Planlegger du et stort bygge- eller oppussingsprosjekt?

Et stort oppussingsprosjekt er som regel ikke noe vi gjør på impuls. Det er ofte nøye gjennomtenkt og et resultat av et behov for oppgradering eller endring av boligen din. Uansett om du skal pusse opp ett enkelt rom, eller totalrenovere hele boligen, er det visse grep man kan ta for å sikre at prosjektet blir vellykket. I denne artikkelen går vi gjennom planleggingsprosessen og alt du må vite for å få et best mulig utgangspunkt for ditt prosjekt.


Sist oppdatert: 28. sep. 2021 12:57

Alt starter med en god idé

Årsakene til å pusse opp eller gjøre endringer i boligen din kan være så mangt. Kanskje du trenger mer plass og derfor ønsker et tilbygg, eller kanskje du ønsker å bygge en hybel i kjelleren for å få en fin ekstrainntekt. Begynner badet ditt å dra seg mot 25-30 år, så kan det være på tide å pusse det opp, eller kanskje du går med tanker om å totalrenovere hele boligen.

Store bygg- og oppussingsprosjekter er kostbare og har har en grad av risiko ved seg. Idéen bør derfor være gjennomtenkt og nøye vurdert før du setter i gang.. Bruk god tid i idéfasen til å vurdere ulike løsninger, diskuter gjerne med andre brukere av boligen og bruk inspirasjonssider på nettet aktivt (for eksempel Pinterest). Det kan også være fornuftig å forhøre deg med en eiendomsmegler i ditt område om oppussingsprosjektet du ser for deg vil lønne seg for din bolig. Dette er særlig relevant dersom du skal selge boligen innen få år.

Først når du er sikker på at du har en god idé, og du har god oversikt over alle problemene du ønsker å løse, kan du sette i gang med selve planleggingen.

To personer på en grønn plen, de visualiserer en skisse av et hus foran seg, skog i bakgrunnen
De beste prosjektene starter med en god idé!

Leter du etter gode og solide håndverkere?

PROSJEKT+ hjelper deg!

Leter du etter gode og solide håndverkere?

PROSJEKT+ hjelper deg!

God planlegging er det viktigste du gjør for et vellykket prosjekt

Selve planleggingsfasen for et oppussingsprosjekt er utrolig viktig, men likevel noe som altfor mange glemmer eller hopper over. Det kan både skyldes at man ikke vet hva som må planlegges og hvordan, eller fordi man er ivrig etter å sette i gang. Et grundig planleggingsarbeid gir deg et best mulig utgangspunkt for et vellykket prosjekt. I denne delen skal vi gå gjennom hvilke punkter du må inkludere i planlegging og det er særlig tre ting du må fokusere på:

  1. Budsjett: Det er kjedelig, men du må sørge for et realistisk budsjett og at du har tilgjengelig midler.

  2. Smarte, praktiske løsninger: Det er dumt å sitte i etterkant og se at du skulle endret på planløsning, oppbevaringsløsninger eller teknisk oppsett.

  3. En god fremdriftsplan: Den gir deg forutsigbarhet og sikrer at ingenting blir glemt.

Ikke hopp over grundig planlegging! Sjansene for et vellykket prosjekt er mye større dersom du har gjort et godt planleggingsarbeid først.

Her er våre 10 beste råd til planleggingsfasen

1. Lag et realistisk budsjett, og sørg for at du har tilgjengelig midler.

Før du gjør noe annet må du sikre at du har penger tilgjengelig for å utføre et større oppussingsprosjekt, enten det er med egenkapital eller via lån. Deretter må du begynne å orientere deg om priser, prisdrivere i prosjektet og ikke minst din egen betalingsvilje. Du finner mye ved å søke på nettet, eller ved å ta en uforpliktende prat med en håndverker. Grunnen til at du må tenke budsjett såpass tidlig er fordi det legger føringene for hvilke løsninger som er realistiske og hvilke materialer du kan benytte deg av.

2. Sett opp en overordnet plan og en grovskisse av prosjektet.

Skriv ned alt du ønsker å gjøre og hvilke endringer du vil få til. Denne grovskissen over prosjektet bør inkludere alt fra strukturelle endringer til tanker om materialer og utseende. Dette gir deg god oversikt, og sikrer at du har tilstrekkelig informasjon til å ta kontakt med fagfolk for å fortsette prosessen.

Tenk på ting som å sikre godt lysinnslipp, praktisk bruk av plassen, oppbevaring, fargevalg og hvordan sikre et helhetlig inntrykk av boligen.

Mange tenker at det er mer hensiktsmessig å pusse opp i etapper, for eksempel ved å ta badet på våren, og kjøkkenet på høsten. Tanken er god, men det mange glemmer er at mye da må gjøres dobbelt. Det er dessuten flere fordeler ved å gjøre alt samtidig. Det å ha håndverkere gående i boligen sin betyr at du ikke kan bruke boligen på vanlig måte. Det vil være mye støv, avfall og støy. Store deler av boligen må dekkes til, og avfall må håndteres. I tillegg krever det tid av deg til koordinering og beslutninger som skal tas. Derfor vil det i mange tilfeller lønne seg å utføre hele oppussingen i ett prosjekt, istedenfor å stykke det opp.

3. Kom i kontakt med dyktige fagfolk

Sørg for å bruke solide håndverkere med riktig kompetanse. Når du har en grovskisse over prosjektet ditt, og du har sikret at du har et godt budsjett på plass. Nå er det på tide å komme i kontakt med fagfolk, slik at den mer detaljerte planlegging kan settes i gang.

Ved å registrere prosjektet ditt hos PROSJEKT+ setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk som har riktig kompetanse, og kapasitet, til ditt prosjekt.

4. Ha befaringer, diskuter løsninger og motta tilbud

Når du har kommet i kontakt med fagfolk må du invitere dem på en befaring. I løpet av befaringen skal dere gå gjennom alt du ønsker å få gjort, hvilke behov som skal dekkes og hvilke løsninger du ønsker deg. En god håndverker er behjelpelig med å diskutere muligheter og løsninger som kan passe for deg.

Etter befaring vil du motta tilbud fra håndverkerne. Det er viktig at du gjør en gjennomgang av tilbudet, for å sjekke at alt dere har diskutert er inkludert i tilbudet. Sjekk at tilbudet stemmer overens med grovskissen din og budsjettet.

Mange tenker at man må velge en bedrift med en gang etter at du har mottatt tilbud, men det er ikke sant. Ta gjerne et møte med en eller flere av bedriftene for å diskutere videre og å få flere innspill. Vent med å bestemme deg for hvilken håndverker du vil bruke inntil du er sikker på at dere er enig om alt som skal gjøres, og at dere har god kjemi. I tillegg er det viktig å huske på at det er mulig å diskutere prisen i tilbudet, og å gjøre endringer i det første tilbudet.

5. Lag en detaljert innholdsplan og et budsjett

Nå er det på tide å gå i detaljene. Nå som du har et budsjett, en grovskisse og et tilbud fra en håndverker er det på tide å gå inn i detaljene. Nå må du tenke på hvilke spesifikke materialer, kvaliteter og løsninger du vil ha. Innhent priser for spesifikke produkter, som for eksempel baderomsinventar, vinduer eller parkett.

Sørg for at alle delene av grovskissen din fra tidligere nå er fylt ut med detaljer. Tilsvarende må du sørge for at budsjettet ditt viser alle detaljer.

Et godt råd er å legge inn en buffer i budsjettet ditt på 10-20% av den totale kostnaden. Dette er en sikkerhet for deg dersom noe uventet skulle oppstå i løpet av prosjektet.

6. Gå gjennom detaljer med håndverkeren du ønsker å bruke

Ta et nytt møte med håndverkeren, og gå gjennom den detaljerte planen for prosjektet. Mest sannsynlig har håndverkerfirmaet noen gode rabattavtaler du kan benytte deg av.

Be håndverkeren lage et nytt tilbud, hvor alle detaljer er inkludert.

To personer som ser på arbeidstegninger, en av dem peker på tegningen mens den andre tegner. En blå arbeidshjelm ligger i bakgrunnen.
Diskuter ønskene din med håndverker og arkitekt, da kan du få mange gode innspill.

7. Sett opp en fremdriftsplan med konkrete datoer og milepæler

Nå som alt er på plass mangler det bare et par ting. En av disse tingene er en fremdriftsplan med tydelige tidspunkter og milepæler. Her må det spesifiseres hvor lang tid håndverkeren anslår å bruke på prosjektet, på hvilke tidspunkter andre fagfelt må involveres og når viktige valg må tas.

Husk også å diskutere med håndverkeren hvilke frister du har for å ta beslutninger. Det er ofte lang leveringstid på både inventar og materialer og det er både dumt og dyrt om flisleggeren må vente på levering av fliser.

8. Skriv kontrakt – ikke glem det!

Vi kan ikke få sagt det nok ganger - skriv kontrakt. Det er måten du som forbruker forsikrer deg best dersom noe oppstår i løpet av prosjektet, noe ikke blir som planlagt eller du finner feil i etterkant.

Kontrakten skal være spesifisert og helst inneholde både innholdsplanen og fremdriftsplanen du har blitt enig med bedriften om.

Kontrakten bør også inneholde en betalingsplan, slik at du har forutsigbarhet i når det vil komme større fakturaer.

Til slutt er det lurt å beskrive hva som skal skje dersom prosjektet ikke er ferdig i tide. Det vanligste er dagmulkt, som er en standardisert erstatning for ulemper og kostnader som oppstår på grunn av en forsinkelse. For større prosjekter er den vanlige satsen på 2 promille av prosjektets verdi. Merk at dette ikke er lovfestet, så for å ha krav på erstatning ved forsinkelser må det være avklart i kontrakt på forhånd.

9. Lag en plan for håndtering av avfall

Dette høres kanskje trivielt ut, men mange glemmer å tenke på alt avfallet som må håndteres i løpet av et oppussingsprosjekt. Alt som rives og fjernes fra boligen din, må fraktes til en avfallsstasjon og kastes på riktig måte. Ettersom mange bygningsmaterialer inneholder giftige eller skadelig stoffer, settes det krav til korrekt sortering og innlevering. Her kan du pådra deg store bøter om du ikke følger opp dette godt nok.

Diskuter dette med din håndverker, og bli enig om hvem som tar ansvar for avfallet. Dette bør da selvfølgelig også være spesifisert i kontrakten. Dersom du skal gjøre det selv er det viktig å ikke undervurdere jobben som kreves. Du må bestille avfallsposer, sortere korrekt og sørge for at det blir forsvarlig fjernet.

10. Vær tilstede, still spørsmål og vis interesse

Nå setter prosjektet ditt i gang, og om du har fulgt stegene over så har du full kontroll. Men ikke ligg på latsiden nå. Du bør møte opp på byggeplassen ofte og få med deg det som skjer. Dersom noe er uklart, eller det oppstår uventede ting, bør det diskuteres raskt med din kontaktperson hos håndverkeren.

Sørg for å holde kommunikasjonen gående på en god måte mellom deg og håndverkerne, og resultatet vil bli akkurat slik du ønsker deg.

Skal du bruke egen prosjektleder eller ikke?

Mange lurer på om de bør bruke en ekstern prosjektleder eller ikke. Dette kommer helt an på hvilken interesse, kompetanse og kapasitet man selv har, i tillegg til omfanget på prosjektet.

Fordelene ved å bruke en ekstern prosjektleder er blant annet at du slipper å styre hele prosessen selv, og du forholder deg kun til en person. Dere blir enige om i hvor stor grad du ønsker å være involvert, og du mottar jevnlige statusrapporter. Videre er det også prosjektlederen som blir kontaktet dersom noe oppstår i prosjektet, og er den som må finne en god løsning. Dette kan frigjøre deg for en del stress.

En prosjektleder har ofte lang og god erfaring med tilsvarende prosjekter, og kan derfor være en god rådgiver for deg. Både når det gjelder muligheter for ulike smarte løsninger, inventar- og fargevalg, men også hvordan det er best å legge opp prosjektet. Prosjektlederen koordinerer med de ulike fagekspertene og sikrer at det ikke oppstår unødvendige forsinkelser.

Nærbilde av hånd som noterer på et kontrollskjema
En prosjektleder følger opp ditt prosjekt, og sørger for at både tidsplan og budsjett overholdes.

Dersom du velger å benytte en prosjektleder vil den ta seg av dialog og oppfølging av leverandører, og sikre at alt blir levert i tide. I tillegg sikrer prosjektlederen at innkjøpene er i korrekt mengde, og at prosjektet styres i henhold til budsjettet ditt. En prosjektleder kan også ta dialogen med naboer, henge opp nabovarsler og svare på eventuelle spørsmål andre parter har underveis.

Kort sagt vil en prosjektleder gi deg en roligere og mindre stressende opplevelse av prosjektet. Men det er også en kostnad som må inkluderes i budsjettet. Prosjektledere fakturerer som regel enten basert på medgåtte timer, eller en prosentandel av prosjektets verdi.

Mange håndverksbedrifter tilbyr også kundene sine en egen prosjektleder, og tar dermed rollen som totalentreprise. Dette vil i mange tilfeller være et godt alternativ og prisen for dette er innarbeidet i tilbudet du har mottatt. Du har da en kontaktperson å forholde deg til og denne personen har god erfaring med tilsvarende prosjekter. Men husk at denne personen i utgangspunktet ikke jobber kun for deg og at det vil kunne oppstå interessekonflikter.

Leter du etter gode og solide håndverkere?

PROSJEKT+ hjelper deg!

Leter du etter gode og solide håndverkere?

PROSJEKT+ hjelper deg!

Motta vårt nyhetsbrev!

Vi sender deg nyttig informasjon med råd og tips om større oppussings- og byggeprosjekter!