Sjekkliste – Dine oppgaver som byggherre

Et stort byggeprosjekt krever grundig forarbeid og planlegging, men når prosjektet ditt er i boks og håndverkerne er i gang er det ikke slik at du kan slippe alt ansvar. Det krever både engasjement og involvering av deg som byggherre, gjennom hele prosessen. Gå gjennom vår sjekkliste for å oversikt over hva som kreves av deg for å sikre et vellykket prosjekt.


Sist oppdatert: 28. sep. 2021 13:22

I store byggeprosjekter, slik som tilbygg og påbygg faktisk er, så kan det være utfordrende å vite hvilke regler som gjelder, hva som må til før man kan starte prosjektet og hva som er dine oppgaver og som byggherre. For selvom håndverker tar seg av selve byggejobben, har du fortsatt et ansvar i byggeprosjektet. Slik går du frem for å sikre en vellykket byggeprosess.

Slik går du frem

Sett opp et budsjett

Både påbygg og tilbygg er store og omfattende byggeprosjekt, som bør være nøye gjennomtenkt og godt planlagt før start. Hvor mye ditt påbygg eller tilbygg vil koste er i stor grad avhengig av størrelse på prosjektet og valg av løsninger og materialer. Et av de første punktene på prosjektplanen er å sørge for at finansieringen er på plass, enten i form av lån eller oppsparte midler.

Sett så opp et budsjett, punkt for punkt, hvor du lager deg en oversikt over hvilke utgiftsposter du vil få. På den måten kan du danne deg et bilde av om prosjektet ditt er realistisk og gjennomførbart, rent økonomisk. Er dine forventninger realistiske? Kanskje du må gjøre noen endringer eller justeringer når det kommer til løsninger eller materialvalg? Med et budsjett blir det lettere for deg å holde oversikt, også underveis i prosessen.

Lag en plan og sørg for en god oppdragsbeskrivelse

Det er også lurt å bruke tid i forkant på å utarbeide en god oppdragsbeskrivelse av byggeprosjektet ditt. Det gjør det lettere for bedriftene å gi et realistisk pristilbud på den jobben du ønsker utført. Det er også enklere å estimere tidsbruk dersom oppdraget er tydelig beskrevet i forkant.

En fremdriftsplan bør være utarbeidet før byggestart. Helst i samarbeid med byggfirma du har valgt. En slik plan skal spesifisere hva som skal gjøres, til hvilken tid og når håndverker ser for seg å være ferdig med de ulike delene av prosjektet. Med en slik fremdriftsplan blir det dessuten lettere for deg som byggherre å holde oversikt og følge med på prosessen.

Sett deg inn i hvilken dokumentasjon som gjelder for ditt prosjekt

Før byggestart bør du få en oversikt over hvilke lover og regler som er gjeldene for deg og ditt prosjekt. Er det søknadspliktig, må man varsle naboene, hvordan er den bærende konstruksjonen på bygget jeg ønsker å bygge på?

Det er mye som må være avklart og i orden før byggestart. Bruk tid på å få alt av godkjenninger og dokumentasjon i orden, så slipper du ubehagelige overraskelser senere.

Husk at påbygg alltid er søknadspliktig, mens du fra 01.mai 2021, står fritt til å bygge tilbygg inntil 15 kvadratmeter uten å søke om tillatelse til det, også rom til bruk for varig opphold.

Med varig opphold menes stue, bad, kjøkken og soverom. Du kan, med andre ord, bygge ut stuen din eller få gjennomført andre små prosjekt uten å måtte søke kommunen om tillatelse.

Siden slike prosjekter ikke lenger er søknadspliktige, trenger du heller ikke å sende nabovarsel før byggestart.

Selv om du nå får større frihet til å bygge på egen eiendom, er det verdt å merke seg at du som byggherre fremdeles har ansvar for å finne ut av om tilbygget du planlegger er i samsvar med gjeldene regelverk. Det vil si; regler i plan- og bygningsloven, arealplaner og annen offentlig lovgivning. Det kan derfor være en god idé å ta kontakt med kommunen for å få en avklaring på dette før byggestart.

Å slurve med søknad om godkjenning kan være en ordentlig fallgruve, så her gjelder det å sette seg inn i gjeldende regelverk. Snakk gjerne med fagfolkene i PROSJEKT+ eller spør bedriften du velger om råd og hjelp. De fleste håndverkere tar gjerne på seg søknadsjobben.

Du må også sende nabovarsel for de aller fleste byggeprosjekter. Unntaket er dersom endringene du skal utføre kun er innvendige eller på annen måte berører naboer i liten grad.
Du trenger heller ikke varsle naboer på tilbygg inntil 15 kvadrat.

Planlegger du et stort byggeprosjekt?

Registrer jobben hos PROSJEKT+ og start allerede i dag!

Planlegger du et stort byggeprosjekt?

Registrer jobben hos PROSJEKT+ og start allerede i dag!

Skriv en tydelig og detaljert kontrakt!

Når du har bestemt deg for hvilken bedrift du ønsker å bruke til ditt byggeprosjekt er dere helt nødt til å inngå en tydelig kontrakt før prosjektet settes i gang. En seriøs kontrakt skal sikre en ryddig prosess og et vellykket resultat, og er en trygghet både for deg og byggfirmaet.

Nærbilde tre hender på et bord med en kontrakt, en skriver under og en peker på dokumentet.
Med en tydelig kontrakt unngår dere misforståelser eller konflikter senere i prosessen.

En slik kontrakt bør inneholde en detaljert beskrivelse av hva som skal utføres av arbeid, slik at man unngår misforståelser eller konflikter senere i prosessen. Den bør også inneholde en definert pris på prosjektet, betalingsbetingelser, tidspunkt for oppstart og ferdigstillelse, og fremdrift på prosjektet. I tillegg er det viktig å ha avtalefestet timepris på alle tillegg. Dersom håndverker ikke er ferdig i avtalt tid, kan du kreve dagmulkt dersom dette kommer frem i kontrakten.

Husk at begge parter må signere kontrakten.

Dagmulkt er erstatning for de utgifter og ulemper du som kunde blir sittende med ved en eventuell forsinkelse i byggeprosessen.

Engasjer deg i fremdriften av ditt prosjekt

Har du utarbeidet en tydelig oppdragsbeskrivelse og fremdriftsplan i forkant av prosjektet ditt, er du nødt til å følge opp og engasjere deg, også videre i byggeprosessen.

Byggfirma er selvfølgelig ansvarlig for selve arbeidet og detaljene rundt, men ting kan skje underveis som du som byggherre er nødt til å ta stilling til.

Sørg for å ha god kommunikasjon med håndverkere og vær tilgjengelig dersom noe skulle dukke opp. Besøk byggeplassen og følg opp fremdriftsplanen, slik at du er oppdatert.

Håndverker med vernehjelm og arbeidsklær, sitter tvers over bærebjelke i en byggkonstruksjon
Vær engasjert og besøk gjerne byggeplassen underveis i prosessen.

Sørg for dokumentasjon av prosjektet og det arbeidet som utføres, både underveis og når prosjektet er ferdig bygget. Ta bilder mens byggeprosessen pågår og sørg for en grundig befaring til slutt.

Krev dokumentasjon på arbeidet som har blitt gjort og spar på alt du har fått av skriftlig kommunikasjon. Dokumentasjonen på hva som er blitt gjort i boligen din er viktig å kunne vise til ved et boligsalg på et senere tidspunkt. Husk at det er du som boligselger som er ansvarlig for å kunne legge frem slik dokumentasjon.

Både arkitekt og entreprenør kan som regel være behjelpelig med søknad til kommunen.

Gjennomfør en sluttbefaring

Når prosjektet står klart er det viktig at du som byggherre foretar en grundig sluttbefaring sammen med håndverker. Det er viktig for begge parter, slik at dere kan kan enes om at ting er utført på en tilfredsstillende måte, uten feil eller mangler, og dermed unngå konflikter eller problemer knyttet til dette senere.

Dersom du ikke selv har utvidet byggteknisk kunnskap, kan det være en god idé å ha med seg en ekstern fagperson til denne jobben. Ved en slik sluttbefaring bør man sjekke at alt arbeid er gjort i henhold til gjeldende standarder.

Store byggeprosjekter krever dyktige fagfolk

PROSJEKT+ hjelper deg i gang!

Store byggeprosjekter krever dyktige fagfolk

PROSJEKT+ hjelper deg i gang!

Motta vårt nyhetsbrev!

Vi sender deg nyttig informasjon med råd og tips om større oppussings- og byggeprosjekter!