Nytt vaskerom – alt du trenger å vite

Et nytt funksjonelt vaskerom er høyt oppe på ønskelisten hos de fleste. Klesvask er sjeldent noe du gleder deg til, men et nytt vaskerom kan definitivt gi stor hverdagslykke. Når du skal totalrenovere eller bygge et nytt vaskerom er det mange valg og avgjørelser du må ta. Vi har samlet gode tips og råd til deg som skal starte et slikt stort prosjekt.

Sist oppdatert: 24. apr 14:11

Bygge et helt nytt vaskerom eller pusse opp?

Du har to valg når du skal lage vaskerom i boligen din: Oppussing eller totalrenovering. Ved oppussing mener vi å ta tak i et allerede eksisterende vaskerom og utføre enklere overflateoppussing. Dette kan være å fornye overflater, montere nye hvitevarer eller bygge ny innredning.

Renovering er lønnsomt på sikt

Ha i bakhodet at det ofte på sikt kan være mer lønnsomt å renovere større deler av et rom, da det vil forlenge levetiden og forbedre tilstandsgraden på vaskerommet, i tillegg til å øke verdien av boligen.

Hva innebærer en totalrenovering?

En totalrenovering innebærer å rive ut alt eksisterende inventar, og bygge opp et nytt vaskerom i boligen. En slik jobb er mer omfattende enn en oppussing og vil som regel innebære nytt gulv og overflater, vaskeromsinnredning og hvitevarer, elektrisk tilrettelegging og belysning, i tillegg til nytt røropplegg.

Hvor bør du bygge vaskerommet?

Dersom du har frihet til å plassere vaskerommet der du vil fordi du bygger nytt eller totalrenoverer, er det en del ting det er lurt å ta hensyn til. Du kan blant annet spare mye tid og ressurser om du legger vaskerommet nært kjøkkenet eller et baderom. Da kan du enten plassere rommene over hverandre i ulike etasjer, eller vegg i vegg på samme plan. På den måten får du enkelt vanntilgang til vaskerommet, og fall til avløpet.

Skal du bygge nytt vaskerom?

PROSJEKT + hjelper deg fra start til slutt i prosjektet ditt

Velg en praktisk plassering av vaskerommet

Det kan også være smart å legge et vaskerom nært en inngang, for eksempel i kjelleren. Da behøver du ikke ta med deg sølete sko, klær eller verktøy gjennom hele huset. Du kan enkelt vaske og henge opp ting rett innenfor ytterdøren, og slipper å skitne til andre rom. Tenk alltid på hva vaskerommet skal brukes til, og hva som er praktisk!

Vaskerom med pumpeløsning for avløp

Om du ikke har muligheten til å legge vaskerommet i nærheten av et bad eller andre eksisterende røropplegg, må du installere en pumpeløsning for avløpet til vaskerommet. Dette er mye mer kostbart enn å bygge ved siden av et eksisterende rørsystem, og pumpen må ha årlig vedlikehold for å fungere ordentlig. Forhør deg med entreprenøren eller rørlegger din om hvilke løsninger som fungerer best for prosjektet ditt.

Bruk fagkyndige når du bygger et vaskerom

Arbeid på rør og avløp må alltid gjøres av en ordentlig rørlegger. Om du ender opp med feil eller skader i ettertid av installasjon eller vedlikehold på vann og avløp, har du ikke krav på skadeerstatning om arbeidet ikke er utført av fagfolk.

Dersom du er veldig uheldig kan vannskader forplante seg til andre rom, eller andre leiligheter om du bor i blokk eller bygård. Dette kan føre til dyre reparasjoner, og flere utgifter. Pengene du eventuelt tror at du sparer på å ikke bruke seriøse håndverkere, kan ende opp med å koste deg enda mer i det øyeblikket noe går galt!

Les også:

Den verdifulle dokumentasjonen i et byggeprosjekt

Sjekk om vaskeromsprosjektet er søknadspliktig

Det er vanligvis ikke søknadspliktig å bygge eller pusse opp et vaskerom. Derfor er det mulig å bygge et vaskerom uten at du trenger å søke til kommunen. Det er imidlertid noen unntak du må forholde deg til før du setter i gang prosjektet.

Dersom prosjektet innebærer noen av disse tiltakene må du søke til kommunen:

1. Prosjektet innebærer endring av en bærende konstruksjon. Dette betyr at det blir gjort inngrep, flytting eller riving av bærevegger, takstoler eller bærende elementer i veggen. Dette påvirker stødigheten i selve bygget, og derfor må utførelsen godkjennes av kommunen.

2. Prosjektet innebærer brudd på en branncelle. Dette kan skje dersom du skal flytte eller bytte sluk i en flermannsbolig (leilighet, blokk, tomannsbolig). Dette vil nemlig påvirke byggets brannsikkerhet.

3. Prosjektet innebærer bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel. Dersom vaskerommet skal bygges i en tilleggsdel av boligen som en bod, et oppbevaringsrom eller lignende, er det en søknadspliktig bruksendring.

Ansvarlig søker for prosjektet

Noen ganger vil du være pålagt å få hjelp til å utforme og sende inn søknaden for byggetillatelse. Dette kalles å ha en ansvarlig søker, og den ansvarlige søkeren må være en fagperson med ekspertise på feltet. Dette kan for eksempel være en arkitekt, ingeniør eller entreprenør.

En totalentreprenør forenkler prosjektet

Benytter du en totalentreprenør som hjelper deg med hele prosessen, kan de også sørge for at du søker om godkjenning i tide til prosjektstart. De vil også hjelpe deg med å passe på at en eventuell søknad oppfyller alle de nødvendige kravene. Dette gjør utførelsen av prosjektet mer sømløst, og mer tidseffektivt.

Søknadsprosessen innebærer saksbehandlingstid

Dersom prosjektet ditt innebærer noen av tiltakene vi har nevnt og du dermed må søke til kommunen, bør du beregne minimum tre uker med saksbehandlingstid. Gebyret for behandling av søknaden varierer fra kommune til kommune, men ligger gjerne et sted mellom 1 500 og 3 500 kr.

Dersom søknaden skal utformes av et ansvarlig foretak, en entreprenør eller en arkitekt vil det også påløpe timekostnader for utarbeidelsen av søknaden. Husk å spørre hva den estimerte prisen for dette er på forhånd.

Dersom du er i tvil om du trenger å søke anbefaler vi at du rådfører deg med bedriften du har valgt eller oss i PROSJEKT+.

Ulike roller og ansvar i byggeprosjekter

Les mer her

Send ut nabovarsel der det er nødvendig

Om du bor i en leilighet i et borettslag er det vanlig at beboerne er pålagt å varsle ved støy og sjenerende arbeid. Dersom det ikke står noe om dette i borettslagets husordensregler, er det likevel god naboskikk å henge opp et varsel i oppgangen. Nabovarselet bør inneholde:

  • Navn på hvem som pusser opp
  • Dato for oppstart og for forventet ferdigstilling
  • Tidsrom det skal arbeides i, og særlig når støyende arbeid skal utføres
  • Kontaktinformasjon til den utførende bedriften
  • En beklagelse for eventuell sjenanse og støy

Det er lurt å kartlegge hva vaskerommet skal brukes til før prosjektstart. Skal rommet brukes til mer enn kun klesvask?
Det er lurt å kartlegge hva vaskerommet skal brukes til før prosjektstart. Skal rommet brukes til mer enn kun klesvask?

Tenk over bruksområde og planløsning tidlig i prosessen

Start med å kartlegge bruksområdet til vaskerommet, før du går videre til selve planløsningen. Hvor mange er dere i husholdningen? For en storfamilie vil det være lurt å tenke at vaskerommet skal være som et funksjonelt arbeidsrom.

Lag en liste over det du ønsker å ha på vaskerommet, men ta hensyn til hva du faktisk får plass til. Med litt god planlegging kan du utnytte arealet på en god måte. Husk på at rommet skal være et vaskerom hvor du kan utføre arbeid, ikke et sted der rot kan samles.

Les om innredning til vaskerommet

Trykk her

Viktige faktorer for et velfungerende vaskerom er at det er rikelig med gulvplass, arbeidsbenk i riktig høyde, god plass til oppbevaring, god belysning og tilrettelegging for tørking av klær.

Husk å planlegge for tekniske løsninger

Det er lett å bli revet med i planleggingsprosessen av det som er mest gøy, og fokusere på smarte løsninger, oppbevaring eller fargevalg. Men du må også huske på å tilrettelegge for de tekniske delene som bør være på vaskerommet. Et vaskerom har som regel både sluk, utslagsvask og varmtvannsbereder hvis du ikke har dette et annet sted i huset.

Finn ut hvilken planløsning som fungerer for vaskerommet

Planløsning kan bety både utvidelse eller reduksjon av størrelsen på rommet, samt opplegg for rør, avløp, el-anlegg og inventar. Utgangspunktet for vaskerommet vil også så klart ha mye å si. Dersom rommet har blitt brukt til noe helt annet tidligere må du få lagt om nytt røropplegg og avløp, som kan gjøre prosessen mer omfattende.

Gode plantegninger forenkler prosessen

Få hjelp til å lage en detaljert plantegning, dette vil gjøre det enklere for entreprenøren å gi deg et konkret tilbud. De fleste entreprenører og leverandører av bad- og vaskeromsinnredning kan hjelpe deg med å finne gode løsninger, og tegne opp en plantegning. Alternativt kan du få hjelp av en interiørarkitekt, som vil bistå også mer i hele den estetiske prosessen. Sørg uansett for at personen kjenner kravene til våtrom.

Husk å forsikre deg om at vaskerommet blir bygget etter tekniske forskrifter

Vær oppmerksom på at et vaskerom går under betegnelsen våtrom i følge byggteknisk forskrift TEK 17. Du har derfor spesifikke regler du må ta hensyn til. Forskriftene påpeker at du må bygge vaskerommet slik at vannsikkerheten ivaretas. Dette betyr i praksis at et vaskerom må ha et sluk, inkludert et gulv med fall til sluket, og en våtromsmembran. Forhør deg med rørlegger og fagfolk tidlig i planleggingsprosessen. Da vet du at vaskerommet blir bygd i tråd med tekniske forskrifter.

Størrelsen på vaskerommet påvirker omfanget av prosjektet

Størrelsen på vaskerommet vil også påvirke prisen på jobben, og selv om bedrifter som kommer på befaring vil gjøre nøyaktige målinger, kan det være fornuftig å ha innsikt i størrelsen på vaskerommet før du legger ut prosjektet på PROSJEKT+. Da blir det enklere for oss og bedriften og få et klarere bilde av hvor omfattende og stor jobben som skal gjøres er

Les mer:

Hva koster et vaskerom?

Få hjelp av dyktige fagfolk

Vi anbefaler alltid å bruke fagfolk som har god ekspertise på fagfeltet og erfaring med lignende prosjekter. Da vet du at kvaliteten blir ivaretatt under hele prosessen.

Et godt tips er å velge en totalentreprenør som kan koordinere prosjektet. De har ofte samarbeid med ulike leverandører, som de har gode erfaringer med fra tidligere prosjekter.

En utførende bedrift har som regel også bransjeavtaler som gjør totalprisen på underleverandører og materialer rimeligere. Da kan du spare både tid og penger, samtidig som du er trygg på at du får et vaskerom av høy kvalitet.

Det er lurt å velge en totalentreprenør som kan gjøre alt for deg, og som har riktig kompetanse for å bygge eller pusse opp et vaskerom.

Tidslinje for å pusse opp et vaskerom

Vi har laget en tidslinje for oppussing eller renovering av vaskerom i seks punkter:

1. Planleggingsprosessen

God planlegging er en forutsetning for et vellykket renoveringsprosjekt. Det innebærer å ta seg god tid til å sette seg inn i prosjektet som skal gjennomføres. Du må også tenke nøye gjennom hvordan du ønsker at vaskerommet skal se ut.

Størrelsen på vaskerommet og bruksbehov bør være de viktigste faktorene som avgjør utformingen av rommet. Skal rommet fylle flere funksjoner og være et både vaskerom og bad? Eller vil du helst ha et rom med mye oppbevaringsplass, eller kanskje kun et praktisk rom du kan bruke til klesvask og tørking?

Når du har kartlagt hvordan du ønsker at ditt nye vaskerom skal være, kan du lage en detaljert prosjektbeskrivelse. Denne er viktig å ha når du henter inn tilbud fra bedrifter, slik at de får en god oversikt over hva du ønsker å få gjort.

Planlegger du et stort byggeprosjekt?

Les rådene våre for planleggingen her!

2. Budsjett og finansiering av vaskerommet

Totalrenovering av et vaskerom kan være et omfattende prosjekt, så se til at du har finansieringen i orden før du setter i gang. Enten i form av oppsparte midler eller lån. Det er lurt å ha en buffer på ti til tjue prosent, tilfelle det oppstår uforutsette ting mens prosjektet utføres.

Budsjettet må settes opp detaljert, punkt for punkt, inkludert alle utgiftspostene. Da blir det mer tydelig om prosjektet ditt faktisk er realistisk når det gjelder de økonomiske utgiftene.

Kanskje du må gjøre noen endringer eller justeringer når det kommer til løsninger eller materialvalg? Med et budsjett blir det lettere for deg å holde oversikt og forstå hva du faktisk må forvente å betale, både i forkant av og underveis i prosessen.

3. Hente inn tilbud fra fagfolk og inviter på befaring

Når planleggingen og finansieringen er på plass, er det på tide å hente inn tilbud på det nye vaskerommet ditt! Det er alltid lurt å hente inn flere tilbud fra ulike aktører, og snakke med forskjellige håndverkere før du bestemmer deg for hvem som skal utføre prosjektet.

Dersom du benytter deg av PROSJEKT + vil vi velge ut dyktige bedrifter som har den korrekt kompetansen og god erfaring med lignende jobber. Da slipper du å vurdere ulike bedrifter på egenhånd, og trenger kun å ta stilling til de vi velger ut. Bedrifter formidlet av oss er bestandig kvalitetssikret.

Før du bestemmer deg for bedrift, bør du avtale befaring. Da får du et bedre inntrykk av bedriften og mer konkret informasjon rundt byggeprosessen av vaskerommet. Her er det en god mulighet for å stille spørsmål underveis, så forbered deg godt og ha alle spørsmålene skrevet ned før befaringen slik at du ikke glemmer noe.

Vi har skrevet en nyttig sjekkliste for befaringer

Les den her!

4. Skriv kontrakt med bedriften

Når du har bestemt deg for hvilken bedrift du vil skal utføre prosjektet ditt, må du skrive en kontrakt med dem. Kontrakten skal sikre både deg og bedriften, og er et juridisk bindende dokument som beskriver det som skal utføres. Kontrakten bør inneholde opplysninger om prosjektet og rettighetene til begge parter, samt bedriftens og ditt ansvar underveis i byggeprosjektet.

Kontrakten bør være en detaljert beskrivelse av prosjektets omfang, tidsfrister, spesielle avtaler om materialer eller løsninger, avtalt pris og eventuelle sanksjoner dersom kontrakten ikke overholdes. I kontrakten bør det også forekomme en tydelig fremdriftsplan i tillegg til en sluttdato for prosjektet og betalingsbetingelser for eventuelt tilleggsarbeid.

Se kontrakt for håndverkertjenester hos Forbrukerrådet her.

5. Utførelsen av bygge- eller oppussingsprosjektet

Etter signeringen av kontrakten kan håndverkerne starte med selve prosjektet. Da er det viktig at du er tilgjengelig for spørsmål og at du følger opp din del av avtalen.

Om du ikke er tilgjengelig for å svare på spørsmål underveis, kan konsekvensen bli at prosjektet blir forsinket. Mange ganger vil bedriften ha tillatelse til å gjøre endringer i det som skal utføres, eller de behøver innspill på jobben som skal gjøres. Da må de vente på godkjenning fra deg først.

6. Sluttbefaring og dokumentasjon

Når arbeidet med vaskerommet er ferdig, må du inspisere resultatet sammen med en representant fra bedriften. Det kan være lurt å gå gjennom kontrakten og forsikre deg om at alt har blitt gjort som avtalt. Om noe må endres eller forbedres blir dere enige om dette under sluttbefaringen. Det kan være fornuftig å opprette en overtakelsesprotokoll hvor eventuelle feil og mangler kan dokumenteres. Husk at begge parter må signere denne protokollen.

Når du har godkjent arbeidet må du få tilsendt sluttdokumentasjon fra bedriften. Denne skal inneholde: ferdigdokumentasjon med materialene som er brukt samt FDV-dokumentasjon. Denne dokumentasjonen må oppbevares på trygt sted, da det er svært nyttig dersom det i senere tid oppstår problemer med vaskerommet.

En god digital løsning for oppbevaring av viktig dokumentasjon er Boligmappa.no. Både den registrert eieren av en bolig og utførende håndverkerne kan laste opp dokumentasjon der. Informasjonen vil til enhver tid følge boligens registrerte eier, og være tilgjengelig ved behov.

Les også:

Sjekkliste for å pusse opp vaskerom

Hvor lang tid tar det å pusse opp et vaskerom?

Tiden det tar å totalrenovere eller bygge et nytt vaskerom kan variere fra tre til åtte uker. Varigheten på prosjektet vil avhenge av hva som skal gjøres: Hva er prosjektets kompleksitet, rommets størrelse og hvilke behov er det for utskiftning av tekniske installasjoner?
Entreprenørens og samarbeidspartnernes arbeidskapasitet og effektivitet vil også spille inn. Dette bør avklares og før kontraktssignering og prosjektstart, slik at du vet hva du kan forvente.

Det er fornuftig å legge inn noe buffertid på et par uker, da det fort kan oppstå uforutsette forsinkelser. Prosjekttiden påvirkes i tillegg av bestillingstid på hvitevarer og møbler, bestill derfor materiell og hvitevarer så tidlig som mulig i prosessen.

Ofte kan det være lurt å overlate bestillinger til den utførende bedriften, slik at de kan tilrettelegge montering og installasjon til leveringstiden. Dersom de må vente på de nødvendige materialene, kan kostnadene øke på grunn av ventetiden.

Om prosjektet er søkepliktig vil det også gjøre at utførelsen tar lengre tid. Derfor er det lurt å ha alle tillatelser på plass før prosjektstart, eller overlate søknadsprosessen til entreprenøren slik at oppstarten av prosjektet er tilpasset godkjent byggetillatelse.

PROSJEKT+ følger opp oppussingen av vaskerommet ditt

For at oppussingen av vaskerommet ditt skal gå så effektivt og sømløst som mulig, vil det beste være å benytte en totalleverandør med den riktige kompetansen og god erfaring med lignende prosjekter.

Om du registrerer prosjektet ditt hos PROSJEKT+, velger vi ut kvalitetssikre bedrifter for deg. Da trenger du kun å ta stilling til det tilbudet du foretrekker, uten å måtte tenke på om bedriften arbeider under sertifiserte standarder, har god nok økonomi og riktig fagkunnskap. Våre bedrifter er nemlig alltid kvalitetssikret på forhånd.

Vi hjelper deg å bygge vaskerom

Registrer jobben hos PROSJEKT+!

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vil du holde deg oppdatert på innhold fra PROSJEKT+? Vi sender ut nyttig informasjon i våre nyhetsbrev, med råd og tips om større oppussings- og byggeprosjekter.

© Schibsted Norge SMB, 2023