Sjekkliste for deg som skal pusse opp loft

Å pusse opp loft er et relativt komplekst prosjekt, og både du og håndverkerne dine vil ha mye å tenke på. Akkurat derfor har vi laget en komplett sjekkliste, slik at jobben blir skikkelig gjort og ikke noe viktig går i glemmeboken.


Sist oppdatert: 28. sep. 2021 13:05

Å pusse opp loftet kan gi boligen din et stort løft, både med tanke på økonomisk verdi og bruksverdi. Det at prosjektet gjøres kvalitetsmessig og grundig er kritisk for et vellykket resultat.

Denne sjekklisten tar deg hele veien fra planlegging til sluttkontroll, og sørger for at ikke noe viktig blir glemt underveis.

Planlegg godt

Alle oppussingsprosjekter bør begynne med god planlegging! Tenke nøye gjennom hva du ønsker å bruke det nye loftet til, og hva prosjektet skal omfatte. Involver gjerne fagfolk helt fra starten av, så er du sikker på at du ikke glemmer noe viktig i den innledende fasen.

Sett opp et budsjett

Hva det vil koste å renovere loftet, er avhengig av flere faktorer – som blant annet om (og hvor mye) du må heve taket og isolere. Prisen påvirkes naturlig nok også av hvilken størrelse du vil ha på loftet. Det er viktig at du ikke setter i gang med oppussing før du har finansieringen i orden – det kan nemlig føre til utfordringer og utsettelser underveis og etter prosjektets gjennomføring. Videre er det lurt å ha en buffer på rundt 10–15 prosent av totalbudsjettet.

Få hjelp av en arkitekt

Å involvere en arkitekt tidlig i prosjektet er lurt. Da får du hjelp til å finne smarte løsninger – noe som er spesielt viktig på loftet, hvor det ofte kan være vanskelig å møblere på grunn av skråtak. I tillegg får du konkrete tegninger som du kan legge ved i byggesøknaden til kommunen. Disse tegningene er også til god hjelp for håndverkerne, da de lettere kan danne seg et godt bilde av prosjektet, og hva det vil koste.

God planlegging er kritisk for et vellykket prosjekt.

Få fagfolk på befaring

Veldig mange utfordringer i etterkant av en oppussing, skyldes feil og mangler som kunne vært oppdaget i forkant. Få derfor dyktige fagfolk til å inspisere loftet før du setter i gang med renoveringen. Be dem se etter fukt, råte og sopp, og ikke minst be dem om å undersøke eksisterende bærende konstruksjoner.

Søk om godkjenning

Ønsker du å få loftet godkjent som varig oppholdsrom, må du søke kommunen om lov. Selv om du i utgangspunktet kan søke på egen hånd, bør du få et profesjonelt firma til å stå som ansvarlig søker. De vet hva som kreves, og sørger for at prosjektet utføres i henhold til alle gjeldende lover og regler.

Lag en god oppdragsbeskrivelse

Før du innhenter tilbud fra ulike håndverkere, bør du utarbeide en detaljert oppdragsbeskrivelse. Denne bør inneholde informasjon om når du vil ha arbeidet utført, hva prosjektet skal omfatte og hvilken kvalitet du ønsker. Med tegninger fra en arkitekt blir det også enklere for håndverkerne å danne seg et godt bilde av prosjektet – og dermed gi deg et mer konkret pristilbud.

Uisolert råloft med pipeløp i teglstein og murpuss
Ved å ha en god oppdragsbeskrivelse og bruke fagkyndige i planlegging, kommer du godt i gang.

Innhent tilbud fra flere håndverkere

PROSJEKT+ håndplukker tre kvalitetssikrede bedrifter, med ledig kapasitet, for ditt prosjektet. Bruk god tid når du vurderer de ulike tilbudene, inviter dem gjerne på befaring, og velg det firmaet som passer deg og prosjektet ditt best.

Sammenlikn tilbud fra håndverkere

Jo mer detaljert oppdragsbeskrivelsen er, desto enklere blir det for deg å sammenligne tilbud fra ulike håndverkere. Tilbudene bør inneholde en god beskrivelse av arbeidet, priser for de ulike delene og en tidsramme for når arbeidet skal bli utført.

Inngå kontrakt

Du må alltid inngå kontrakt før prosjektet igangsettes. Sørg for at den inneholder avtalt pris, betalingsbetingelser og datoer for oppstart, fremdrift og ferdigstillelse. Dersom det er behov for å gjøre arbeid ut over det som er inkludert i oppdragsbeskrivelsen, må dette avtales særskilt. Sørg for at du får pris på tilleggsarbeidet skriftlig.

Skal du i gang med et prosjekt? Vi hjelper deg å finne fagfolk!

Skal du i gang med et prosjekt? Vi hjelper deg å finne fagfolk!

Ikke glem å forsikre prosjektet

Selv om renovering som oftest går bra, er det aldri dumt å sikre seg mot uhell og uønskede hendelser. Spør håndverkerne hvordan de er forsikret, og ta kontakt med ditt eget forsikringsselskap for å finne ut av hvordan akkurat din hus- eller innboforsikring dekker renoveringen.

Gjør smarte materialinnkjøp

Selv om det aldri er feil å følge med på kampanjer og gode tilbud selv, kan det også være en god idé å overlate materialinnkjøpene til håndverkerne. De har god kunnskap om hva som finnes på markedet, og akkurat hva og hvor mye du har behov for. I tillegg har de ofte spesialavtaler med leverandører og tilgang på gode rabatter.

Ta bilder underveis

Husk at det er viktig å følge opp arbeidet. Tar du bilder underveis, kan du også dokumentere prosessen – noe som kan være nyttig i senere situasjoner, spesielt hvis det skulle oppstå uenigheter om arbeidet. Bildene vil også være verdifulle neste gang det skal utføres et prosjekt.

Lyst soverom i loftetasje med skråtak
Et nyoppusset loft kan gi boligen din et skikkelig løft!

Sørg for god kommunikasjon med håndverkerne

God kommunikasjon er en forutsetning for et vellykket og effektivt oppussingsprosjekt. Da vet du at arbeidet går fremover, samtidig som dere kan oppklare eventuelle spørsmål og misforståelser underveis. Ta bilder og dokumenter prosessen – det kan være nyttig dersom det skulle oppstå uenigheter om arbeidet.

Sett opp en sluttbefaring før overtakelse

Når det endelig er tid for sluttbefaring, må du gå gjennom alle arbeidsoppgaver og kontrollere at alt er utført som avtalt. Du må også sørge for å få tilsendt følgende dokumenter: ferdigdokumentasjon, FDV-dokumentasjon og samsvarserklæring.

Vi hjelper deg i gang

Kom i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk nær deg.

Vi hjelper deg i gang

Kom i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk nær deg.

Motta nyhetsbrev fra PROSJEKT+

Vi sender deg nyttig informasjon med råd og tips om større oppussings- og byggeprosjekter!