Dine oppgaver som huseier ved renovering av fasade, kledning og vinduer

Lurer du på hvilket ansvar du har når du skal renovere eller pusse opp fasaden? Uansett om du gjør jobben selv eller benytter håndverkere, er det viktig at du setter deg inn i pliktene dine som ansvarlig for prosjektet. Vi har samlet noen tips om hva du må huske på både før og underveis i renoveringsprosjektet ditt, enten du skal skifte ut vinduer, bytte kledning eller renovere hele fasaden på boligen.

Sist oppdatert: 24. apr 13:44

Vi har samlet noen tips om hva du må huske på både før og underveis i renoveringsprosjektet ditt, enten du skal skifte ut vinduer, bytte kledning eller renovere hele fasaden på boligen.

Dokumentasjon om boligen: Forbered deg før prosjektet starter

Før du starter med et renoverings- eller oppussingsprosjekt av fasaden, er du nødt til å forberede deg. Når du mottar tilbud fra bedrifter for å utføre jobben, må du også kunne stille med den nødvendige informasjonen om boligen og eventuelt tomten din.

Dette er dokumentasjon som behøves dersom prosjektet viser seg å være søknadspliktig, og er også nyttig for håndverkerne når de skal begynne å arbeide på boligen.

Tidligere utført arbeid, reguleringer og lignende er nemlig svært viktig før det skal gjøres nye endringer og forbedringer. Dersom du skal restaurere eller tilbakeføre fasaden til et opprinnelig uttrykk, må dokumentasjonen din inneholde bevis for det historiske uttrykket til boligen.

Søknadsplikt og nabovarsling – trenger du byggetillatelse?

Om du skal gjøre endringer på fasaden som endrer utseendet på boligen, kan det hende prosjektet ditt er søknadspliktig. Så lenge prosjektet kun er renovering eller oppussing i samme stil som den boligen allerede har, kan du som regel starte prosjektet uten å søke.

Søknadsplikten for byggetillatelse trer i kraft når fasaden endres så mye at den for eksempel ikke lenger ligner fasadene på husene i resten av nabolaget. Om du bestemmer deg for å bygge på boligen med en ekstra etasje eller et tilbygg samtidig, vil det også utløse søknadsplikt.

Du er selv ansvarlig for at det blir søkt om tillatelse til å gjennomføre renoveringen, dersom det er nødvendig med søknad. Du kan også sette dette ansvaret bort til enten arkitekt, entreprenør eller en annen ansvarlig i bedriften du benytter for arbeidet. Dette må avtales på forhånd.

Snakk med våre prosjektkoordinatorer når du registrerer prosjektet ditt hos PROSJEKT+ dersom du er i tvil om søknadsplikten. Våre fageksperter kan veilede deg gjennom kravene for byggetillatelse, og hjelper deg gjerne med å avgjøre om renoveringen eller oppussingen din er søknadspliktig.

Du kan også snakke med håndverkerne du inviterer på befaring om du er usikker på om prosjektet er søknadspliktig.

Vil du lese mer om søknadsplikt og byggetillatelse?

Trykk her

Still forberedt til befaringen

Når du har mottatt tilbud fra de utvalgte håndverksbedriftene, kan du invitere til befaring. Befaringen er en viktig del av prosjektet, som sørger for at bedriftene kan gi et mer eksakt tilbud og prisestimat på arbeidet etter å ha inspisert boligen din.

På befaringen kan håndverkere se nærmere på det du mener trenger forbedringer, i tillegg til at de kan komme med innvendinger eller forslag til andre nødvendige tiltak.

Det er ditt ansvar å stille ordentlig forberedt til befaringen. Du må huske på å spørre om det du lurer på, og gjøre håndverkerne oppmerksom på alt det som du mener trenger oppussing eller renovering.

Husk å spørre representanten fra bedriften om alt du lurer på som er vanskelig å finne ut av selv, og ta i mot tips og råd på hvordan prosjektet kan løses. Ofte har håndverkerne nyttige innspill, og kan gi deg råd basert på lignende prosjekter de har utført tidligere og lang erfaring i bransjen.

Er du usikker på hvordan du forbereder deg til befaringen?

Her kan du lese vår nyttige sjekkliste

Signer kontrakt med håndverksbedriften

Både håndverkeren og kunden må gjøre seg tilgjengelige for kontraktsinngåelse før arbeidet starter. Det er viktig at kontrakten er signert av begge parter før prosjektet setter i gang, slik at ingenting av arbeidet blir unnlatt det som er kontraktfestet.

Bruk gjerne en mal for kontrakten. Forbrukerrådet har en nyttig kontraktsmal, som kan være et godt utgangspunkt.

Les mer:

Alt du må vite om kontrakt mellom kunde og håndverker

Klargjøring av bolig og tomt

Du har valgt et tilbud og en bedrift til å utføre oppussings- eller renoveringsjobben din – hva nå?

Etter å ha avklart i kontrakten når arbeidet skal starte og hva som skal gjøres, må du sørge for at boligen din er klargjort før håndverkerne går i gang med arbeidet.

Spør gjerne bedriften hva de forventer av klargjøringen, og hvordan de anbefaler at du gjør det.

Husk: Vær tilgjengelig underveis i prosjektet

Når arbeidet er i gang og prosjektet underveis, er det viktig at du er tilgjengelig og kan svare på spørsmål fra bedriften som arbeider med fasaden eller kledningen på boligen din.

Dukker det opp uventede hindringer eller det må gjøres endringer i prosjektet, må bedriften kunne kontakte deg for å bekrefte og få tillatelse til å gjøre det som trengs.

Pass derfor på å være tilgjengelig for kommunikasjon underveis. Avtal med prosjektleder eller en annen kontaktperson for prosjektet at de ringer deg direkte, og på hvilket nummer de kan nå deg.

Hvordan vil du at boligen skal se ut?

Det er du som eier av boligen som har siste ordet om hvordan huset skal se ut. Unntaket er om du ønsker endringer som er søknadspliktige, og som ikke godkjennes av kommunen. Bortsett fra dette står du fritt til å velge farger, materialer og selve uttrykket på boligen.

Tenk derfor gjennom hvordan du vil at huset skal se ut etter fasaden er pusset opp eller totalrenovert. Er det noen spesielle materialer du foretrekker, eller ønsker du spesialløsninger for vindus- og dørkarmer?

Skal du velge liggende eller stående kledning?

Det viktigste valget du må ta når det gjelder utseendet på boligen når du bytter kledning, er om du skal ha liggende eller stående kledning.

Liggende og stående kledning krever ulike arbeidsmengde, og vil ha forskjellige resultater når det gjelder funksjon. De er også estetisk forskjellige, og vil gi to svært forskjellige effekter på helhetsinntrykket av boligen.

Hus med stående kledning

Stående kledning: Gir inntrykk av en smalere og høyere bolig

Stående kledning er mer utfordrende å montere, og krever mer arbeid. Det vil derfor kunne ta lengre tid, eller føre til behov for mer arbeidskraft på prosjektet. Stående kledning er heller ikke like effektivt for vannavrenning, og kan derfor bli skadet av råte forårsaket av fukt.

Stående kledning er likevel estetisk pent, og vil gjøre at huset ser smalere og høyere ut. Kledningen kan se mer tradisjonell ut, men finnes også i smalere og mer moderne varianter.

Om boligen din er høy, må kledningen ofte ha det vi kaller et magebelte på tvers av de loddrette trebordene. Dette er fordi panelet ikke er langt nok, og det må benyttes to ulike trebord.

Liggende kledning: Et enkelt, funksjonelt og effektivt valg

Liggende kledning er raskere å montere enn stående, og vil dermed være et mer tidseffektivt valg. Det har også bedre avrenning for vann, og kan derfor være mer motstandsdyktig mot fuktskader. Liggende kledning vil gjøre at huset ser bredere og lavere ut på grunn av trebordenes retning.

Om de nederste plankene i det vannrette panelet blir skadet av fukt på sikt, er det enklere skifte trebordene ut enn med stående kledning. Om panelet er liggende kan de nederste plankene tas vekk, og nye monteres enkelt uten at du må gjøre endringer på resten av kledningen og fasaden.

Liggende kledning
Trenger du inspirasjon til fasaderenoveringen?

Les artikkelen «Hvordan skal fasaden se ut» her

Hvilket materiale skal kledningen være i?

Håndverkeren du velger for prosjektet ditt vil kunne hjelpe deg med å finne den riktige kledningen for boligen din. En fagperson kan gi deg gode innspill til valg av materialer, med tanke på hvilke påkjenninger fasaden vil bli utsatt for.

Slitasje fra vær og vind over mange år vil være avgjørende for hvordan fasaden vil bli seende ut på sikt. Selv om du kan få hjelp av fagfolk, er det fortsatt viktig at du som huseier gjør deg opp en tanke på forhånd om hva slags materiale du helst vil ha.

Dersom du er fast bestemt på at den nye kledningen skal være lik den gamle, så bør du notere deg dette før befaringene sammen med resten av prosjektbeskrivelsen din. På samme måte er det smart å kartlegge hva du kunne tenke deg dersom du vil ha en helt ny type kledning, og hvorfor.

Er det først og fremst utseendet på boligen som er viktig, eller er mengden vedlikehold viktigere for deg? Kanskje har du bestemt deg for å velge utelukkende miljøvennlige materialer, både med tanke på produksjon og levetid?

Bedriften og håndverkerne du benytter kan hjelpe deg med å avgjøre hvilken renovering du bør investere i, og om du er tjent med å gjøre flere forbedringer når du først setter i gang med fasadeprosjektet.

Trenger flere deler av boligen oppussing?

Det er til syvende og sist din oppgave å avgjøre om du ønsker å utføre flere prosjekter samtidig når du først skal renovere.

Bedriften og håndverkerne du benytter kan hjelpe deg med å avgjøre hvilken renovering du bør investere i, og om du er tjent med å gjøre flere forbedringer når du først setter i gang med fasadeprosjektet.

Håndverkeren vil kunne inspisere grunnmur, vinduer, og dører, og eventuelt andre deler av boligen samtidig som de undersøker kledningen. Det er også veldig ofte lurt å etterisolere samtidig som du bytter kledning eller skal renovere hele fasaden. Dette kan også bedriften hjelpe deg med å avgjøre under befaringen.

Sammen med håndverkeren kan du avgjøre om du er tjent med å utvide oppussingen eller renoveringen til mer enn fornying av kledning og fasade. Men, som huseier er det du som bestemmer hva som skal gjøres. Tenk derfor nøye gjennom hva som lønner seg for deg og boligen på sikt.

PROSJEKT+ hjelper deg med ditt fasadeprosjekt

Selv om det er flere ting å tenke på som huseier når du skal renovere boligen, og spesifikke ansvarsområder du må ta deg av – så blir jobben betraktelig lettere om du anvender PROSJEKT+.

Våre prosjektledere og fagpersoner kan gi deg råd om gjennomføringen av ditt renoverings- eller byggeprosjekt, og bidrar med sin kompetanse fra start til slutt av arbeidet.

Registrerer du jobben din hos PROSJEKT+, sender vi deg tre utvalgte og dyktige bedrifter du kan velge mellom. Du trenger ikke undersøke bedriftenes referanser eller kompetanse selv, alle bedrifter vi formidler har blitt kvalitetssikret.

Klar for å renovere fasaden?

Våre bedrifter er spesialister på ny kledning og bytte av vinduer.

Få vårt nyhetsbrev!

Vi sender deg nyttig informasjon med råd og tips om større oppussings- og byggeprosjekter!

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vil du holde deg oppdatert på innhold fra PROSJEKT+? Vi sender ut nyttig informasjon i våre nyhetsbrev, med råd og tips om større oppussings- og byggeprosjekter.

© Schibsted Norge SMB, 2023