er vanskelig å vite og å få oversikt over alt som skal gjøres. I dette avsnittet går vi gjennom arbeidsprosessen steg for steg, slik at du som forbruker får en god forståelse for hva prosjektet innebærer.

Riving og bortkjøring av avfall

De aller fleste som pusser opp badet skal først fjerne et allerede eksisterende bad. Tidsperioden badet ble bygget i avgjør ofte hvor komplekst rivingsarbeidet er. Bad som ble bygget på 80-tallet er for eksempel enklere å rive enn bad fra senere perioder. Dette skyldes at det på bad fra 80-tallet ble brukt mye gipsplater, mens det i senere perioder er brukt mer solide materialer. Det er derfor viktig å kjenne til byggemåten på badet før du gyver løs med riving.

Tidsbruken for å rive et bad avhenger av erfaring, gode verktøy og uforutsette ting som oppstår underveis. Vi anslår at det tar rundt 20 timer å rive ned et baderom på omtrent fem kvadratmeter.

Når badet er revet må alt fjernes og kjøres bort. Det mest hensiktsmessig er å leie en container som så blir håndtert av et renovasjonsfirma.

Tømrerarbeid

Det første arbeidet som gjøres etter riving og fjerning av avfall, er å bygge opp en ny konstruksjon. Tømreren må rette opp veggene, impregnere sponplater til gulvet og isolere vegger, gulv og tak. Denne delen kan ta lang tid, og vil avhenge av hvordan den tidligere konstruksjonen på rommet har vært.

Alle vegger må ha panel, for å klargjøre for fliser eller annet synlig materiell (for eksempel våtromsplater eller mikrosement), og det må legges gipsplater eller annet panel i taket. Det er viktig at tømreren er samkjørt med rørlegger, elektriker og flislegger gjennom hele prosessen, slik at det ikke oppstår komplikasjoner.

Elektrikerarbeid

Når tømreren er ferdig med klargjøringen av badet vil elektrikerens arbeid begynne. Elektrikeren trekker da alle kabler for tak-/vegglys, detaljbelysning, varmekabler og stikkkontakter. Her er det viktig at byggherre er engasjert og med på alle beslutninger som tas. Fagområdene vil som regel ha et tett samarbeid, og elektrikerarbeidet vil ofte avhenge av at grunnarbeidet fra andre fagområder også er gjort. For eksempel vil feil konstruksjon på gulv ved legging av varmekabler kunne føre til store ekstrakostnader.

Planløsning

Planløsningen for både baderommet i seg selv, men også plassering i forhold til andre rom med vanntilførsel er en viktig faktor som kan påvirke kostnadene i prosjektet. Dersom rom med rør og avløp legges langt unna hverandre må du lede rør lenger, og bygge tekniske kanaler flere steder. Det anbefales derfor å forsøke å samle disse rommene på en strategisk måte. Inne på selve baderommet gjelder det å ta hensyn til hvor eventuelle ulike installasjoner har stått før; dusj, servant, toalett, vaskemaskin og så videre

Dersom du planlegger å endre planløsning, kan det være en god investering å bytte sluk. Den vanligste grunnen til at du velger å bytte sluk er fordi tetthetskravet mellom membran og sluk ikke er oppfylt. Sluket er det svakeste punktet for lekkasjer, og det anbefales å bytte til et sluk som er godkjent for Protan sine G 1,5 membran.

Bytte av sluk kan kun gjøres ved oppussing av badet, og dermed kan det derfor lønne seg å bytte selv om det er noen år igjen på levetiden. Flere borettslag pålegger beboere å bytte sluk ved oppussing av badet, og enkelte borettslag gir også støtte til blant annet bytte av membran. Dette er tiltak som gjøres for å redusere risikoen for dyre lekkasjer.

Gulv- og veggmembran

Det anbefales alltid å legges membran på et ferdig støpt baderomsgulv. Membranen må legges på et tilstrekkelig uttørket støpt gulv, og dette kan ta fra 1-7 dager og varierer fra bolig til bolig. Det er lurt å prate med murer/flislegger før du velger støpemetode, i tilfelle du sitter på nyttig informasjon om boligen som påvirker valget av metode.

Det er i Norge anbefalt å bruke protan sveisemembran. Denne er godkjent av SINTEF, og gir best vanntetting. Det er viktig at det er en fagspesialist som legger membranen, da dårlig festing av membranen raskt kan føre til lekkasjer og store merkostnader. Vanntette vegger er like viktig som vanntett gulv, da hele rommet daglig utsettes for store mengder fukt. Derfor er det anbefalt å bruke Litex våtromsplater på alle vegger.

Person som legger hvite fliser på baderomsvegg
Valg av flis er et av de viktigste estetiske valgene du tar for badet ditt.

Flislegging og maling

For mange er valget av fliser det viktigste estetiske valget du gjør på badet. Alt annet av synlig inventar kan byttes på forholdsvis enkel måte, mens bytting av flis er en større jobb. Det er derfor viktig å bruke god tid på å velge fliser. Størrelse, form, farge og kvaliteten på fliser har stor betydning for badets utseende.

Les også: Velg riktige fliser når du pusser opp badet

Flislegging bør gjøres av en murer/flislegger som har god erfaring fra tidligere. Det er viktig at arbeidet gjøres nøyaktig slik at fugene får rette linjer, og du unngår kappede fliser så mye som mulig. Det er også lurt å involvere elektrikeren når flisene legges for å sikre at det synlige resultatet blir best mulig. Uttrykket til fliser med mye spill i seg, eller for eksempel mosaikkfliser, påvirkes i stor grad av lyssettingen i rommet.

Mange undervurderer viktigheten av godt malerarbeid. Dersom du gjør et godt grunnarbeid og bruker maling av høy kvalitet kan du sikre deg et bra sluttresultat. På de fleste bad med fliser er det kun taket som skal males. Moderne baderom har som regel gipstak uten lister, med en glatt finish. Disse males med en våtromsmaling. Dersom også vegger skal males er det viktig å benytte våtromsmaling, da dette er mer resistent mot vann og fukt.

Inventar

Avslutningsvis vil alt av inventar og fastmonteringer gjøres. Tilkoblinger til vannforsyninger gjøres av rørlegger. Dersom alt er kjøpt inn og står klart er dette en jobb som tar forholdsvis kort tid.

Videoen under viser hvordan det å pusse opp et bad foregår fra rommet er helt ribbet og til det står fiks ferdig

 
Videoen viser hvordan man pusser opp bad steg for steg

Skal du pusse opp badet? Les denne sjekklisten først!

Ni spørsmål du må stille deg

Skal du pusse opp badet? Les denne sjekklisten først!

Ni spørsmål du må stille deg

Velg en bedrift som tar A-Å ansvar for prosjektet ditt

Det er enkelt å finne entreprenører som tar ansvaret for gjennomføringen av hele prosjektet, slik at du ikke trenger å bekymre deg for hver lille detalj. Likevel kan du ikke være fraværende eller fraskrive deg ansvar. Dersom du ikke er engasjert i prosjektet vil du heller ikke ende opp med akkurat det resultatet du ser for deg.

Som byggherre på et baderomsprosjekt er det viktig at du er engasjert gjennom hele prosessen. Dette betyr at du har gjennomført en grundig planlegging, og har tatt godt informerte valg. Vær tydelig på hvordan du ønsker at ting skal være overfor entreprenøren, og vær tilgjengelig når spørsmål og nødvendig vurderingssaker oppstår. Det er mange valg som skal tas.

Spar på all skriftlig kommunikasjon og dokumentasjon

Samle all kommunikasjon skriftlig, og sørg for at du mottar dokumentasjon på jobben som gjøres og materialene som er brukt. Et nyoppusset bad skal alltid avleveres med en såkalt FDV-dokumentasjon, en bruksanvisning for rommet. Dette må oppbevares på trygt sted, da det er svært nyttig dersom det i senere tid oppstår problemer med badet.

Dersom du mangler tilstrekkelig dokumentasjon på arbeidet som er utført på badet ditt kan du oppleve større økonomiske tap. Dette kan typisk skje enten ved salg, eller dersom det oppstår et problem og forsikringsselskapet ikke dekker utbedring av skaden.

Det finnes gode digitale løsninger for oppbevaring av viktig dokumentasjon, som for eksempel Boligmappa. Håndverkerne kan her selv laste opp dokumentasjonen, og mappen følger til enhver tid boligens registrerte eier. Husk at det er minimum 5 års garanti på et bad, og noen entreprenører gir 10 års garanti.

Søknader, tillatelser og dokumentasjon

Å pusse opp badet er for mange ukjent territorium, og mange vet ikke om du kan starte ut selv eller må søke til kommunen. Søknadsplikten for våtromsarbeid ble opphevet 1. januar 2012. Derfor blir mange bad i dag bygget uten at du trenger å søke til kommunen. Det er likevel fire viktig unntak som er viktig å være klar over, og som utløser behov for å søke kommunen om tillatelse.

Fire unntak som utløser søknadsplikt:

  1. Prosjektet innebærer endring av bærende konstruksjon. Dette betyr at du gjør inngrep, flytter eller river bærevegger, takstoler eller bærende elementer i veggen. Dette påvirker byggets stødighet, og må derfor godkjennes av kommunen før gjennomføring.
  2. Prosjektet innebærer brudd av en branncelle. Dette vil typisk skje dersom du skal flytte eller bytte sluk i en flermannsbolig (leilighet, blokk, tomannsbolig etc.) og påvirker byggets brannsikkerhet.
  3. Prosjektet innebærer at du bygger badet i et rom som ikke er godkjent for varig opphold (for eksempel på grunn av størrelse, mangel på vinduer eller liknende). Da må du søke til kommunen om bruksendring av rommet.
  4. Prosjektet innebærer at du bygger bad i et nybygg. Når du setter opp et nybygg er prosjektet søkepliktig med krav om ansvarlig foretak.

Her kan du lese mer om krav til dokumentasjon og søknad ved baderomsoppussing

Å velge en bedrift som står for hele prosjektet vil både være tidsbesparende for deg, og kan også være kostnadsbesparende.

Hva kan du gjøre selv?

Mange som skal starte på et renoveringsprosjekt tenker at de kan gjøre mye selv. Dette er gjerne før de har satt seg tilstrekkelig inn i hva det innebærer å pusse opp, eller bygge nytt, bad.

Egeninnsats kan bli fordyrende istedenfor besparende

Demontering, riving og fjerning av avfall kan du ofte gjøre selv. Dette innebærer blant annet demontering av baderomsinventar, riving av veggbekledning, pigging av baderomsgulv og bortkjøring av avfall. Det er da viktig å sette seg inn i hvordan det eksisterende badet er bygget, og hvordan du best går frem for å rive det ned uten å skade reisverk og installasjoner du skal beholde. Merk at noen håndverkere ikke vil gi garanti på arbeidet dersom du river selv, da dette gjør at de får mindre kontroll over prosessen.

Det er også penger å spare på å være prosjektleder selv. Dette gjøres ved å finne og koordinere de ulike fagpersonene, fremfor å finne en totalentreprenør som tar seg av hele jobben. Det er likevel viktig å huske på at en prosjektlederjobb vil kreve mye tid og kompetanse. Dersom håndverkerne blir dårlig koordinert, og blir stående å vente på hverandre vil kostnadene stige raskt. Det er viktig å ikke ta seg vann over hodet, og å kjenne sine egne begrensninger.

Ikke mist garantien på arbeidet

Dersom du satser på å gjøre mye selv kan det også medføre at garantien på baderommet ditt bortfaller. Teknisk sett har du lov til å utføre mye av arbeid selv. Likevel krever forsikringen at profesjonelle håndverkere tar ansvaret for vann og elektrisitet.

Dersom du gjør mye selv vil det være mulig at håndverkerne ikke kan ta ansvaret. Ved å bruke faglærte og flinke håndverkere er du garantert at arbeidet er forsvarlig utført, og at du kan få erstatning gjennom forsikring dersom det oppstår en lekkasje eller fuktproblemer. Husk at alle godkjente våtromsbedrifter opererer med fem års garanti på arbeidet, noen har også ti års garanti.

Drømmebadet venter!

Registrer prosjektet ditt her

Drømmebadet venter!

Registrer prosjektet ditt her

Motta nyhetsbrev fra PROSJEKT+

Vi sender deg nyttig informasjon med råd og tips om større oppussings- og byggeprosjekter!