Den verdifulle dokumentasjonen i et byggeprosjekt

Som tiltakshaver står du til slutt ansvarlig for det som blir utført. Den beste måten å sikre deg på er å ha tilstrekkelig og korrekt dokumentasjon. Slik kan du være trygg på at kravene i plan- og bygningsloven er oppfylt, men også dersom det skulle være behov for reklamasjon og klage på et senere tidspunkt.


Sist oppdatert: 28. sep. 2021 16:15

Hvilken dokumentasjon krever Plan-og bygningsloven?

For prosjekter som krever at du søker til kommunen om tillatelse, stilles det også krav om dokumentasjon. Denne dokumentasjonen skal bevise at prosjektet oppfyller kravene i loven, og at ansvaret er riktig fordelt mellom de involverte partene i prosjektet. Dersom du får tilsyn på byggeplassen skal dokumentasjonen være tilgjengelig for fremvisning. Vi anbefaler derfor at du som tiltakshaver, eller den som bistår som ansvarlig søker, har god kontroll på alle dokumenter hele veien gjennom prosjektets gjennomføring.

Den nødvendige dokumentasjonen innebærer blant annet:

  • Byggesøknaden med tiltakshavers signatur
  • Selve tillatelsen for tiltaket/prosjektet
  • Tegninger og beskrivelse av prosjektet, i tillegg til annet produksjonsunderlag
  • Samsvarserklæringer og kontrollerklæringer (disse utarbeides av de ansvarlige foretakene og inkluderes i gjennomføringsplanen)
  • Dokumentasjon av at tiltakshaver har mottatt FDV-dokumentasjon (forvaltning, drift og vedlikehold)
  • Dokumentasjon på at byggteknisk forskrift er fulgt og oppfylt
  • Avfallsplan, inkludert dokumentasjon på hvordan avfall fra byggeplassen er håndtert

Vi anbefaler å benytte et eksternt firma til å bistå som ansvarlig søker. Disse vil også sørge for at kravene til dokumentasjon overholdes.

Tre personer fotografert fra halsen og ned, en av dem fyller ut kontrollskjema, de to andre er kledd i arbeidsklær
Plan- og bygningsetaten krever at du kan vise frem relevante dokumenter.

FDV-dokumentasjon: Den viktigste dokumentasjonen for deg som bruker

Som faktisk bruker av sluttresultatet er den aller viktigste dokumentasjonen det som kalles FDV-dokumentasjon. FDV står for forvaltning, drift og vedlikehold. Den forteller deg hvordan de ulike installasjonene skal brukes og vedlikeholdes.

Her inngår blant annet en oversikt over hvilke rør, tekniske installasjoner, utstyr og materiale som er brukt og hvor de er montert. Det bør foreligge en begrunnelse for produktkvaliteten og om det er tilpasset norske forhold. I tillegg skal det anvises hvordan utstyret skal vedlikeholdes for å unngå skader eller feil.

Enkelt forklart er FDV-dokumentasjonen en bruksanvisning for boligen din. I tillegg til at det beviser at prosjektet ble gjennomført etter gjeldende regler.

Dersom du senere ønsker å sette i gang nye prosjekter, eller gjøre endringer, så vil dokumentasjonen være gull verdt for håndverkerne. De får da enkel oversikt over det som er gjort tidligere, og årsakene til ulike valg (for eksempel materialer, plassering av installasjoner og lignende).

Fagrådet for våtrom har utarbeidet et godt eksempel på hvilken dokumentasjon du bør ha:


1. Stedsangivelse: Gårdsnummer/Bruksnummer, Leilighetsnummer, Etasje

2. Utførende firmaer
: Oversikt med kontaktinformasjon.

3. Utførte arbeider:
Kortfattet beskrivelse av disse.

4. Drift / daglig bruk:
Hva må brukeren passe på, for eksempel innstilling av termostater, styring av ventilasjonsvifte og lignende.

5. Vedlikehold:
Oversikt - hva krever vedlikehold. Hvor ofte og på hvilken måte.

6. Produktoversikt
: Produkter og materialer som er benyttet, og leverandører/produsenter av disse.

7. Dokumentasjon i tiltaket:
Offentlige dokumenter v/ søknadspliktige tiltak, kopi av kontrakt, tegninger, bilder, evt. rapporter, sjekklister, teknisk brosjyremateriell.

8. Overlevering av dokumentasjon:
Ta med krav om FDV-dokumentasjon i tilbudet og avtalen.

PROSJEKT+ setter kvalitet og sikkerhet i førerseter!

Vi finner solide og kvalitetssikrede fagfolk til deg!

PROSJEKT+ setter kvalitet og sikkerhet i førerseter!

Vi finner solide og kvalitetssikrede fagfolk til deg!

Hvordan kan du sikre god nok dokumentasjon?

Seriøse håndverkere vil alltid sikre at du mottar tilstrekkelig og god dokumentasjon fra prosjektet. Likevel anbefaler vi at du avtaler med din entreprenør/fagperson at de skal ta bilder underveis i prosessen for å dokumentere arbeidet som blir gjort. Dette er spesielt viktig på de delene av arbeidet som er skjult når prosjektet står ferdig, for eksempel på et flislagt bad.

God dokumentasjon er et verdipapir som gir rett til garantier og reklamasjoner, og som du som eier av boligen plikter å oppbevare og vise frem ved behov. For din egen del er det lurt å spare på alle bruksanvisninger og ikke kaste kvitteringer. Det er anbefalt å samle all dokumentasjon enten i en mappe eller digitalt.

Håndtrykk mellom to personer som befester en avtale, en av dem er kledd som håndverker
Bruk en seriøs håndverker som sikrer at du får alt du trenger av dokumentasjon.

Visste du at ny eier har krav på å overta dokumentasjon?

Ved et salg har ny eier krav på å overta dokumentasjon på prosjekter som er blitt utført i boligen. Dette er det mange som ikke er klar over. Dersom du som dagens eier ikke har denne dokumentasjonen tilgjengelig må dette opplyses om i forbindelse med salget. For eksempel vil mangel på dokumentasjon av et nyoppusset baderom i stor grad redusere verdien av investeringen.

Leter du etter kvalifiserte håndverkere?

PROSJEKT+ hjelper deg

Leter du etter kvalifiserte håndverkere?

PROSJEKT+ hjelper deg

Vi anbefaler derfor å sikre dokumentasjonen ved å lagre den smart. Vår anbefaling er å ta i bruk Boligmappa. En digital lagringstjeneste for norske husstander, som følger boligen, og ikke eieren. Håndverkerne kan selv laste opp dokumentasjon fra et gitt prosjekt, og du kan også selv laste opp kvitteringer og andre relevante dokumenter. Ved et eierskifte vil kjøper enkelt få vite hva som har blitt gjort, og hvordan det brukes og vedlikeholdes.


Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi sender deg nyttig informasjon med råd og tips om større oppussings- og byggeprosjekter!