Dette må du vite om å vedlikeholde, renovere eller legge nytt tak

Taket er en viktig del av boligens uttrykk og beskytter boligen fra vær og vind. Taket utsettes for stor belastning fra omgivelsene, og trenger derfor jevnlig tilsyn for å beskytte boligen optimalt. Har det oppstått skader bør du fikse disse raskt.

Sist oppdatert: 24. apr 13:43

Start med regelmessig vedlikehold av taket

Taket er ikke noe du vanligvis går rundt og tenker på, med mindre det er synlige skader eller fuktskader i boligen. Selv om det ser fint ut fra både innsiden og utsiden, er det likevel ikke en garanti for at du ikke trenger å vedlikeholde taket.

Du kan komme langt med å gjennomføre enkelt vedlikehold hver vår og høst. Da får du god kontroll på takets tilstand, og det er enklere å oppdage skader før de skaper problemer for resten av boligen.

Hvis du oppdager skader på taket når du gjennomfører vedlikehold, er det viktig at dette utbedres raskt. Dersom fukt trenger gjennom taket risikerer du nemlig å måtte gjøre store og omfattende reparasjoner.

Regelmessig vedlikehold av taket bør innebære:

  • Sjekk og rens av takrenner og nedløp
  • Fjerne løv og greiner
  • Rengjøring av taktekkingen
  • Kontroll av beslag

PROSJEKT+ hjelper deg med å finne dyktige håndverkere

Beskriv prosjektet og få tilbud fra flere takentreprenører

Totalrenovering av taket

Totalrenovering av taket innebærer å fjerne eksisterende takkonstruksjon, for så å bygge opp alt på nytt. Det er en omfattende jobb, og krever mer av deg og entreprenøren enn hvis du kun skal gjennomføre vedlikehold eller reparasjoner.

Samtidig har du flere muligheter til å endre taktype og husets fasade når du totalrenoverer, og det er enklere å gjøre utbedringer eller for eksempel pusse opp loftet i samme prosjektperiode.

Hvordan den nye takkonstruksjonen skal være avhenger av hvilken stil du ønsker på boligen, hva slags taktekking du vil ha og hvordan klimaet er der du bor.

Når du skal renovere taket er det viktig at du tar hensyn til boligens konstruksjon, eksisterende takkonstruksjon og hvilke materialer som er brukt.

Det er viktig at takkonstruksjonen tåler vekten av taket du har valgt, og ekstra vekt som følge av for eksempel snø og nedbør.

Planlegger du å bygge ut på loftet?

Les vår sjekkliste her!

Byggtekniske krav til tak (TEK17)

Forskrift om tekniske krav til byggverk, eller byggteknisk forskrift (TEK17) som det vanligvis kalles, er de kravene som stilles for at bygg som oppføres eller bygges om skal være lovlig oppført i Norge.

Forskriften er omfattende og stiller minimumskrav til byggets egenskaper, som for eksempel brannsikkerhet, vern mot skader og energibruk.

Mange av kravene i TEK17 stiller krav til byggets funksjon. Det betyr at du står fritt til å velge den løsningen du ønsker, så lenge funksjonen opprettholdes.

Dette betyr for eksempel at du fritt kan velge hvilket tak du vil ha, så lenge taket oppfyller kravene som stilles i byggforskriften.

Byggforskriften skiller mellom forskjellige typer tak, og stiller ulike krav til taktypene. For eksempel er det egne krav for innbruddssikring på kompakte og flate tak. Sørg derfor for å sjekke hvilke krav som gjelder for den taktypen du har valgt.

Et tak i god stand vil øke verdien på boligen din.
Et tak i god stand vil øke verdien på boligen din.

Hvor mye koster det å renovere taket?

Prisen for å bytte tak på boligen varierer som regel fra 80 000 kr til 250 000 kr, avhengig av takets størrelse, tilstand og hvilke materialer du ønsker å bruke.

Vi anbefaler alltid å få håndverkere på befaring før du starter et større vedlikeholds- eller renoveringsprosjekt. Da er det enklere for håndverkeren å komme med et nøyaktig tids- og prisestimat.

Hvor lang tid tar det å renovere taket?

Gjennomsnittstiden for å legge nytt tak ligger på 2 til 4 uker, avhengig av prosjektets størrelse og kompleksitet, og antall fagpersoner som bidrar på jobben.

Har du et komplisert tak med flere vinkler og hjørner vil dette naturligvis ta lengre tid og være et større prosjekt enn med et standard saltak.

Legge nytt tak

Det er mange grunner til å legge et helt nytt tak på boligen. Når du bygger et nybygg er det en selvfølge med et nytt tak – men for en eksisterende bolig kan årsakene være enten at taket er i en slik stand at det ikke er vits å renovere, eller at du ønsker et helt nytt uttrykk på boligen og derfor ønsker å bytte.

Et nytt tak er lønnsomt i lengden

Et nytt tak som er i god stand vil også øke verdien på boligen din dersom du skal selge i nærmeste framtid. Taket er en av de viktigste elementene som holder resten av boligen tett og tørr, og er dermed en viktig faktor når det kommer til hvilken tilstandsgrad boligen får.

Et nytt, tett tak med moderne isolering i loftsetasjen vil også forbedre inneklimaet i hele boligen, og redusere utgiftene dine. Du vil spare strøm fordi du reduserer varmetapet fra huset, og du vil ikke bruke like mye energi på oppvarming.

Taklegging krever planlegging og forventningsstyring

Når du skal legge nytt tak er det viktig å være bevisst på hva prosjektet innebærer og hva som forventes av deg og entreprenøren som skal utføre jobben.

I likhet med andre større prosjekter er det viktig at du planlegger godt i forveien, og har god kommunikasjon med entreprenøren. Husk at taket er en veldig viktig del av boligen, og at det i perioder av byggeprosjektet kan være aktuelt å bo en annen plass. Dette er selvfølgelig avhengig av sesong, været og omfanget på arbeidet som skal utføres.

Mange ulike materialer og taktyper

Dersom du skal totalrenovere eller bytte ut taket har du en god mulighet til å velge materialer med gode egenskaper for resten av boligen. Det finnes mange materialer å velge mellom, og mange har ulik isolasjonsgrad, levetid og utseende.

Tenk på boligens uttrykk, plassering og hvordan været er når du skal velge nytt tak. Spør gjerne en taktekker eller entreprenør om hva som er det beste valget for akkurat din bolig!

Taktekking: Heltekking eller overlappstekking

Taktekking er det ytterste laget på taket, og kan legges som heltekking eller overlappstekking.

Ved heltekking legges materialet på taket ved hjelp av sveising, liming eller falsing slik at det danner et kontinuerlig og vanntett sikt.

Ved overlapptekking legges ulike materialer sammen med overlappskjøter. Materialer som kan brukes ved overlapptekking er for eksempel takskifer- eller stein, takspon eller bølgeplater, for å nevne noen.

Overlappstekking kan kun brukes på skråtak, fordi den gir åpne skjøter som kan føre til at fukt trenger inn i boligen dersom taket ikke har nok helning.

Dersom du allerede har et flatt tak eller skal bygge et, skal du bruke heltekking. Det er fordi flate tak ikke har den samme evnen som skråtak til å lede bort regnvann, og derfor er det strenge regler til isolasjon og tetthet for å unngå skader på boligen som følge av at fukt trenger gjennom taket.

Ulike typer tak til hus

I likhet med resten av boligen har du mange valg når det kommer til hvordan taket kan se ut, og hvilke egenskaper det skal ha.

Taket er av stor betydning for boligens utseende, og ved å totalrenovere eller endre deler av taket kan du gjøre drastiske endringer på hele boligens uttrykk.

Skråtak

Definisjonen på et skråtak er at det har over 6 graders fallvinkel. Alt under dette defineres som et flatt tak. Om taket defineres som skrått eller flatt har betydning for hvilken taktekking og materialer du kan bruke.

Flatt tak

Et flatt tak gir mange muligheter, både når det gjelder design og bruk. I tillegg får du økt bruksareale i øverste etasje, fordi du slipper å ta hensyn til skråtaket inne.

Når du har flatt tak må du imidlertid ta hensyn til overflatevann og hvordan dette skal ledes bort fra taket. Vann som blir liggende øker risikoen for lekkasjer inn til boligen og reduserer levetiden til taket.

Den vanligste løsningen er å enten ha litt fall på taket, slik at vannet renner av og ikke samler seg.

Andre løsninger er å montere nedfallssluk som leder vannet bort fra taket. Det som er viktig å være bevisst på her, er at denne typen sluk må vedlikeholdes regelmessig for å hindre at den blir tett eller at vannet fryser.

En måte å forhindre at vannet fryser er å montere innvendig nedløp. Dette hindrer at temperaturen går under frysepunktet.

Grønne tak

Grønne tak er tak som er dekket av vegetasjon, og er ikke et nytt konsept i Norge. Mange tradisjonelle hus har torvtak, men de siste årene har vi også sett at grønne tak er effektivt for å håndtere styrtregn og overflatevann – i tillegg til å bidra til grønne lunger i tettbygde strøk!

Grønne tak består av et tynt lag med jord og enten torv-, gress, eller sedumsdekke. Grønne tak kan legges på både flate og skråtak, og det finnes et stort utvalg av planter og vegetasjon som er velegnet for for tak.

Det som er viktig når du legger et grønt tak, er å være bevisst på at du bruker lokale planter. Da unngår du å ødelegge den lokale floraen og faunaen. Du må altså sjekke at beplantningen du bruker på taket ikke kan spre seg, og fordrive lokale planter i nærmiljøet.

På moderne grønne tak er det vanlig å bruke sedum. Tradisjonelt brukes torv.
På moderne grønne tak er det vanlig å bruke sedum. Tradisjonelt brukes torv.

Utvid husets areal med takterrasse

Dersom du skal totalrenovere taket har du også muligheten til å ta noen spennende valg, som for eksempel å benytte sjansen til å utvide med en takterrasse.

En takterrasse regnes som et påbygg, og er derfor søknadspliktig.

Hvilken takterrasse du kan bygge avhenger av hva slags bolig du har. Har du et funkishus med flatt tak har du mange muligheter til å bygge en større takterrasse, og dermed øke boligens bruksarealer.

Bor du i en leilighet eller bygård med mulighet for utvidelse av loftet? Da er det en mulighet for at du også kan bygge takterrasse.

Husk at utvendig oppussing eller renovering i en boligblokk vil påvirke fasaden, og da må du gjøre research før du begynner. Hva har sameiet allerede planlagt som oppussingstiltak de neste årene? Hva har du lov til å gjøre utenfor leiligheten på det som regnes som borettslagets eller sameiets fellesområde?

Bygging av takterrasse fra loftet i en leilighet eller bygård er en omfattende jobb, og du bør alliere deg med et arkitektkontor som har erfaring og kompetanse på denne typen arbeid når du starter et slikt prosjekt.

Les mer:

Påbygg og tilbygg – hva er hva?

PROSJEKT+ hjelper deg med å komme i kontakt med dyktige fagfolk

Renovering eller legging av nytt tak kan være en stor og utfordrende oppgave. Med dyktige fagfolk med på laget blir jobben enklere, og du kan være trygg på at arbeidet blir utført etter byggtekniske standarder.

PROSJEKT+ hjelper deg å komme i kontakt med kvalitetssikrede håndverksbedrifter som har kompetansen til å utføre ditt spesifikke prosjekt.

Få uforpliktende tilbud, og velg det du liker best.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vil du holde deg oppdatert på innhold fra PROSJEKT+? Vi sender ut nyttig informasjon i våre nyhetsbrev, med råd og tips om større oppussings- og byggeprosjekter.

© Schibsted Norge SMB, 2023