Påbygg og tilbygg – Hva er hva?

Av og til endrer livet seg og plutselig får man behov for større plass. Det kan være ved en ekstra etasje eller at dere bare ønsker å utvide entreén. Det finnes mange muligheter og løsninger når det kommer til påbygg og tilbygg. La oss forklare deg forskjellene, hvordan det gjøres og hvordan man går frem.


Sist oppdatert: 28. sep. 2021 13:21

Både påbygg og tilbygg er store byggeprosjekter, som koster tid og penger. Enkelt forklart er begge deler en form for utvidelse av boligen din, men det er likevel to ganske så ulike prosjekter.

Påbygg – Hva er det?

Med påbygg menes byggeprosjekter som utvider boligen oppover, altså i høyden. Påbygg er en bygningsdel som plasseres på en eksisterende konstruksjon, slik som en ekstra etasje eller ved heving av tak og endring av takvinkel.

I motsetning til tilbygg, er påbygg en utvidelse som ikke berører boligens grunnflate, men som likevel øker bruksarealet. Et slikt prosjekt er stort og kostbart, da man som regel er nødt til å rive allerede eksisterende tak før man kan bygge på nytt. Det vil også måtte involveres flere forskjellige typer fagfelt, blant annet tømrere, taktekkere og rørleggere, dersom det skal legges vann og rør i påbygget.

Skal du i gang med påbygg eller tilbygg?

Start allerede i dag!

Skal du i gang med påbygg eller tilbygg?

Start allerede i dag!

Innendørs loft med skråtak på begge sider, veggene er delvis monterte
Å legge til en ny etasje på boligen din er et klassisk eksempel på påbygg.

Er det søknadspliktig?

Å slurve med søknad om godkjenning kan være en ordentlig fallgruve, så her gjelder det å sette seg inn i gjeldende regelverk.

Siden påbygg innebærer en endring i bygningens eksisterende konstruksjon, er et slikt byggeprosjekt alltid søknadspliktig og trenger godkjenning fra kommunen før man kan starte byggingen.

Påbygg er et byggeprosjekt som faller inn under plan- og bygningsloven §20–3, hvilket innebærer at alle slike prosjekt skal ha et foretak som ansvarlig søker. I de fleste tilfeller tar håndverkere eller byggfirmaet på seg jobben som ansvarlig søker til kommunen.

For å kunne godkjenne din søknad om bygging er kommunen nødt til å vite hva du har planer om å bygge, hvor du har planer om å bygge og hvilken entreprenør som er ansvarlig for byggingen. For at kommunen skal kunne forstå hva du har tenkt til å bygge, er plantegninger og arkitekttegninger viktig å legge ved.

Påbygg innebærer omfattende endringer i boligens konstruktur og er derfor alltid søknadspliktig.

Tilbygg – Hva er det?

Tilbygg er kort fortalt en utvidelse av en boligens grunnflate. Altså bygger man her utover i stedet for oppover. Det finnes mange spennende muligheter og løsninger for tilbygg og et slikt byggeprosjekt kan innebære alt fra en utbygging av entreen til et større prosjekt, som for eksempel et anneks eller utvidelse av stuen.

Innendørs i en bolig, umalte veggflater i et nytt tilbygg med store vinduer
Et tilbygg er en utvidelse av boligens grunnflate og bygges utover eller ved siden av.

Et tilbygg er et prosjekt som ofte krever involvering av flere håndverkere innen ulike fagfelt, da det blant annet må graves og støpes ny grunnmur. Eksempler på håndverkere som ofte benyttes ved bygging av et tilbygg kan være; murere, tømrere, rørleggere og taktekkere.

Med såpass mange involverte parter er det viktig med god planlegging og struktur på arbeidet som skal gjøres. Og her har du som byggherre en viktig oppgave med å organisere og planlegge arbeidet, for å sikre god gjennomføring og vellykket sluttresultat.

Hva med tilbygg – er det søknadspliktig?

Mens alle påbygg er søknadspliktige, kan du fra 01.mai 2021, bygge tilbygg ment for varig opphold, på inntil 15 kvadratmeter uten å søke om tillatelse til det.

De nye reglene kommer av en ny forskriftsendring fra regjeringen, gjeldene fra 1.mai 2021, og gir deg altså større frihet til å starte små byggeprosjekter.

Med de nye reglene står du nå fritt til å sette opp tilbygg på inntil 15 kvadratmeter til bruk for varig opphold. Med varig opphold menes stue, bad, kjøkken og soverom. Du kan, med andre ord, bygge ut stuen din eller få gjennomført andre små prosjekt uten å måtte søke om tillatelse til det.

Siden slike prosjekter ikke lenger er søknadspliktige, trenger du heller ikke å sende nabovarsel før byggestart.

Selv om du nå får større frihet til å bygge på egen eiendom, er det verdt å merke seg at du som byggherre fremdeles har ansvar for å finne ut av om tilbygget du planlegger er i samsvar med gjeldene regelverk. Det vil si; regler i plan- og bygningsloven, arealplaner og annen offentlig lovgivning. Det kan derfor være en god idé å ta kontakt med kommunen for å få en avklaring på dette før byggestart.

Fra 1.mai 2021 kan du bygge tilbygg ment for varig opphold, inntil 15 kvadratmeter uten å søke om tillatelse til det.

På tilbyggsprosjekter over 15 kvadratmeter kreves det søknad om godkjenning, men på tilbygg som ikke er større enn 50 m² i bebygd areal eller bruksareal er det ikke krav til å ha et ansvarlig foretak som søker.

Du kan dermed selv stå ansvarlig for byggesøknad, dersom du ønsker det. Det mest vanlige er dog at byggfirmaet eller arkitekt tar seg av denne delen, også her. På alle tilbygg over 50 kvadrat, kreves det at et firma står som ansvarlig søker.

Slik kommer du i gang

Ha finansieringen på plass

Både påbygg og tilbygg er som nevnt store og omfattende byggeprosjekt, som bør være både nøye gjennomtenkt og godt planlagt før start. Et av de første punktene på prosjektplanen bør derfor være å sørge for at finansieringen er på plass, enten i form av lån eller oppsparte midler.

Sett så opp et budsjett, punkt for punkt, hvor du lager deg en oversikt over hvilke utgiftsposter du vil få. På den måten kan du danne deg et bilde av om prosjektet ditt er realistisk og gjennomførbart, rent økonomisk. Kanskje du må gjøre noen endringer eller justeringer når det kommer til løsninger eller materialvalg? Med et budsjett blir det lettere for deg å holde oversikt, også underveis i prosessen.

Ha godkjenninger og dokumentasjon i orden

Før byggestart er du nødt til å få en oversikt over hvilke lover og regler som er gjeldene for deg og ditt prosjekt. Er det søknadspliktig, må man varsle naboene, hvordan er den bærende konstruksjonen på bygget jeg ønsker å bygge på? Det er mye som må være avklart og i orden før byggestart. Bruk tid på å få alt av godkjenninger og dokumentasjon i orden, så slipper du ubehagelige overraskelser senere.

Som vi tidligere har nevnt, er påbygg alltid søknadspliktig, mens tilbygg kan bygges inntil 15 kvadratmeter før du er nødt til å søke om godkjenning.

De fleste byggefirmaer har erfaring med slike søknadsprosesser og påtar seg ansvaret dersom det trengs. Verdt å merke seg er at påbygg faller inn under plan- og bygningsloven §20–3, og dermed må alle slike prosjekt ha et foretak som ansvarlig søker. Du kan, med andre ord, ikke selv stå for søknaden til kommunen. Behandlingstiden på byggesøknad tar som regel ca. 3 uker.

Kontakt flere håndverkere

Når du skal i gang med et byggeprosjekt er det alltid lurt å kontakte flere håndverkere og sammenligne tilbud. Det anbefales å innhente tilbud fra minst tre ulike firma. Da blir det lettere å sammenligne og å få et inntrykk av hvem som kan gi deg det beste tilbudet i forhold til ditt budsjett og dine ønsker.

Når du registrerer ditt byggeprosjekt hos PROSJEKT+ håndplukker vi tre kvalitetssikrede bedrifter til ditt prosjekt, slik at du selv slipper å vurdere alle interesserte bedrifter opp mot hverandre. Du avtaler selv befaring med de bedriftene vi setter deg i kontakt med, og velger deretter den du mener passer best til nettopp ditt prosjekt. Enklere blir det nesten ikke.

Gode forberedelser er den beste starten på et vellykket prosjekt

Det er også lurt å bruke tid i forkant på å utarbeide en god oppdragsbeskrivelse av byggeprosjektet ditt. Det gjør det lettere for håndverker å gi et realistisk pristilbud på den jobben du ønsker utført. Det er også enklere å estimere tidsbruk dersom oppdraget er tydelig beskrevet i forkant.

Legg også opp en fremdriftsplan, slik at du har oversikt over prosessen, tiden som brukes og om det oppstår eventuelle forsinkelser. En slik fremdriftsplan bør innehold tidspunkt for byggestart, hva som skal gjøres når og tidspunkt for når hvilke deler av prosjektet som stå ferdig.

Nærbilde av hånd som holder notatblokk, byggehjelm og PC ved siden av
Å planlegge prosjektet ditt er med på å sikre et vellykket byggeprosess og et bra sluttresultat.

Gode arkitekttegninger gir et bedre resultat

Før håndverker kan sette i gang med byggingen er du nødt til å skaffe gode tegninger av byggeprosjektet du ønsker. Ta kontakt med en arkitekt som kan lage detaljerte tegninger av alt fra plassering av vinduer til vinkel på tak. Her er det mange som tenker at det holder med skisser, men det gjør det altså ikke. Slike arkitekttegninger er gull verdt for håndverker og kan spare deg for ekstra kostnader dersom det skulle oppstå misforståelser rundt hva som er tenkt.

Husk at en arkitekt også kan stå som ansvarlig søker til kommunen, dersom du skulle ønske det.

Skriv kontrakt!

Når du har bestemt deg for håndverker er det viktig å få på plass en tydelig og god kontrakt, som begge parter signerer. Start aldri et byggeprosjekt før dette er i orden. Kontrakten er en trygghet for både deg og byggefirmaet, for å unngå misforståelser eller konflikter på et senere tidspunkt.

Kontrakt bør inneholde en detaljert beskrivelse av hva som skal utføres av arbeid, en definert pris på prosjektet, betalingsbetingelser, tidspunkt for oppstart og ferdigstillelse, og fremdrift på prosjektet. I tillegg er det viktig å ha avtalefestet timepris på alle tillegg.

Nyttig informasjon til deg som skal i gang med et stort byggeprosjekt

Både påbygg og tilbygg er store prosjekter og det kan være utfordrende å vite hvilke regler som gjelder, hvor mye prosjektet ditt vil koste og hva som må til før man kan starte. Her har vi samlet litt nyttig informasjon for å gjøre det enklere for deg å lykkes.

Kom i gang med ditt drømmeprosjekt!

PROSJEKT+ finner rett fagfolk til jobben

Kom i gang med ditt drømmeprosjekt!

PROSJEKT+ finner rett fagfolk til jobben

Store variasjoner i pris på materialer og løsninger

Både påbygg og tilbygg er store prosjekter som koster både tid og penger. Viktige prisdrivere for begge er blant annet størrelse på prosjektet, hvor mange parter som må involveres, estimert tidsbruk og standard på materialer og løsninger. Her er det selvsagt store variasjoner, men rent generelt bruker man å anslå en pris på mellom 15 000 - 20 000 kroner per kvadratmeter for tilbygg, og 25 000 - 35 000 kroner per kvadratmeter for påbygg.

Skal du bygge baderom eller kjøkken er det greit å vite at det er store prisforskjeller på innredning og her kan det skille tusenvis av kroner mellom de budsjettvennlige variantene og de mer eksklusive.

Moderne bad med fliser i mørke farger.
Fliser og baderomsinnredning er viktige prisdrivere og kommer i mange forskjellige prisklasser.

Vinduer, dører og tak, samt fliser og parkett er også materialvalg der det er mulig å spare inn mange tusen kroner, dersom det er ønskelig. Husk at entreprenøren ofte har gode rabattavtaler gjennom ulike samarbeidspartnere og at det derfor kan være smart å overlate innkjøp til dem. De tar som oftest et ekstra tillegg for denne jobben, men i det store og hele er det likevel mest lønnsomt økonomisk. Du sparer dessuten tid på å levere tilbake bomkjøp, dersom du skulle ende opp med materialer som ikke passer.

Husk å informere naboene

Du må sende nabovarsel for de aller fleste byggeprosjekter. Unntaket er dersom endringene du skal utføre kun er innvendige eller på annen måte berører naboer i liten grad. Du trenger heller ikke varsle naboer dersom prosjektet ditt er unntatt søknadsplikt, slik som tilbygg inntil15 kvadrat.

Dersom du skal i gang med et prosjekt som krever nabovarsel, skal du ifølge Direktoratet for byggekvalitet (Dibk) sende dette til naboene før du søker om byggetillatelse. Et slikt varsel må inneholde en beskrivelse av hva slags prosjekt dette er og hva du har tenkt å gjøre. Det må også være så tydelig at naboer og gjenboere forstår hva endringene vil innebære for dem og at de kan vurdere hvorvidt de blir berørt av disse eller ei.

Mer info om nabovarsel på Dibk.no

Husk også å sette en frist for når du skal ha mottatt eventuelle svar og merknader fra naboene dine. En slik svarfrist skal være på minst to uker fra utsendelse og mottatt dokumentasjon.

Siden nabovarselet skal inneholde den samme dokumentasjonen som byggesøknaden, er det anbefalt å fylle ut nabovarsel og byggesøknad samtidig. Det er på den måten enklere å få oversikt over hva du må opplyse om i varselet. Kvittering for nabovarsel skal fylles ut av den som søker, og sendes til kommunen sammen med byggesøknaden.

Husk at du må sende nytt nabovarsel dersom det går mer enn ett år fra du sendte varsel til du søker om godkjenning hos kommunen.

Hvor lang tid tar det?

Tidsperspektivet på slike byggeprosjekter varierer veldig, basert på størrelsen på prosjektet. Skal du bygge på boligen din med en helt ny etasje, sier det seg selv at dette er mer omfattende og tar med tid enn om du kun skal utvide inngangspartiet.

Men både påbygg og tilbygg er som oftes store prosjekt hvor det ofte kan ta mellom 6-12 måneder før bygget er ordentlig beboelig. Husk også at arbeid med søknad, arkitekttegninger og befaring tar tid, i tillegg til selve byggingen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi sender deg nyttig informasjon med råd og tips om større oppussings- og byggeprosjekter!