Pusse opp loft: En steg for steg veileder

Planlegger du å pusse opp loftet? En totalrenovering av loftet kan være en smart måte å utvide boligen på og samtidig en lønnsom investering på sikt. Her er våre beste tips til hvordan du bør gå frem – og hva det er viktig å huske på når du skal forvandle råloftet til et kontor, ekstra soverom, eller nye leiligheter i en bygård.

Sist oppdatert: 24. apr 14:20

Et loft har mye potensiale

Har du et stort loft som bare blir brukt som lagringsplass for juletrepynt og gamle ski, har du mange spennende muligheter.

De fleste loft kan nemlig fint pusses opp og bli til en fullgod del av hjemmet ditt – eller til helt nye leiligheter i en bygård.

Så lenge du har plass nok til å få utført de utbedringene som kreves, kan de aller fleste råloft i eneboliger og rekkehus omgjøres til boarealer.

Det samme gjelder for bygårder: Er loftsetasjen romslig nok, er sjansene gode for at du kan bygge den om til nye leiligheter.

Uansett om du skal pusse opp loftet i en enebolig eller en bygård, kommer byggeprosjektet ditt til å ha samme mål: Loftet må innfri kravene som stilles til rom for varig opphold.

Det første du bør gjøre, er derfor å finne ut hva som må til for å få denne godkjennelsen i orden.

Hva slags arbeid kreves for å totalrenovere et loft?

 • Utbedring av takkonstruksjon
 • Bygging av nye vinduer
 • Montering av skillevegger
 • Isolering
 • Legging av gulv
 • Elektrisk arbeid
 • Eventuelt våtromsarbeid

Loftsoppussing og totalrenovering av gamle råloft er en jobb som ofte består av mange ulike ledd. Omfanget av prosjektet ditt avhenger av hvordan loftet ditt ser ut i dag.

Vi anbefaler derfor at du foretar en grundig befaring i samråd med erfarne håndverkere, så du tidlig får kartlagt alt som må endres og utbedres for å få godkjent loftet ditt som boareal.

Heving av taket og nye vinduer

For å innfri kravene må takkonstruksjonen i noen tilfeller heves for at det skal bli høyt nok under taket. Det kan også være at hele takkonstruksjonen må endres eller styrkes.

Ofte må det også bygges inn nye vinduer i taket for at loftet skal få tilstrekkelig med dagslys. Denne delen av arbeidet vil naturlig nok utgjøre en stor del av prosjektet, og du bør derfor forsøke å estimere pris og omfang på denne biten før du legger mer detaljerte planer.

For mange kan det også være aktuelt å få hjelp av en arkitekt før du bygger nye vinduer og skillevegger.

Få hjelp til plassutnyttelse fra arkitekt

En arkitekt vil kunne hjelpe deg med å sikre gode lysforhold og effektiv plassutnyttelse når du skal planlegge innredningen av loftet.

Eksempler på god plassutnyttelse er å være lurt å plassere kjøkkenbenker og senger under lave skråtak er eksempler på god plassutnyttelse av småkronglete områder.

Utbedring av skader og riktig isolasjon

Gamle loft har ofte vært utsatt for en del vær og vind, og det er viktig at alt av lekkasjer og fuktskader blir utbedret. Arbeid med å legge nytt takbelegg og riktig isolasjon i tak og vegger på loftet bør alltid gjøres i samråd med fagfolk, så du sikrer god ventilering av taket.

Dette er viktig for at fukt skal kunne tørke ut av konstruksjonen, og for å unngå snøsmelting på taket.

Bygging og nye installasjoner

Når du pusser opp loftet, må du vanligvis også legge nytt gulv og bygge en ny trapp ned til etasjen under. I tillegg kommer installering av elektrisk anlegg og eventuelt våtromsarbeid.

Hva kreves for å bygge loft?

Les mer her!

Med et isolert loft som kan brukes som oppholdsrom får du utnyttet mer areal i boligen din.
Med et isolert loft som kan brukes som oppholdsrom får du utnyttet mer areal i boligen din.

Lønner det seg å pusse opp loftet?

Et nyoppusset loft i en enebolig eller et rekkehus vil enkelt og greit gi deg mer plass i hverdagen og øke verdien på boligen.

Når du pusser opp et råloft og bygger oppholdsrom, vil det i prinsippet si at du gjør en tilleggsdel av boligen om til en hoveddel. Du tar altså et område som i utgangspunktet ble regnet som lagringsplass da boligen ble bygget, og omgjør det til boareal.

En slik bruksendring av loftsarealet sørger for at boligen din plutselig står oppført med flere kvadratmeter enn det den opprinnelig gjorde, noe som kan gi deg en verdiøkning på et blunk.

Lokal prisvekst kan avgjøre lønnsomheten

Hvor mye du til syvende og sist kan tjene på en loftsoppussing, avhenger blant annet av hvor i landet du holder til. Bor du i et område med sterk prisvekst, vil verdien på de ekstra kvadratmeterne kunne overstige det du må betale per kvadratmeter med oppussingsarbeid.

Boligen din kan med andre ord stige mer i verdi enn det selve arbeidet vil koste deg.

Økt bokvalitet og mer plass

Et totalrenovert loft vil selvfølgelig også bidra til å øke bokvaliteten hjemme, og kanskje særlig om du merker at det begynner å bli litt trangt om plassen.

Loftet kan være en super plassering for et ekstra soverom når barna blir eldre, eller for et kontor der du kan jobbe i fred og ha god tilgang på dagslys.

Akkurat hvilke muligheter du har for ditt loft, avhenger av både planløsning, takhøyde og når boligen er bygget. Derfor anbefaler vi at du forhører deg med fagfolk før du går i gang med å planlegge i detalj.

Loftsleilighet i bygård: En større investering for større inntekter

Utbygging av nye loftsleiligheter i en bygård er ofte mer kostbart, men kan til sammenligning skape enda større verdier på sikt.

Og ettersom behovet for nye boliger er stort mange steder i landet, sørget myndighetene i 2016 for at det ble enklere å innfri kravene til omgjøring av loftsrom til boligrom.

Det betyr at totalrenovering av loft for mange har blitt både enklere og rimeligere enn hva det var for noen år siden.

Les også:

Sjekkliste for deg som skal pusse opp loft

Er det best å bruke en totalentreprenør til loftoppussing?

Omgjøring av loftsrom til boligrom er ofte et omfattende prosjekt som krever god teknisk kompetanse og full oversikt over gjeldende regler og forskrifter.

Det er også et prosjekt som består av mange ulike ledd som krever god koordinering og prosjektledelse. Vi anbefaler derfor at du i alle tilfeller velger en håndverkerbedrift som kan holde i hele prosjektet, og som har erfaring med lignende arbeid og alle nødvendige godkjenninger i orden.

PROSJEKT+ formidler seriøse fagfolk

Når du registrerer jobben hos PROSJEKT+, håndplukker vi kvalitetssikrede fagfolk som kan ta seg av hele loftsprosjektet ditt fra A til Å.

Deretter kan du avtale befaring med de tre bedriftene vi setter deg i kontakt med, akkurat når det passer deg.

Fagfolk med den rette kompetansen vil raskt kunne se nøyaktig hva du trenger av utbedringer for å sikre at det nye loftet ditt blir godkjent – enten som hoveddel av boligen din eller som en helt ny boenhet.

Ved å bruke dyktige fagfolk unngår du feil i konstruksjonen som fort kan bli dyre å fikse opp i.
Ved å bruke dyktige fagfolk unngår du feil i konstruksjonen som fort kan bli dyre å fikse opp i.

Hvilke krav stilles til boligrom på loftet?

For at det nye loftet ditt skal kunne regnes som boareal og bli til nye oppholdsrom eller leiligheter, må bruksendringen godkjennes av plan- og bygningsetaten i kommunen du bor i.

For å få godkjent bruksendringen må du innfri krav om:

 • takhøyde på minst 2/1,9 meter
 • rømningsvei
 • tilstrekkelig ventilasjon
 • tilfredsstillende dagslysmengde
 • isolering
 • brannsikkerhet

Det er flere krav som skal innfris før du kan sette i gang med å totalrenovere loftet. Sørg for å ha rådført deg med dyktige fagfolk før du starter.

Takhøyde

Etter lovendringen i 2016 holder det nå at loftet ditt har en takhøyde på minst 2 meter for å bli godkjent som oppholdsrom. Loft med skråtak har på sin side egne krav til takhøyde.

Det betyr at takhøyden på sitt høyeste må være minst to meter, i tillegg til at det må være minst 190 cm fra gulv til tak i minimum 60 cm bredde.

Rømningsvei

Alle boliger må ha minst én rømningsvei som leder direkte ut i det fri. Hva som kvalifiserer som rømningsvei avhenger blant annet av hvor høyt loftet er over bakken og hvordan bygningen er utformet.

Er det mindre enn 5 meter ned til bakken, kan en balkong eller et vindu brukes som rømningsvei.

Et rømningsvindu må ha en samlet bredde og lengde på 150 centimeter (høyde minst 60 centimeter og bredde minst 50 centimeter) når det er åpent. Minst annethvert rom i etasjen skal ha et rømningsvindu.

Opp til og med 7,5 meter, kan en fastmontert stige med tilstrekkelig sikring fungere som rømningsvei.

I større bygninger regnes det ordinære trapperommet som rømningsvei dersom bygningen har sprinkleranlegg. Dersom bygningen ikke har sprinkleranlegg, kan rømningstrapp og svalgang brukes som rømningsveier.

Ventilasjon

Hvis du har mulighet til å lufte med gjennomtrekk, kan du oppnå kravene til god nok ventilasjon gjennom vinduslufting og lufteventiler.

Dagslys

Oppholdsrom på loftet skal ha «tilfredsstillende» tilgang på dagslys, men det stilles ikke lenger krav til utsyn.

I prinsippet er kravet til dagslys oppfylt hvis du har et godkjent rømningsvindu i rommet. Er boligen din bygget etter nyere forskrift, bør vindusarealet tilsvare minimum 10 prosent av gulvarealet.

Loftet må oppfylle en rekke krav for å regnes som boareal i boligen din.
Loftet må oppfylle en rekke krav for å regnes som boareal i boligen din.

Isolasjon

For å få godkjent et loftsrom som boareal, må det isoleres. Det er imidlertid opp til deg selv å avgjøre hvor mye isolering som trengs. Hvor mye og hva slags isolasjonsløsning som er riktig, avhenger av byggets konstruksjon.

Rent teknisk er den beste løsningen ofte å isolere på utsiden av den eksisterende taktroen, men som regel er det mest aktuelt å etterisolere taket fra innsiden.

Pusser du opp loft i en bygård, må lydisolasjonen mellom de nye loftsleilighetene og etasjen under som et minimum oppfylle kravene til lydklasse C i standard NS 8175.

Brannsikkerhet

I tillegg kommer generelle krav til brannsikkerhet og brannskiller mellom boenheter. Flere byer og kommuner har utarbeidet retningslinjer for branntekniske krav ved ombygging av bygårder.

Ta kontakt med kommunen din for å finne ut mer om gjeldende retningslinjer.

Særskilte unntak

Er noen av de ovennevnte kravene spesielt vanskelige å innfri, kan kommunen i enkelte tilfeller gi fritak hvis sikkerheten er ivaretatt på en god nok måte.

Hva bør undersøkes ved befaring av loftet?

Selv om råloftet føles stort og luftig før arbeidet starter, er det viktig å huske på at en ombygging også kan komme til å spise noe av størrelsen på rommet.

Isolering av vegger og tak kan gjøre at du må senke himlingen, og oppbygging av nytt gulv kan også stjele flere centimeter.

Det er derfor viktig at du tidlig får hjelp til å kartlegge hvilke muligheter du har.

Disse spørsmålene bør du stille under befaringen

Når du har fagfolk på besøk, må dere vurdere følgende:

 • Er det nok plass på loftet til at alle rom blir store nok?
 • Hvor mange vinduer må bygges for å oppnå nok dagslys i hvert rom?
 • Er det mulig å bygge ny trapp?
 • Er det mulig å oppnå tilfredsstillende rømningsforhold?

Dette må du tenke gjennom hvis du bygger ut loft i bygård

Skal du bygge ut loftet i en bygård, bør det foretas en grundig tilstandskontroll av hele bygget. Kontrollen bør omfatte byggtekniske forhold, tekniske installasjoner og krav til sikkerhet.

Under befaring av et bygårdsloft må dere derfor vurdere følgende:

 • Er det mulig å bygge tilfredsstillende brannskiller?
 • Kan det bygges gode våtrom uten at det krever stor omlegging av vann- og avløpsrør?
 • Må eksisterende loftsboder plasseres et annet sted i bygningen?
 • Kan lydforholdene på loftet bli tilfredsstillende?

I alle tilfeller må dere vurdere loftets og konstruksjonens tekniske tilstand, og undersøke om taket tåler vekten av den nye isolasjonen. Dere bør også undersøke det elektriske anlegget.

Les også:

Sjekkliste til befaring

Hva er viktig når du skal bygge bad og kjøkken på loftet?

Skal du bygge nye boenheter på loftet, trenger disse kjøkken og bad. Ofte er dette de rommene som spiser den største andelen av oppussingsbudsjettet, og på loftet er det enda flere hensyn som må tas.

Det er derfor viktig at du gjør en grundig vurdering i samråd med rørlegger, så du får lagt en plan for disse rommene tidlig.

Unngå vannskader og uhell

Når du bygger våtrom og trekker nye vann- og avløpsledninger på et loft, er det spesielt viktig at dette utføres på en så sikker måte som mulig.

En vannskade på loftet kan få store økonomiske konsekvenser om den også skulle ramme etasjene under.

Sørg derfor for at alle installasjoner vannskadesikres grundig, og at du enkelt kan skifte ut vannledninger dersom det mot formodning skulle oppstå en lekkasje.

Bygg bad og kjøkken direkte over eksisterende røropplegg

For å gjøre det nye røropplegget både enklere og tryggere bør de nye badene plasseres direkte over badene i etasjen under hvis dette lar seg gjøre.

Dette vil også kunne bidra til å gjøre hele oppussingsarbeidet rimeligere, siden du ikke vil trenge å trekke rør til helt nye steder i huset.

Hovedregelen er at du må søke dersom du ønsker å totalrenovere loftet.
Hovedregelen er at du må søke dersom du ønsker å totalrenovere loftet.

Må du søke for å pusse opp loftet?

Et råloft regnes som en tilleggsdel til boligen. Og for at en tilleggsdel av boligen din skal bli godkjent som hoveddel, må du søke hos kommunen.

Det vil si at du ikke trenger å søke om du for eksempel vil bygge et soverom eller et nytt bad på et loft som allerede er godkjent som oppholdsrom.

Søknadspliktige tiltak

Skal du pusse opp loftet for å bygge nye leiligheter i en bygård vil deler av arbeidet være søknadspliktig. Må du for eksempel heve taket, regnes dette som et påbygg og krever godkjenning av kommunen.

Det samme gjelder endringer i bærende konstruksjoner eller i fasaden, som for eksempel bygging av nye vinduer.

Du kan søke på egenhånd for enkle bruksendringer

Når det gjelder enkle bruksendringer fra tilleggsdel til hoveddel, kan du i prinsippet søke om godkjenning selv. For større tiltak kreves det derimot at en fagperson står oppført som søker.

I begge tilfeller har den som søker om tiltaket, ansvaret for at alle aktuelle myndighetskrav overholdes, og at søknaden inneholder alt det den skal.

Vi anbefaler derfor at du alltid lar profesjonelle fagfolk ta seg av de aktuelle søknadene i loftsprosjektet ditt.

Nye boenheter og spesielle reguleringer gir en mer omfattende søknadsprosess

Skal du bygge helt nye boenheter på loftet, vil søknadsprosessen være noe mer omfattende enn de tilfellene der de nye boligrommene skal godkjennes som nye deler av boligen under.

I mange kommuner finnes det også reguleringsplaner som gir rammebetingelser for hvordan du kan bygge i ditt område.

Er bygningen i et område med en spesiell stilart eller er spesielt regulert av andre grunner, må byggesaken trolig også oversendes til antikvariske myndigheter.

Et råloft regnes som en tilleggsdel til boligen. Og for at en tilleggsdel av boligen din skal bli godkjent som hoveddel, må du søke hos kommunen.

Hva koster det å pusse opp loftet?

Hva det vil koste å pusse opp loftet ditt, avhenger av hvordan loftet ditt ser ut i dag: hvor stort det er, hvor mye konstruksjonsarbeid som kreves, og hvilke materialer du velger.

For å gjøre det enklere for deg å estimere hva prosjektet ditt vil koste har vi laget en egen oversikt over typiske prisdrivere og samlet noen tips til hvordan du kan redusere kostnadene på loftsoppussingen din.

Hva koster det å pusse opp loftet?

Les om prisene her!

Hvor lang tid tar det å pusse opp et loft?

I likhet med pris avhenger tidsestimatet på prosjektet ditt av flere ting: Størrelse, kompleksitet og personlige valg.

I gjennomsnitt tar totalrenovering av loft mellom 10 og 20 uker, men for å få et nøyaktig estimat lønner det seg alltid å få profesjonelle fagfolk på befaring for å vurdere akkurat ditt loft.

Vi kvalitetssikrer og følger opp prosjektet ditt

Registrerer du prosjektet ditt hos PROSJEKT+, hjelper vi deg både med oppstarten og gjennomføringen av oppussingsprosjektet ditt.

Vi håndplukker kvalitetssikrede bedrifter som passer til akkurat ditt prosjekt. Deretter kan du avtale befaring med dem vi setter deg i kontakt med, og selv velge bedriften du liker best.

Tilbudene er uforpliktende, og du står fritt til å velge nøyaktig den bedriften du vil.

Lykke til!

Registrer prosjektet ditt i dag!

Vi hjelper deg med å finne solide fagfolk

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vil du holde deg oppdatert på innhold fra PROSJEKT+? Vi sender ut nyttig informasjon i våre nyhetsbrev, med råd og tips om større oppussings- og byggeprosjekter.

© Schibsted Norge SMB, 2023